Prva stran

Merchants

About Us

Pogosta vprašanja

Spodaj lahko najdete odgovore na pogosto zastavljena vprašanja v povezavi z novim orodjem za pretvorbo valut MasterCard.
Q: Zakaj je MasterCard naredil orodje za pretvorbo valut?
A: Orodje za pretvorbo valut MasterCard je bilo narejeno, da bi poslovnim partnerjem v Evropi olajšalo usklajevanje z odredbami Direktive o plačilnih storitvah, ki zahteva transparentnost informacij o menjalnem tečaju. Posebej se nanaša na zahteve po transparentnosti, ki jih določa 3. poglavje Direktive v povezavi s plačilnimi storitvami, narejeni v valuti evro ali kateri drugi uradni valuti Evropske gospodarske skupnosti. Poleg tega, da orodje omogoča pretvorbo med valutami Evropske gospodarske skupnosti, je MasterCard razširil izbor vključenih valut in s tem naredil storitev uporabno tudi za poslovne partnerje in uporabnike plačilnih kartic po svetu.
Nazaj na vrh
Q: Kako lahko kot izdajatelj kartic dostopam do informacij o menjalnih tečajih za druge valute, ki niso prikazane v orodju za pretvorbo valut?
A: Izdajatelji kartic lahko najdejo MasterCardove tečaje za druge valute v dokumentu z nazivom „T057 Currency Conversion Rate“. Prosimo, stopite v stik z vašo kontaktno osebo v MasterCardu, če se želite prijaviti za prejemanje tega dokumenta.
Nazaj na vrh
Q: Kako so izračunani menjalni tečaji, ki so prikazani na spletni strani?
A: MasterCard uporablja različne vire tržnih informacij (Bloomberg, Reuters, centralne banke in drugi viri), da določi menjalne tečaje. Ti tečaji na splošno odražajo veleprodajna tržna razmerja ali od držav predpisana valutna razmerja, ki so določena na dnevni ravni. Prikazani tečaji izhajajo iz nakupnih in prodajnih tečajev, vključenih v MasterCardovem dnevno objavljenem dokumentu „T057 Currency Conversion Rate“.

Prosimo, upoštevajte, da MasterCard ne uporablja izračunanih menjalnih tečajev za dejansko pretvorbo valut. MasterCard uporablja USD kot posebno valuto za poravnavo pri vseh pretvorbah valut po svetu, kot je določeno v 12. poglavju dokumenta „GCMS Reference Manual“. Objavljeni izračunani menjalni tečaji zaradi mogočih razlik v zaokroževanju mogoče ne odražajo povsem natančno tečaja, ki bo dejansko uporabljen pri preračunu zneska transakcije v znesek, obračunan uporabniku kartice. Izračunani menjalni tečaji bodo objavljeni na MasterCardovih spletnih straneh na dnevni ravni. Ti objavljeni tečaji ne vključujejo provizije za pretvorbo valut (currency conversion assesment – CCA) ali mogočih drugih provizij ali pribitkov izdajateljev kartic.


MasterCard pri obračunu transakcije upošteva tečaj v trenutku poravnave in ne tečaja ob avtorizaciji nakupa. Zato se tečaj, prikazan na spletnih straneh, nanaša na datum poravnave (glejte vprašanje št. 4).

Nazaj na vrh
Q: Kaj je MasterCard datum poravnave?
A: Datum poravnave je datum, na katerega MasterCard določi znesek za izmenjavo med banko trgovca (acquirer) in banko izdajateljico kartice (issuer). Datum poravnave je zato običajno drugačen od datuma, na katerega se je transakcija dejansko zgodila. Zaradi tega izdajatelji kartic pred poravnavo – preden se transakcija zgodi ali ob avtorizaciji plačila – imetnikom kartic ne morejo posredovati informacij o izračunanem menjalnem tečaju.
Nazaj na vrh
Q: Kako dolgo bodo tečaji, ki jih izračuna MasterCard, dostopni na spletnih straneh?
A: Od 31. marca 2010 bo MasterCard hranil podatke o tečajih do 365 dni za nazaj.
Nazaj na vrh
Q: Kako lahko kot izdajatelj kartic uporabim izračunane tečaje?
A: Izdajatelji kartic lahko izračunane menjalne tečaje prenesejo z MasterCardove spletne strani in jih naredijo neposredno dostopne za imetnike kartic ali pa uporabijo povezavo na MasterCardove javne spletne strani. Izdajatelji kartic lahko kot referenčni tečaj MasterCard prikažejo edino le tečaj, objavljen na MasterCardovih spletnih straneh in ki izhaja iz dokumenta „T057 Conversion Rate“. Orodje za pretvorbo valut je storitev MasterCarda, na katero se nanaša obveza za spoštovanje definiranih standardov. Za več informacij, prosimo, poglejte dokumente MasterCard Rules, 3. poglavje, Maestro Global Rules, 3. poglavje, in Cirrus Worldwide Operating Rules, 3. poglavje.
Nazaj na vrh
Q: Ali bodo morali izdajatelji kartic plačati za dostop do orodja za pretvorbo valut MasterCard?
A: Ne. Dostop do orodja za pretvorbo valut MasterCard ni povezan z nikakršnimi nadomestili.
Nazaj na vrh