Глобално обслужване от MasterCardГлобалното обслужване на MasterCard предоставя 24-часова помощ при изгубени или откраднати карти, спешна подмяна на карти и спешен кешов аванс.Свържете се с Глобалното обслужване на MasterCard незабавно, за да съобщите за загубена или открадната карта или да деактивирате услуга. Ако се налага да извършите плащане или да получите кешов аванс, при одобрение на Вашата банка можете да получите временна карта на следващия ден в САЩ и в рамките на два дни за останалия свят. Запомнете, ако съобщите за загубена или открадната карта, Вие няма да носите отговорност за нелегитимирани плащания от Вашата сметка. Ако сте в чужбина и имате нужда от помощ, обадете се на съответния безплатен телефонен номер, за да се свържете със специално обучен представител на MasterCard, на разположение 24 часа в денонощието, 365 дни в годината, на всеки език.

Някои основни безплатни телефонни номера на Глобалното обслужване на MasterCard:

Australia
1-800-120-113
Austria
0800-21-8235
Portugal
0800-8-11-272
France
0-800-90-1387
Germany
0800-819-1040
Spain
900-97-1231
Hungary
06800-12517
Ireland
1-800-55-7378
United Kingdom
0800-96-4767
Italy
800-870-866
Mexico
001-800-307-7309
United States (including all 50 states, the District of Columbia, the U.S. Virgin Islands and Puerto Rico) and Canada 1-800-MC-ASSIST (1-800-622-7747)
Netherlands
0800-022-5821
Poland
0-0800-111-1211

За допълнителна информация или за безплатни телефонни номера за определена държава, неизписани горе, посетете Спешно обслужване или се обадете на 1-636-722-7111 – нашата директна линия в САЩ.

Информация за сметка и картови предимства

Свържете се с банката – издател на Вашата карта, за да получите информация за сметката си. Когато сте в чужбина, възползвайте се от Глобалното обслужване на MasterCard за информация по сметка или предимствата на Вашата карта.

Банкомати

Посетете нашия локатор на банкомати, за да откриете най-близкия до Bас банкомат от мрежата на MasterCard, който приема карти MasterCard®, Мaestro® и Cirrus®. Можете да теглите в брой от повече от 1 милион банкоматa по света. Не забравяйте ПИН кода си преди да тръгнете на път.