Những giao dịch không được cấp phép

Những giao dịch không được cấp phép
Những giao dịch không được cấp phép
Là người sử dụng thẻ MasterCard ở Việt Nam, hầu hết những ngân hàng phát hành thẻ sẽ không bắt bạn chịu trách nhiệm cho những giao dịch không được cấp phép phát sinh trên tài khoản của bạn sau khi ngân hàng phát hành thẻ đã được thông báo về việc bạn bị mất, đánh cắp thẻ hoặc lộ thông tin liên quan đến thẻ của bạn. Nếu bạn phát hiện việc mất, đánh cắp thẻ hoặc nghi ngờ có giao dịch không được cấp phép phát sinh trân tài khoản của bạn, hãy ngừng sử dụng thẻ và liên hệ ngân hàng phát hành thẻ ngay lập tức.

Những hướng dẫn dưới đây có thể giúp bạn giảm thiểu nguy cơ các giao dịch không được cấp phép phát sinh trên thẻ của bạn.
Bạn nên làm gì.
Hãy ghi nhớ số PIN (Mã số nhận dạng cá nhân) và cất giữ bản copy của những con số này ở một nơi bí mật.

Ký tên lên mặt sau tất cả các thẻ thanh toán ngay khi bạn nhận được chúng. Bằng cách này bạn sẽ giúp người bán kiểm tra chữ ký trên mặt sau của thẻ với chữ ký trên phiếu thanh toán, và bạn sẽ được bảo vệ nếu thẻ của bạn bị mất hay đánh cắp.

Thường xuyên kiểm tra chiếc ví của bạn để bảo đảm rằng không chiếc thẻ nào bị mất.

Tiêu hủy tất cả các bản copy hóa đơn, vé máy bay, lịch trình du lịch hoặc bất cứ giấy tờ nào trên đó có ghi hoặc in số thẻ của bạn.