Báo cáo tín dụng là gì?

Are You Credit Wise?
Báo cáo tín dụng là gì?

Báo cáo tín dụng bao gồm thông tin chi tiết về lịch sử tín dụng của bạn, bao gồm thông tin nhận dạng, những tài khoản tín dụng và những khoản vay, phá sản, thanh toán trễ hạn, và những yêu cầu gần nhất.

Dữ liệu liên quan đến tình hình thanh toán các khoản vay của bạn được đối chiếu trên hồ sơ tín dụng của bạn và được các Ngân Hàng hoặc các Công ty Tài chính sử dụng như là một phần của quy trình thẩm định mọị khoản vay của bạn.

Do vậy, bạn cần phải thường xuyên kiểm tra để biết rõ những thông tin gì được đăng tải trên báo cáo tín dụng của bạn

Tại sao báo cáo tín dụng lại quan trọng?

Báo cáo tín dụng là tập hợp từ nhiều nhà cung cấp tín dụng khác nhau ghi lại lịch sử thanh toán tín dụng của bạn. Một lịch sử hoàn trả tín dụng đúng hạn sẽ giúp bạn có được tín dụng dễ dàng hơn vì hầu hết những ngân hàng cho vay sẽ kiểm tra báo cáo này để đánh giá điểm tín nhiệm của bạn trước khi đưa ra quyết định.

Thường xuyên xem lại báo cáo tín dụng sẽ giúp bạn biết được bất kỳ thông tin nào đăng tải trên hồ sơ tín dụng của bạn. Việc kiểm soát hồ sơ tín dụng còn giúp bạn chống lại các hành vi gian lận, sử dụng thống tin cá nhân của bạn để xin cấp tín dụng bất hợp pháp. Báo cáo tín dụng có thể giúp ngân hàng cung cấp tín dụng đưa ra quyết định cho vay nhanh hơn và khách quan hơn.