10 NGUYÊN TẮC KHÔN KHOAN ĐỂ XỬ LÝ NỢ

Are You Credit Wise?
Cần quyết tâm và kiên định, nhưng kết quả là xứng đáng - cả về tài chính lẫn cảm xúc. Nhiều người vẫn thực hiện hằng ngày và bạn cũng có thể. Đây là 10 nguyên tắc khôn ngoan để xử lý nợ
  1. Hãy Ước Tính Những Khoản Nợ - Hiểu được bạn còn bao nhiêu nợ phải trả chính là bước đầu tiên hướng đến giảm thiểu nợ. Hãy sử dụng “Công cụ kiểm tra nợ”của chúng tôi để ước tính tổng số tiền bạn nợ. Thật khó khăn khi phải đối diện với điều này nhưng đây là chuyện hết sức cần thiết phải làm.
  2. Xác Định Mục Tiêu —Hãy xác định một mục tiêu lớn lao. Trả hết toàn bộ nợ trong ba năm và chia mục tiêu lớn này thành những mục tiêu nhỏ sẽ giúp bạn đến được đích cuối cùng. Bạn cũng có thể cùng với người thân của mình cùng tham gia và khuyến khích động viên lẫn nhau đến khi hoàn thành mục đích của mình.
  3. Kế Hoạch —Hãy viết ra giấy kế hoạch thực hiện mục tiêu. “Bảng Tính Nợ / Doanh Thu” và “Bảng Tính Mục Tiêu Nợ” có thể giúp bạn đặt ra mục tiêu cho các khoản tiêu xài hàng tháng như điện nước, thực phẩm, chi phí y tế, chi phí gia đình, và di chuyển. Hãy đặt ra các mục tiêu thực tế và cố gắng chi trả ít hơn. Tạo quyết định khó khăn hơn về việc cắt giảm chi phí nhiều hơn từ khoản bạn kế hoạch trong ngân sách để chi trả nợ. Đừng quên ngân sách cho những chuyện bất ngờ, như sửa vòi nước nóng trong phòng tắm hay chi phí điều trị y tế cấp cứu.
  4. Theo Dõi Khoản Chi Tiêu—Sử dụng bản kế hoạch mà bạn đề ra, kiểm tra cẩn thận các khoản chi tiêu để có thể tìm được thêm những cách khác để tiết kiệm. Càng nhiều tiền được chuyển sang để trả nợ thì bạn sẽ càng nhanh chóng trả xong nợ.
  5. Kiềm Chế Khoản Chi Tiêu—Hãy treo lại những khoản chi tiêu không cần thiết trong khi bạn đánh giá vấn đề và tạo kế hoạch để trả dứt nợ. Cắt khoản chi tiêu có thể bằng nhiều cách, bao gồm việc bỏ qua việc mua sắm những món mắc tiền, hoặc có thể là việc mang bữa ăn trưa đến chỗ làm hay trường học thay vì phải ra tiệm ăn mỗi ngày.
  6. Thanh Toán Những Khoảng Nợ Lãi Suất Cao Trước—Lãi suất có thể tích tụ nhanh chóng trên những khoản nợ dù lớn hay nhỏ. Hãy tập trung thanh toán những khoản nợ có lãi suất cao trước.
  7. Hiểu Rõ Lãi Suất Và Những Chi Phí Phát Sinh Do Trả Nợ Trễ —Hiểu rõ mức lãi suất và những chi phí phát sinh do trả nợ trễ. Tránh những chi phí phát sinh do trả nợ trễ để chắc rằng chúng không thêm vào khoản nợ của bạn, và tìm kiếm những lựa chọn nhằm giảm lãi suất. Nếu bạn không thể chi trả, hãy gọi ngân hàng hoặc công ty là chủ nợ để thảo luận về tình trạng của mình. Nếu bạn không hiểu và không làm quen với các thuật ngữ trong khoảng nợ, bạn có thể truy cập thêm trên Internet để tìm hiểu.
  8. Chi Trả Hơn Mức Tổi Thiểu —Hãy hiểu việc chi trả hơn mức tối thiểu là bước quan trọng để đạt được mục tiêu thanh toán nợ của bạn. Điều này là đặc biệt đúng cho việc thanh toán thẻ tín dụng, mặc dù nó cũng có thể hiệu quả trong những khoản vay khác, như là mua đồ nội thất, đồ gia dụng và điện tử.
  9. Tưởng Thưởng Cho Những Kết Quả Đạt Được —Hãy cam kết vào việc đạt được mục tiêu và tìm hiểu xem điều gì có thể động viên bạn tiến đến đích. Hãy cân nhắc việc chia sẻ mục tiêu của mình với một người khác và yêu cầu họ là người “giám sát” cho bạn. Hãy yêu cầu họ “kiểm tra độ trung thực” của bạn bằng cách kiểm tra định kỳ xem bạn thực hiện việc chi trả nợ thế nào.
  10. Hãy kiên nhẫn—BBạn phải mất một khoản thời gian mới vay nợ thì bạn cũng sẽ không trả hết nợ chỉ trong một đêm. Hãy tự khích lệ mình. Hãy nhớ là khi xóa được khoản nợ thì cách nhìn về bạn trong cuộc sống cũng sẽ thay đổi. Hãy kiên trì và bạn sẽ cảm thấy xứng đáng.
Hãy tìm hiểu về “Tưởng thưởng khi thanh toán được Nợ”