Korišćenje kartice:

Prednosti globalne
pristupačnost,
praktičnosti i bezbednosti

Vaša MasterCard kartica omogućava Vam jednostavno plaćanje dnevnih troškova uključujući svakodnevnu i internet kupovinu, obroke u restoranima i kupovinu goriva za vozilo. Plaćanje MasterCard karticom je brzo, sigurno i praktično, a možete birati između različitih fleksibilnih rešenja. Posavetujte se sa bankom ili finansijskom institucijom i odaberite MasterCard karticu koja odgovara Vašim potrebama.

Gde je možete koristiti

MasterCard kartica se može koristiti u mnogim prodavnicama, restoranima, hotelima, avio kompanijama, rent-a-car agencijama, na benzinskim pumpama kao i na drugim mestima širom sveta. Zapravo, sa 36,9 miliona lokacija širom sveta na kojima je prihvaćena, ovo je najprihvaćenija kartica.

Kako da znate da li je MasterCard kartica prihvaćena na nekoj trgovačkoj lokaciji

Potražite MasterCard logo koji je obično vidno istaknut. Ako ne vidite MasterCard logo, pitajte da li je ova kartica prihvaćena.

Rešavanje problema sa trgovcima

U nekim slučajevima, imate pravo da vratite robu ili obustavite plaćanje ukoliko niste zadovoljni robom ili uslugom. Obratite se svom izdavaocu kartice kako biste razmotrili to pitanje i utvrdili kako treba ispravno postupiti.