Betalkort

Du kan göra inköp upp till din kreditgräns. När fakturan kommer måste du betala hela beloppet.