NHỮNG PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN BẰNG THẺ KHÁC

Thẻ thanh toán cho bạn phương thức thanh toán an toàn và tiện lợi thay thế tiền mặt và chi phiếu. Cơ bản thì thẻ thanh toán, như là thẻ tín dụng, đều hoạt động trên nguyên tắc “hôm nay mua, sau này thanh toán”. Những phương thức thanh toán bằng thẻ khác bao gồm thẻ Ghi nợ và thẻ của Cửa hàng/ thẻ Trả trước.

Thẻ ghi nợ

Thẻ ghi nợ là thẻ thanh toán cung cấp cho bạn phương thức thanh toán tiện lợi và an toàn thay thế tiền mặt và séc. Số tiền mua được trừ từ tài khoản ngân hàng của chủ thẻ vào thời điểm mua sắm, nên không có lãi suất và chi phí phát sinh. Trong hầu hết các trường hợp thì cá nhân không cần có lịch sử tín dùng để lập thẻ ghi nợ. Thay vào đó, người chủ thẻ không thể sử dụng nhiều hơn số tiền có trong tài khoản. Thẻ ghi nợ cũng tương tự như thẻ ATM, cho phép bạn truy cập các giao dịch đến tài khoản thanh toán và tài khoản ghi nợ thông qua máy ATM.

Quyền lợi của chủ thẻ
 • Dễ dàng và an toàn hơn khi mang theo nhiều tiền mặt.
 • Được chấp nhận trên toàn thế giới.
 • Có thể sử dụng tại máy ATM để rút tiền mặt, thanh toán, hay lấy các thông tin tài khoản.
 • Thông thường không có chi phí tài chính (trừ khi tiêu xài vượt quá số tiền có trong tài khoản).
 • Cho phép theo dõi các khoản chi trả - mua sắm trên bảo sao kê tài khoản hằng tháng.
 • Thanh toán tự động cho những chi phí hàng tháng như chi phí thành viên.

Quản lý tiền với thẻ Ghi Nợ
Sử dụng thẻ ghi nợ là phương thức hiệu quả với chủ thẻ để quản lý tài khoản hiệu quả. Mỗi giao dịch ATM và giao dịch mua sắm đều xuất hiện trên sao kê hàng tháng. Chủ thẻ nên:

 • Cẩn thận trước những khoản chi trả và rút tiền hoặc các chi phí đối với thẻ ghi nợ.
 • Kiểm tra số dư thường xuyên với các bản sao kê hàng tháng, bảo đảm mỗi giao dịch là chính xác.
Thẻ của cửa hàng phát hành/ Thẻ trả trước

Thẻ do cửa hàng phát hành hoặc thẻ trả trước cũng như một thẻ tín dụng truyền thống, nhưng lại hoạt động như một thẻ ghi nợ. Không có phí tài chính hay lãi suất nào khi việc mua sắm được trừ từ số tiền bạn nạp vào thẻ. Kết hợp với việc thanh toàn bảo đảm và khả năng rút tiền từ máy ATM, thẻ trả trước là một lựa chọn tốt cho nhiều khách hàng.

Khái niệm thẻ trả trước thật sự rất đơn giản. Bạn mở một tài khoản và “nạp tiền” vào thẻ, tương tự như thẻ gọi điện thoại trả trước. Chiếc thẻ này, ví dụ như thẻ MasterCard trả trước – có thể được sử dụng mọi nơi thẻ MasterCard được chấp nhận, bao gồm giao dịch trên mạng và các cửa hàng.

Một khi tài khoản được sử dụng hết để chi trả hoặc rút ra tại máy ATM, thẻ phải được nạp tiền thêm bằng tiền mặt hay chuyển khoản. Theo cách này bạn có thể tránh sử dụng nhiều hơn số tiền mà bạn có.

Quyền lợi của chủ thẻ
 • Không có lãi suất. Khi bạn sử dụng thẻ trả trước, bạn chẳng vay tiền của ai cả. Bạn đang sử dụng chính số tiền của mình.
 • Thẻ trả trước không có khả năng gây nợ hoặc các vấn đề tín dụng vì bạn không vay tiền.
 • Sử dụng được ở bất kỳ nơi đâu.