Tìm hiểu về Mã An Toàn MasterCard SecureCode

An toàn thẻ tín dụng: Mua sắm đảm bảo và an toàn trên mạng
MasterCard SecureCode Credit Card Security

Mã An Toàn MasterCard SecureCode là cách thức đơn giản và an toàn để thanh toán khi mua hàng tại hàng ngàn cửa hàng trên mạng. Là một mật mã cá nhân chỉ có bạn và ngân hàng được biết, Mã An Toàn MasterCard SecureCode mang lại giá trị tăng thêm cho chiếc thẻ MasterCard của bạn bằng cách ngăn không cho người khác sử dụng bất hợp pháp chiếc thẻ của bạn khi mua sắm trực tuyến trên các trang web bán lẻ. Đây là cách tốt nhất để bạn thanh toán khi mua sắm trên mạng.

Bước 1 – Đăng kí Mã An Toàn MasterCard SecureCode Để chọn Mã Số AN Toàn SecureCode riêng cho bạn, chỉ cần làm theo những hướng dẫn đơn giản của ngân hàng phát hành thẻ

View All US Financial Institutions Alphabetically

Bước 2 - Sử dụng Mã An Toàn SecureCode khi thực hiện bước thanh toán tại những trang web mua sắm trực tuyến tham gia vào chương trình SecureCode, bạn sẽ được yêu cầu nhập Mã An Toàn SecureCode – cũng giống như nhập mã pin vào máy ATM. Vậy là trong tích tắc bạn đã được bảo vệ an toàn trong khi mua sắm trực tuyến. Learn More About How SecureCode Works

Bước 3 – Hãy mua sắm thông minh hơn Bằng cách tìm logo Mã An Toàn MasterCard SecureCode khi bạn mua sắm trên mạng Find SecureCode Online Retailers

Please note that while many financial institutions offer SecureCode, not all offer this service. New institutions are being added often.

[an error occurred while processing this directive]