Вход в акаунта

Ние от MasterCard нямаме достъп до информацията от акаунта Ви, но Вие сами можете да достигнете до нея от уебсайта на институцията, която издава Вашата карта.

B:

Къде е моят MasterCard акаунт?

O:

Всъщност Вашият акаунт не е предоставен от MasterCard, предоставен е от издателя на Вашата карта.

Вашият картоиздател Ви предоставя кредитна линия и Ви изпраща месечни отчети

image

MasterCard осигурява мрежата, която управлява Вашите картови трансакции по цял свят.