NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN VỀ NỢ

NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN VỀ NỢ
Hướng dẫn để giữ nợ ở mức lành mạnh
  • Hãy hoạch định tài chính và sống trong khả năng của bạn. Tổng số nợ phải trả của bạn không nên vượt quá 50% tổng tài sản của bạn.
  • Chỉ vay mượn lượng tiền bạn cần. Không nên dùng quá 35% thu nhập sau thuế cho chi trả các khoản vay trả góp.
  • Hãy tích lũy tiết kiệm tiền mặt tương đương với 3 đến 6 tháng của các khoản chi phí của bạn để dự phòng khi cần thiết.
Làm thế nào để giải quyết nợ

Với mức độ sử dụng nợ ngày càng tăng ngày nay, việc hiểu về khoản nợ bạn vay là quan trọng hơn bao giờ hết. Khi được sử dụng và quản lý cẩn thận, nợ có thể thật sự giúp bạn

  • Tạo lịch sử tín dụng của bạn
  • Mua nhà
  • Cho con cái đi học
  • Theo dõi và quản lý các khoản tiêu xài.

Hiểu biết về nợ và sử dụng chúng một cách khôn ngoan có thể giúp tạo ra một cuộc sống tốt đẹp và đầy đủ hơn cho bạn và gia đình, cho bạn bước vào một tương lai vững chắc hơn.

10 Nguyên Tắc Để Ổn Định Tài Chính 10 Nguyên Tắc Khôn Ngoan Để Giải Quyết Nợ Tưởng Thường Của Việc Thoát Khỏi Cảnh Nợ Nần