ƯỚC TÍNH NỢ

LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIẢM NỢ
Are You Credit Wise?

Có một cái nhìn toàn diện về tình trạng tài chính sẽ giúp bạn lên kế hoạch cá nhân để thanh toán các khoản nợ và đưa tài chính của bạn trở nên lạc quan hơn.

Phần này bao gồm những công cụ giúp bạn tính toán tổng số nợ và các khoản nợ hàng tháng; tính toán tỉ lệ nợ / thu nhập; hiểu được thu nhập và chi phí hàng tháng, bao gồm các khoản nợ phải trả; phát triển một kế hoạch giảm chi tiêu hợp lý để trả nợ, và có thể hiểu được việc thanh toán nhiều hơn mức tối thiểu sẽ giúp bạn thế nào trong việc giảm nợ.
Hãy ghi nhớ việc in ra hoặc viết lại các bước trong quá trình thực hiện để bạn có thể theo dõi mình thực hiện được tới đâu. Nào, hãy cùng bắt tay vào tính toán các con số.

Công Cụ Quản Lý Nợ