NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VỀ NGÂN SÁCH CHI TIÊU

Are You Credit Wise?
1. Hãy bắt đầu bằng nguyên tắc KISS (Keep IT Super Simple – Hãy đơn giản hóa tốI đa)

Xây dựng một danh sách cơ bản liệt kê tất cả thu nhập (như lương bổng) hàng tháng và chi phí. Liệt kê từ những khoản dễ thấy nhất như tiền thuê nhà, trả góp mua xe, tiền bảo hiểm, tiền điện nước, .....Bạn có thể thêm chi tiết sau.

2. Tính toán khoản thu nhập sau thuế hàng tháng

Xác định bạn kiếm được bao nhiêu tiền mỗi tháng là cốt yếu. Việc này nghe khá đơn giản, nhưng có khi thực hiện cũng không dễ dàng. Nếu bạn nhận lương tháng thì đơn giản hơn, chỉ cần ghi số tiền bạn nhận được trong phiếu nhận lương.

Đừng quên bao gồm những nguồn thu nhập khác ngoài lương mà bạn sử dụng để trả chi phí hàng tháng (ví dụ như lãi tiền gửI ngân hàng, hỗ trợ chăm sóc con cái..)

Tải về bản Kế hoạch chi tiêu mẫu

3. Bảng kê chi phí

Đây có thể là phần mất thời gian nhất, vì bạn thường có nhiều khoản tiêu dùng cá nhân hơn là các nguồn thu nhập. Cũng có thể có những khoản chi phí ẩn đâu đó cần được khám phá – biết đâu lại là chi phí cà phê cùng bạn bè mỗi chiều thứ bảy? Nếu bạn nhìn một cách trung thực, bạn sẽ tìm thấy những chi phí ẩn này. Hãy cố gắng nhóm chi phí lại thành từng nhóm. Cách hay nhất để bắt đầu những nhóm “gần giống nhau” và sắp xếp theo trật tự, đừng lo lắng về việc ước tính tổng số ngay tức thì.

4. Chọn lựa giai đoạn và ghi lại mức chi phí và thu nhập

Một tháng thường là bình thường, hãy sử dụng cột mốc nào tốt nhất cho bạn. Bạn cần phải so sánh tất cả khoản thu nhập trong mốc thời gian nhất định với tất cả các chi phí trong cùng thời gian đó.

Nguyên tắc vàng: Nếu sử dụng tháng, đừng ghi lại chi phí vào tháng mà bạn thanh toán hóa đơn, hãy ghi lại chi phí của tháng khi mà hóa đơn được phát sinh. Bằng cách so sánh thu nhập và chi phí trong thời điểm mà chúng phát sinh, bạn có thể xác định được nếu mức chi phí tháng vượt mức thu nhập tháng.

5. Hãy chia nhỏ

Hãy cố gắng để xác định những chi phí nào không lặp lại. Có thể sẽ phải mất vài tháng để tìm ra chúng và phân loại, nhưng điều này sẽ giúp bạn rất nhiều về lâu dài. Nếu bạn phát hiện một khoản lớn tiền đi vào trong một mục hãy chia chúng thành nhiều mục nhỏ hơn.

6. Hãy theo dõi những chi phí thực

Hãy theo dõi những chi phí thực trong tháng và nhóm chúng lại. Theo dõi tiền thuê nhà, tiền điện thoại (những thứ mà bạn nhận hóa đơn và chỉ trả một lần hàng tháng) sẽ dễ dàng hơn. Phần khó khăn là những khoản chi lặt vặt bằng tiền mặt như cà phê, ăn uống. Bạn nên cầm một cuốn sổ nhỏ cho những khoản chi lặt vặt này và ghi chú lại nếu có.

7. Hãy để máy tính của bạn làm việc

Có nhiều phần mềm về ngân sách có thể tải về miễn phí. Những chương trình kế toán cơ bản cũng có những tính năng để làm ngân sách và trả thuế cho bạn dễ dàng. Nếu bạn cần sự hỗ trợ? Hãy tìm đến các chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm.