Sử dụng tín dụng khôn ngoan

Are You Credit Wise?

Sử dụng tín dụng (ngân hàng) khôn ngoan là hãy sáng suốt với chiếc thẻ tín dụng của bạn, biết cách tạo điểm tín nhiệm (tín dụng) tốt, ngăn ngừa các giao dịch giả mạo, gian lận, xây dựng và thực hiện nghiêm túc ngân sách tài chính cá nhân. Bạn sẽ có sự khởi đầu đúng đắn cho dù bạn vừa bắt đầu sử dụng tín dụng hay được cấp tín dụng lại.

Thẻ tín dụng là công cụ quan trọng giúp bạn đạt được sự độc lập và tự do tài chính. Khi được sử dụng khôn ngoan, thẻ tín dụng có thể giúp bạn tạo điểm tín nhiệm tốt, giúp bạn dễ dàng hơn đạt các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn như vay tiền thuê căn hộ, mua xe hay nhà.

Sử dụng tín dụng khôn ngoan thật ra chỉ cần đầu tư một chút công sức cùng những suy luận có lý. Và cũng như học bất kỳ việc gì, cách tốt nhất là bắt đầu từ những nguyên tắc cơ bản.