MasterCard Worldwide

Priceless Stockholm - Privacy Policy

Please see below for Priceless Stockholm Privacy Policy in both English and Swedish. Click on the one you would like to read:


Sekretesspolicy för Priceless Stockholm (Svenska)

Privacy Policy for Priceless Stockholm (English)


Sekretesspolicy för Priceless Stockholm


MasterCard behandlar dina uppgifter med sekretess. I denna personuppgiftspolicy beskrivs hur vi behandlar personuppgifter, vilka typer av personuppgifter vi samlar in, för vilka syften vi använder dessa personuppgifter, och till vem vi delar med oss av dem, och vilka val du kan göra när det handlar om användningen av dina personuppgifter. Vi beskriver också de åtgärder vi vidtar för att säkra skyddet av personuppgifterna och hur du kan kontakta oss med anledning av vår hantering av personuppgifter.


MasterCard Europas representationskontor i Sverige, Sveavägen 9, 4tr, 111 57 Stockholm, telefonnummer 08.5450.1860 och organisationsnummer 502050-9401 ("MasterCard") är den enhet som ansvarar för behandling av dina personuppgifter inom ramen för Programmet Priceless Cities Stockholm ("Priceless Stockholm"). Ditt besök på www.priceless.com/stockholm ("Webbplatsen") och deltagande i Priceless Stockholm regleras av denna personuppgiftspolicy, av Information om cookies och av våra Användarvillkor


Denna Personuppgiftspolicy gäller endast för de personuppgifter som samlats in via Priceless Stockholm. Den gäller inte för insamling och användning av personuppgifter på några av varumärket MasterCards webbplatser or av de aktörer som utfärdat ditt MasterCard (t.ex., din bank), eller någon annan information eller meddelande som kan hänvisa till MasterCard annat än inom ramen för detta Program (t.ex., meddelanden från banker och utfärdare av kort). För mer information om MasterCards hantering av personuppgifter som gäller utanför ramen för detta Program, besök vår globala Personuppgiftspolicy på www.mastercard.com .


Barn och minderåriga (under 18 års ålder) får inte registrera sig till detta Program.


Klicka på en av länkarna nedan för att gå till respektive avsnitt:


1. Personuppgifter som vi samlar in och hur vi använder dessa personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter inom ramen för Priceless Stockholm. Med personuppgifter menas "all slags information som direkt eller indirekt relaterar till en identifierad eller identifierbar fysisk person i livet." De personuppgifter som vi behandlar är antingen sådana som du delar med dig till oss eller sådana som samlas in automatiskt.


1. 1. Personuppgifter som du delar med dig direkt till oss

De personuppgifter som du delar med dig direkt till oss behandlas och används endast för de syften som beskrivs i denna Personuppgiftspolicy. De personuppgifter som du delar med dig till oss inom ramen för detta Program är aldrig obligatoriska, om inte annat anges för att du ska kunna utnyttja våra tjänster. Om du väljer att inte förse oss med vissa uppgifter kan det påverka det sätt som du navigerar på Webbplatsen eller de tjänster som vi har att erbjuda dig. Nedan finner du information om hur du kan förse oss med dessa uppgifter, vilka slags uppgifter som du kan uppge och hur vi kan komma att använda dem.


Registreringsprocess: Du kan registrera dig till Priceless Stockholm via Webbplatsen. För att registrera dig till Priceless Stockholm måste du ge oss vissa personuppgifter som exempelvis din e-postadress, ett lösenord, för- och efternamn, postnummer samt de första 8 siffrorna i ditt kortnummer. För att färdigställa registreringen måste du dessutom godkänna användarvillkoren, personuppgiftspolicyn och informationen om cookies som gäller för Programmet. När du har fyllt i registreringsformuläret kommer du att få ett e-postmeddelande från MasterCard som ber dig att klicka på en länk för att bekräfta din registrering.


Premium Access: Om du är innehavare av ett World Elite MasterCard, ett World MasterCard eller ett Platinum MasterCard kan du dra nytta av särskilda funktioner och fördelar. Dessa erbjudanden är synliga för alla men kan endast utnyttjas av dig som är innehavare av ett av ovanstående kort. För att du ska kunna utnyttja detta särskilda avsnitt måste du uppge de åtta första siffrorna på ditt kontokort under registreringsprocessen. På så sätt kan vi bekräfta att du är en genuin innehavare av ett av ovanstående kort.


Marknadsföringsmeddelanden och erbjudanden: Under registreringsprocessen kan du välja att ange dina preferenser så att vi kan informera dig när lämpliga erbjudanden, möjligheter eller privata events blir tillgängliga. Du kan exempelvis etablera kriterier för de olika slags marknadsföringsmeddelanden och erbjudanden som du vill få (t.ex. Mat & Dryck, Shopping, På Stan, Sport & Hälsa, Underhållning, Resor och hotell).


För att vi ska kunna skicka dessa marknadsföringsmeddelanden till dig använder vi dina personuppgifter såsom ditt namn, din e-postadress, telefonnummer och preferenser. Du kan när som helst och utan kostnad välja att avbryta prenumerationen på dessa meddelanden genom att klicka på länken i e-postmeddelandet eller i det SMS som skickats till dig, eller genom att skicka e-post till oss via: http://www.mastercard.com/se/consumer/marketing-e-mail-opt-out.html Du kan också använda sektionen "Mitt konto" för att avbryta prenumerationen på marknadsföringsmeddelanden eller ange specifikt vilka marknadsföringsmeddelanden du vill att vi skickar till dig.


Ditt konto: Du kan när som helst gå in på ditt konto genom att klicka på "Mitt konto". När du har gått in på sidan Mitt konto, kan du se eller ändra dina personuppgifter (t.ex., namn, e-postadress, postnummer, lösenord) och hantera dina e-postprenumerationer. Du kan välja vilka typer av erbjudanden (t.ex., Mat & Dryck, Shopping, På Stan, Sport & Hälsa, Underhållning, Resor och hotell) du är intresserad av via det månatliga nyhetsbrevet och i andra e-postmeddelanden. Du kan också välja att avaktivera ditt konto för Priceless Stockholm.


Sociala medier: Priceless Stockholm ger dig möjligheten att kommentera erbjudanden som du är intresserad av med hjälp av ditt Facebook-konto. På så sätt kan du lägga ut dina kommentarer på Facebook igen samt på Priceless Stockholms Webbplats. Du kan också välja att "gilla" ett erbjudande, eller att "twittra" ett erbjudande med Twitter. Sociala medier som exempelvis Facebook eller Twitter är oberoende av MasterCard, och det är möjligt att deras policy för skydd av personuppgifter skiljer sig från MasterCards policy. Du måste godkänna deras sekretesspolicy om du bestämmer dig för att utnyttja deras tjänster. MasterCard kan inte hållas ansvarigt för några av dessa sociala webbplatsers innehåll, användning eller sekretesspraxis.


Skräddarsydda tjänster och rekommendationer: Om du är en registrerad användare kan vi använda dina personuppgifter för att ge dig skräddarsydda tjänster och rekommendationer. Vi kan exempelvis föreslå produkter, särskilda erbjudanden för försäljare, eller andra särskilda marknadsföringsaktiviteter som kan vara av särskilt intresse för dig.


För att kunna ge dig ett skräddarsytt innehåll och de mest relevanta erbjudandena, det bästa tänkbara innehållet samt skräddarsydda meddelanden, kommer vi att samla in de personuppgifter som du har uppgivit direkt och de personuppgifter som vi har samlat in automatiskt för att skapa en användarprofil. Denna profil matchas mot en i förväg etablerad profil som ger oss möjlighet att lära oss mer om kundbeteende och preferenser, vilket gör att vi kan optimera våra erbjudanden och förbättra vår relation till dig som kund.


Du kan när som helst efter registreringen uppdatera dina val av personliga intressen i avsnittet "Mitt konto". Om du inte längre vill utnyttja våra personliga tjänster, kan du begära att ditt konto avslutas. Observera attom du väljer att avsluta ditt konto kan vi inte samla in dina personuppgifter och du kommer då inte att kunna utnyttja Priceless Stockholm.

Andra funktioner: Vi erbjuder flera olika funktioner för informativt syfte och för underhållning till våra användare (t.ex., lotterier, kampanjer, tävlingar).,Dessa funktionerkan ändras från gång till gång. Vi kan komma att be dig uppge personuppgifter så att vi kan tillhandahålla dessa funktioner till dig. För mer information om hur dina uppgifter kan behandlas för dessa specifika egenskaper, vänligen se relevant Personuppgiftspolicy, om en sådan finns.


1. 2. Personuppgifter som vi samlar in automatiskt

Vi kan samla in viss information automatiskt (t.ex., cookies, loggfiler, ”web beacons”) när du deltar i Priceless Stockholm. De uppgifter som samlats in automatiskt behandlas för att förbättra Programmet och för att tillhandahålla dig med bästa tänkbara information och service. Den information som vi samlar in på detta sätt ger oss information om exempelvis hur många användare som besökt vår webbplats, vilka sidor de besökt och om du har besökt oss tidigare eller om du är en ny besökare. Den hjälper oss även att identifiera funktioner som du är särskilt intresserad av. Med hjälp av denna information kan vi dessutom göra förbättringar och ge dig en ännu mer positiv upplevelse.


Loggfiler och IP-adresser: Loggfiler är webbserverfiler (som innehåller information såsom domännamn eller IP-adress, URL, http-responskod, den webbplats från vilken du besöker oss eller datum och varaktighet för besöket) som skapas automatiskt när en Internet-användare besöker en webbplats. En IP-adress är en unik identifierare som viss elektronisk utrustning använder för att identifiera och kommunicera med varandra på Internet. När du besöker Webbplatsen kan vi samla in IP-adressen för den utrustning som du använder för att ansluta till Internet. Om du exempelvis anropar en sida på Webbplatsen loggar våra servrar din IP-adress. Den här informationen använder vi tillsammans med andra uppgifter för att lära oss vilka sidor som tilltalar besökarna mest, vilka av våra produkter som kunderna är mest intresserade av, och vilka typer av erbjudanden som våra kunder vill se. Loggfiler gör det dessutom möjligt för oss att identifiera avbrott i telekommunikationsutrustning och att upptäcka missbruk av våra telekommunikationstjänster.


Cookies, ”web beacons” och länkspårning: För att förbättra din upplevelse kan vi också använda cookies, ”web beacons” och länkspårning inom detta Program. För mer information om hur vi använder dessa verktyg, vänligen besök vår Information om cookies .


2. Dina rättigheter och valmöjligheter

Du har rätt att få information om vilka uppgifter som lagras om dig och att ta del av hur dina personuppgifter behandlas, gratis engång per år, inklusive vilka personuppgifter vi behandlar, varifrån vi har fått uppgifterna, syftet med behandlingen samt de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka uppgifterna överförs. Din begäran om information om hur vi behandlar dina personuppgifter måste vara skriftlig och görs med hjälp av den kontaktinformation som finns i sektionen "Kontakta oss" nedan. Du kan också när som helst begära att dina personuppgifter korrigeras, blockeras eller raderas om de är felaktiga, ofullständiga, föråldrade eller i annat fall inte behandlats i enlighet med tillämplig lagstiftning . Efter all slags begäran om information, tillgång, rättelse eller radering av uppgifter kommer vi att behandla din begäran enligt tillämplig lagstiftning. Du kan när som helst med stöd av tvingande legitima skäl med utgångspunkt i din aktuella situation invända mot att MasterCard hanterar dina personuppgifter, förutom när annat regleras i tillämplig lag. Efter en sådan begäran kommer vi att göra din användarprofil anonym i databasen och alla eventuella hänvisningar till dig raderas. Vi kommer inte att använda några tekniker för att utsätta dig för ett beslut som innebär juridiska konsekvenser och som enbart är baserade på automatisk behandling av uppgifter.


Du kan när som helst gå in på ditt konto genom att klicka på "Mitt konto". Så snart du har kommit till preferenssidan kan du läsa eller ändra dina personuppgifter och hantera dina e-postprenumerationer. Du kan ändra den typ av erbjudande som du vill få via det månatliga nyhetsbrevet och andra e-postmeddelanden. Du kan också välja att avaktivera ditt konto för Priceless Stockholm.


Om du bestämmer att du inte längre vill att MasterCard behandlar dina personuppgifter kommer vi efter din begäran att radera ditt konto och göra din användarprofil anonym i databasen och alla hänvisningar till dig kommer att raderas. Observera att du inte längre kommer att ha tillgång till Priceless Stockholm om vi raderar alla dina personuppgifter.


Du kan när som helst och helt kostnadsfritt välja att inte få e-post med marknadsföring från oss genom att använda blockeringsalternativet som finns i varje elektroniskt marknadsföringsmeddelande eller genom att använda kontaktuppgifterna som ges i sektionen "Kontakta oss" nedan.


3. Information som vi delar med oss av

Vi avslöjar inte personuppgifter som samlats in inom ramen för detta Program, förutom på de sätt som beskrivs här.


Vi kan dela med oss av dina personuppgifter till huvudkontoret och koncernbolag, inklusive MasterCard International och MasterCard Europe. Vi kan också dela med oss av dina personuppgifter som tillhandahållits med serviceleverantörer som vi har anlitat för att genomföra tjänster för, och med hänsyn till de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy. Exemplen innefattar leverantören av vår verksamhetsplattform, plattformstjänster, och kundserviceleverantörer. När vi använder tredje parts serviceleverantörer vidtar vi alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att uppgiftsskyddet håller en hög nivå. Vi kräver att de endast behandlar uppgifterna i enlighet med våra instruktioner och att de säkerställer att uppgifterna skyddas. Dessa serviceleverantörer har inte vårt tillstånd att använda eller avslöja information, förutom i de fall det är nödvändigt för att utföra tjänster på vårt uppdrag eller att uppfylla juridiska krav.


Vi förmedlar även dina personuppgifter till Garbergs and Affinion, vår kommersiella partner som ansvarar för inlösen av erbjudanden inom ramen för detta Program. Garbergs and Affinion kommer att behandla personuppgifter för eget syfte enligt villkoren för den överenskommelse som MasterCard har med Garbergs and Affinion inom ramen för Priceless Stockholm. Vi uppmanar dig att rådgöra med Garbergs sekretessbestämmelser eller Affinions sekretessbestämmelser [http://www.affiniongroup.com/legal/privacy.cfm]för mer information om deras sekretesspraxis. Dessutom kan vi förmedla dina personuppgifter till andra kommersiella partners för att tillåta dessa att skicka marknadsföringsmeddelanden till dig om du har valt att ta emot elektroniska marknadsföringsmeddelanden från dem vid registreringsprocessen eller i avsnittet "Mitt konto". Du kan när som helst och helt kostnadsfritt välja att tacka nej till framtida e-post med marknadsföringsmeddelanden från våra partners med hjälp av ett av de alternativ som beskrivs nedan.


Dessutom kan vi lämna ut personuppgifter om dig (i) om vi är förbundna att göra så enligt lag eller som resultat av en juridisk process, (ii) mot bakgrund av en begäran från domstol, en myndighet som upprätthåller lag och ordning eller myndighetstjänstemän, eller (iii) när vi anser det nödvändigt eller lämpligt att avslöja uppgifterna för att förhindra fysiska skador eller ekonomisk skada eller i samband med en undersökning om misstänkt eller faktisk kriminell verksamhet.


Vi förbehåller oss rätten att överföra alla eventuella uppgifter som vi har om dig i händelse av att vi säljer eller överför hela eller en del av verksamheten eller tillgångarna. Om en sådan försäljning eller överföring skulle äga rum kommer vi med rimliga ansträngningar eftersträva att mottagaren använder de personuppgifter som du har tillhandahållit inom ramen för detta Program på ett sätt som överensstämmer med denna Personuppgiftspolicy.


4. Dataöverföring

Överföringen av personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är föremål för restriktioner. Om vi överför personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, vidtar vi alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att all tillämplig lag för uppgiftsskydd följs, i synnerhet de juridiska bestämmelserna om lämpligt skydd vid överföring av uppgifter till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.


Inom ramen för detta Program kan MasterCard överlåta, behandla och lagra dina personuppgifter i en centraliserad databas som finns hos MasterCard International, Inc. - MasterCards huvudkontor beläget i USA. MasterCard International, Inc. är certifierat under EU-U.S. Safe Harbor privacy framework som USA:s Department of Commerce och EU-kommissionen har angett för att ge ett lämpligt skydd för dina personuppgifter. Besök www.MasterCard.com eller klicka här för att se vår sekretesspolicy Safe Harbor.


5. Länkar till andra webbplatser

På Webbplatsen har vi länkar till andra webbplatser för att underlätta för dig. Priceless Stockholm erbjuder möjligheten att dela med dig, länka till eller sprida det du tycker är intressant på sociala medier som exempelvis Facebook eller Twitter. Dessa webbplatser agerar oberoende av detta Program och de är inte under vår kontroll. Dessa webbplatser kan ha en egen gällande Personuppgiftspolicy och vi uppmanar dig särskilt till att läsa denna när du besöker Webbplatserna. Vi är inte ansvariga för innehållet på dessa webbplatser, eventuella produkter eller tjänster som kan erbjudas via dessa webbplatser, den uppgiftsbehandling som genomförs genom dessa webbplatser eller övrig behandlingpå dessa webbplatser.


6. Bevarande av register

MasterCard lagrar endast personuppgifter så länge det är nödvändigt för att fylla de syften som de har samlats in för, om inte något annat framgår av lag. Alla kategorier av uppgifter som behandlas inom ramen för detta Program kommer att sparas så länge ditt konto är aktivt. Ett inaktivt konto är ett konto till vilket användaren inte har loggat på 12 månader i sträck. I händelse av ett inaktivt konto raderas, blockeras eller anonymiseras uppgifterna automatiskt 12 månader efter det att du loggade in senast.


7. Dataskydd

Vi bibehåller lämpliga administrativa, tekniska och fysiska garantier för att skydda personuppgifter mot tillfälligt eller olagligt förstörande, tillfällig skada, icke auktoriserade modifieringar, icke auktoriserat avslöjande eller åtkomst, missbruk och all annan olaglig form av behandling av de personuppgifter som är i vår besittning.


När du anger personuppgifter online använder vi branschstandarden för kryptering på Internet – Secure Socket Layer (SSL) – för att bidra till att skydda den information som du tillhandahåller. Denna krypteringsstandard för Internet krypterar uppgifterna när de överförs från din utrustning till vår server. När du är i en säker del av Webbplatsen ser du det med hjälp av den ikon som visas på skärmen och att "http"-prefixet eller vår URL-adress ändras till "https". Detta "s" står för "secure". Vi använder också digitala certifikat för att säkerställa att du är ansluten till den autentiska Webbplatsen.


Vi kommer aldrig att be dig uppge ditt lösenord i något oombett meddelande (inklusive oombedd korrespondens, såsom brev, telefonsamtal eller e-postmeddelanden). Om du tror att ditt användarnamn och lösenord har äventyrats, kontakta oss genom att följa instruktionerna som tillhandahålls i avsnittet "Hur du kontaktar oss" nedan.


8. Uppdatering av denna Personuppgiftspolicy

Vi kan när som helst, och utan att informera om detta, ändra eller uppdatera delar av denna Personuppgiftspolicy. I händelse av betydande ändringar i Personuppgiftspolicyn kommer vi emellertid att lägga upp ett meddelande på hemsidan och ändringarna kommer att börja gälla 30 dagar efter offentliggörandet. Om du inte inom 14 dagar från det att någon av ändringarna genomförts, skickar ett skriftligt meddelande i vilket du vägrar acceptera dem kommer det att betyda att du har godkänt ändringarna av Personuppgiftsbestämmelserna. Om du vägrar att acceptera ändringarna innebär det att ditt deltagande i Programmet upphör 30 dagar efter en sådan vägran. Vänligen läs denna Personuppgiftspolicy då och då så att du känner till eventuella ändringar eller uppdateringar. Ovan anges det datum då Personuppgiftspolicyn och den aktuella versionen blev giltig.


9. Hur du kontaktar oss

Den aktör som är ansvarig för insamling och användning av dina personuppgifter inom ramen för Priceless Stockholm är MasterCard Europas representationskontor i Sverige; Sveavägen 9 4tr, 111 57 Stockholm, telefonnummer 08-5450 1860, organisationsnummer 502050-9401.


Om du vill (i) ha mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill få tillgång till dina personuppgifter; (ii) rätta, blockera eller radera dina personuppgifter; (iii) dra tillbaka godkännandet som du gett för vissa typer av databehandling; (iv) ändra dina preferenser eller ta bort din e-postadress från vår e-postlista; eller (v) om du har några frågor, kommentarer eller känner oro kring vår sekretesspraxis, vänligen kontakta oss per e-post på stockholm@priceless.com eller genom att skicka e-post till: stockholm@priceless.com


MasterCard Europe SA
Representationskontor i Sverige
Marknadsavdelningen
Sveavägen 9, 4tr
111 57 Stockholm
Sverige

För alla andra frågor om ditt MasterCard-kort och dina köp, måste du kontakta den bank som utfärdat kortet eller den deltagande försäljaren. Mer information om hur vi kontaktar dem finns på deras respektive webbplatser.

Privacy Policy for Priceless Stockholm


MasterCard respects your privacy. This Privacy Policy describes how we process personal data, the types of personal data we collect, for what purposes we use that personal data, and with whom we share it, and the choices you can make about our use of the personal data. We also describe the measures we take to protect the security of the personal data and how you can contact us about our privacy practices.


MasterCard Sweden ("MasterCard") is the entity responsible for the processing of your personal data in the context of the Priceless Cities Stockholm Program ("Priceless Stockholm"). Your visit to www.priceless.com/stockholm. (the "Site") and participation in Priceless Stockholm is subject to this Privacy Policy, to the Cookies Notice and to our Terms of Use


This Privacy Policy applies to the personal data collected via Priceless Stockholm only. It does not cover the collection and use of your personal data on any MasterCard branded websites or by your MasterCard Card issuers (e.g., your bank), or any other information or communications that may reference to MasterCard outside the program (e.g., communications from banks, card issuers). For more information about MasterCard’s privacy practices outside the scope of this program, please visit our Global Privacy Policy at www.mastercard.com.


Children and minors (under the age of 18) are not eligible to register in this Program.


Click on one of the links below to jump to the listed section:


1. Personal Data We Collect and How We Use it

We collect personal data in the context of Priceless Stockholm. By personal data we mean “any information relating to an identified or identifiable natural person.” The personal data we process is either provided directly by you or collected automatically.


1.1. Personal Data You Provide to Us Directly

The personal data you provide to us directly are processed and used only for the purposes described in this Privacy Policy. The personal data that you provide in the context of this Program are never obligatory, unless marked otherwise for the purpose of providing you with our services. If you choose not to give some data, this may affect the way you navigate on the Site or the services that we can offer you. Please find below information on how you may provide this data, the types of data you may submit, and how we may use the data.


Registration Process: You may register to Priceless Stockholm through the Site. In order to register in Priceless Stockholm, you must provide us with some of your personal data such as your e-mail address, password, first and last name andpost code. In addition, to complete your registration, you must accept the Terms of Use, Privacy Policy and Cookies Notice applicable to the Program. Once the registration form has been completed, you will receive an email from MasterCard asking you to click on a link in order to confirm your registration.


World Elite Access: If you are a World Elite MasterCard cardholder you will be allowed to unlock the World Elite Access section and enjoy special features and benefits. To benefit from this special section, you must provide us with the first 9 digits of your credit card during the registration process. This will allow us to verify that you are a valid World Elite MasterCard cardholder by checking the bank ID information. In addition, we will ask for your mobile number in order to send you mobile notifications and updates by SMS about the World Elite experience.


Marketing Communications and Offers: During the registration process, we may decide to tell us your preferences so that we can let you know when related offers, opportunities or private events become available. For example, you may establish criteria for the types of marketing communications and offers you wish to receive (i.e., Dining, Shopping, Music & Theatre, Museums & Days Out, Travel & Hotels).


In order to send you these marketing communications, we use your personal data such as your name, e-mail address, telephone number, and preferences. You can, at any time and free of charge, choose not to receive any notifications by clicking on the unsubscribe link within the e-mail or SMS sent to you, or by e-mailing us using: http://www.mastercard.com/se/consumer/marketing-e-mail-opt-out.html You can also use the “My Account” section to opt-out from receiving marketing communications or to specify which, if any, marketing communications you would like to receive.


Your account: At any time, you can access your account by clicking on "My Account". Once you have successfully entered the My Account page, you can view or change your personal details (e.g., name, email address, postcode, password) and manage your e-mail subscriptions. You may select which type of offers (i.e., Dining, Shopping, Music & Theatre, Museums & Days Out, Travel & Hotels) you are interested in receiving via the monthly newsletter and other e-mail communications. You may also select to deactivate your Priceless Stockholm account in this section.


Social media: Priceless Stockholm allows you to comment on offers that interest you using your Facebook account. This allows you to post your comments back to Facebook as well as to the Priceless Stockholm website. You may also select to "like" an offer, or to "tweet" an offer using Twitter. Social media providers such as Facebook or Twitter are independent from MasterCard, and do not necessarily share the same policy as MasterCard with regard to the protection of privacy. Please verify their privacy policies if you decide to use their services. MasterCard cannot be held liable for any of these social websites' content, use, or privacy practices.


Personalized Services and Recommendations: If you are a registered user, we may use your personal data to provide you with personalized services and recommendations. For example, we may suggest products, specific Merchant Offers, or other special marketing activities that would be of particular interest to you.


In order to provide you with personalized content and the most relevant offers, content or messages, we will gather the personal data that you have provided directly and the personal data that we have collected automatically in order to create a user profile. This profile is matched with a pre-established profile that helps us to learn more about consumer behaviors and preferences, allows us to optimize our offers, and to improve our relationship with you.


At any time after your registration, in the “My Account” section, you can update your personal interest choices. If you no longer want to benefit from our personalized services, you may request that your account be cancelled. Please note that if you cancel your account, we cannot collect or use your personal data and you will not be able to benefit from Priceless Stockholm.


Other Features: We offer users of our Program various features for their information and enjoyment (e.g., sweepstakes, promotions, contests), which we may change from time to time. We may ask you to submit certain personal data so we can provide you with these features. For more information about how your data will be processed for these specific features, please refer to the relevant privacy policy, if any.


1.2. Personal Data We Collect Automatically

We may collect certain information by automated means (e.g., cookies, log-file, web beacons) when you participate in Priceless Stockholm. The data collected automatically are processed in order to improve the program and to provide you with the best information and services. The information we collect in this way tells us, for example, how many users visited our website and the pages accessed, whether you have visited us before or if you are a new visitor, and helps us to identify features in which you may have the greatest interest. This information also allows us to make improvements and to enhance your experience.


Log files and IP addresses: Log files are web server files (containing information such as the domain name or IP address, URL, the http response code, the website from where you visit us or the date and duration of your visit) that are automatically created when an Internet user visits a site. An IP address is a unique identifier that certain electronic devices use to identify and communicate with each other on the Internet. When you visit the Site, we may collect the IP address of the device you use to connect to the Internet. For example, when you request a page from the Site, our servers log your IP address. In combination with other data, this information helps us to learn what pages are most attractive to our visitors, which of our products most interest our customers, and what types of offers our customers like to see. In addition, log files help us to detect disruptions to telecommunication equipment and to detect abuse of our telecommunication services.


Cookies, web beacons and tracking links: To improve your experience, we may also use cookies, web beacons and tracking links in the context of this Program. For more information about how we use these tools, please visit our Cookie Notice .


2. Your Rights and Choices

You have the right to receive information about the data stored about you and to access your personal data by using the contact information provided in the “Contact Us” section below. You may also request at any time that your personal data be rectified, blocked or deleted if it is incorrect, inaccurate or outdated. Following any data request for access, rectification or deletion, we will accommodate your enquiry as required by applicable law. At any time, you may object on compelling legitimate grounds relating to your particular situation to the processing of your personal data by MasterCard, except when otherwise provided by the applicable law. Following such request, we will then make your user profile anonymous in the database and any reference to you will be deleted. We will not use any technical mechanism to subject you to a decision which produces legal effects and which is based solely on automated processing of data.


At any time, you can access your account by clicking on "My Account". Once you have successfully entered the preferences page, you can view or change your personal details and manage your e-mail subscriptions. You may modify the type of offers you are interested in receiving via the monthly newsletter and other e-mail communications. You may also select to deactivate your Priceless Stockholm account in this section.


If you decide you no longer want MasterCard to process your personal data, at your request we will delete your account and make your user profile anonymous in the database, and any reference to you will be deleted. Please note that if we delete all your personal data, you will no longer have access to Priceless Stockholm.


You can at any time, and free of charge, choose not to receive marketing e-mails from us by using the opt-out option provided in each electronic marketing communication or by using the contact details provided in the “Contact Us” section below.


3. Information We Share

We do not disclose personal data collected in the context of this program, except as described here.


We may share your personal data with our headquarter and affiliates, including MasterCard International and MasterCard Europe. We may also share your personal data provided with service providers we have retained to perform services on our behalf and in relation to the purposes described in this Privacy Policy. Examples include our operating platform provider, platform hosting, and customer service providers. When we use third party service providers, we take all necessary steps to ensure a high level of data protection.. We require them to only process the data in accordance with our instructions and to guarantee the security of the data. These service providers are not authorized by us to use or disclose the information, except as necessary to perform services on our behalf or to comply with legal requirements.


We may also share your personal data with Affinion, our commercial partner in charge of offers redemption in the context of the Program. Affinion will be processing personal data for its own purposes under the terms of the agreement MasterCard has with Affinion in the context of Priceless Stockholm. We invite you to consult Affinion Privacy Notice for more information on its privacy practices. Furthermore, we may share your personal data with other commercial partners if you have opted-in to receive electronic marketing communications from them during the registration process or in the “My Account” section. You can, at any time, and free of charge, choose not to receive marketing e-mails from our partners by using one of the opt-out option described below.


In addition, we may disclose personal data about you (i) if we are required to do so by law or pursuant to legal process, (ii) in response to a request from a court, law enforcement authorities or government officials, or (iii) when we believe disclosure is necessary or appropriate to prevent physical harm or financial loss or in connection with an investigation of suspected or actual criminal activity.


We reserve the right to transfer any data we have about you in the event we sell or transfer all or a portion of our business or assets. Should such a sale or transfer occur, we will endeavor to use reasonable efforts to seek that the transferee uses the personal data you have provided through this Program in a manner consistent with this Privacy Policy.


4. Data Transfers

The transfer of personal data outside of the European Economic Area is subject to restrictions. If we transfer personal data outside of the European Economic Area, we take all the necessary steps to ensure compliance with applicable data protection law, in particular, the legal requirements on adequate protection for data transfers to countries outside of the European Economic Area.


In the context of this program, MasterCard may transfer, process and store your personal data in a centralized database located at MasterCard International, Inc. - MasterCard’s headquarters located in the U. S. MasterCard International, Inc. is certified under the EU-U.S. Safe Harbor privacy framework as set forth by the U. S. Department of Commerce, and the European Commission to provide adequate protection to your personal data. Please visit www.MasterCard.com eller click here to view our Safe Harbor Privacy Policy.


5. Links to Other Websites

On the Site, we provide links to other websites for your convenience. In particular, Priceless Stockholm offers you the possibility to share, link to or mention on social media outlets, such as Facebook or Twitter, anything you may find of interest. These sites operate independently from the Program and are not under our control. These sites may have their own privacy policies in place, which we strongly suggest you review when you visit them. We are not responsible for the content of these sites, any products or services that may be offered through these sites, the data processing activities that are conducted via those sites, or any other use of these sites.


6. Records Retention

MasterCard only retains personal data for as long as needed to fulfill the purposes for which they were collected, unless otherwise provided by law. All categories of data processed in the context of this Program will be retained for as long as your account is active. An inactive account is one for which there has been no log-in during 18 consecutive months. In case of an inactive account, the data are automatically deleted, blocked or anonymized 18 months after your last log-in.


7. Data Security

We maintain appropriate administrative, technical and physical safeguards to protect personal data against accidental or unlawful destruction, accidental loss, unauthorized alteration, unauthorized disclosure or access, misuse, and any other unlawful form of processing of the personal data in our possession.


When you provide personal data online, we use the industry standard for encryption on the Internet – Secure Socket Layer (SSL) technology – to help protect the information that you provide. This Internet encryption standard scrambles data as it travels from your device to our server. You will know that you are in a secure area of the Site when a lock icon appears on your screen that the “http” prefix of our URL address changes to “https. ” The “s” represents “secure”. We also use digital certificates to ensure that you are connected to the authentic Site.


We will never ask you for your password in any unsolicited communication (including unsolicited correspondence, such as letters, phone calls or e-mail messages). If you believe your user name and password have been compromised, please contact us by following the instructions provided in the section "How to Contact Us" below.


8. Update to this Privacy Policy

We may change or update portions of this Privacy Policy at any time and without prior notice to you. However, in case of substantial changes to the Privacy Policy, we will post a notice on the homepage and the changes will come into effect 30 days after their posting. If within 14 days from any of the changes you do not refuse their acceptance in writing, this shall mean that you have consented to the Privacy Notice as changed. Refusal to accept changes means termination of your program participation as of 30 days following such refusal. Please review this Privacy Policy from time to time so that you are aware of any changes or updates. We will indicate above the effective date of the Privacy Policy and its current version.


9. How to Contact Us

The entity responsible for the collection and use of your personal data in the context of the Priceless Stockholm is MasterCard Sweden.


If you would like to (i) obtain more information on how we process your personal data or to access your personal data; (ii) rectify, block or delete any personal data relating to you; (iii) withdraw your consent given for certain types of data processing; (iv) change your preferences or remove your e-mail address from our mailing lists; or (v) if you have any questions, comments or concerns about our privacy practices, please contact us by emailing us at stockholm@priceless.com or by addressing your mail to:


MasterCard Sweden
Marketing Department
Sveavagen 9, 4th Floor
Stockholm
Sweden SE-111 57For all other enquiries about your MasterCard card and your purchase, you must contact your Issuing Bank or the Participating Merchant. More information about how to contact them can be found on their respective websites.