Những Hỗ Trợ Bạn Cần Để Giảm Nợ Thẻ Tín Dụng

Are You Credit Wise?

Nếu bạn ngập trong nợ, việc ra khỏi tình trạng nợ có thể trở nên cấp thiết hơn, gắn với ngân sách, chi trả nhiều hơn định mức thấp nhất mỗi tháng, hay đóng những hạn mức tín dụng. Bạn có thể cần sự tư vấn của các chuyên gia. Nếu bạn cảm thấy e ngại hãy nhớ rằng:

  • Hãy hiểu rằng bạn không cô độc. Có rất nhiều người trong hoàn cảnh bạn đang ngập trong nợ mà lại không dám lên tiếng tìm kiếm trợ giúp
  • Tìm sự trợ giúp từ những nhân viên ngân hàng.