Šta je kredit

Informacije o kreditu
koje bi trebalo da znate

Šta je kredit?

Kredit je sporazum između organizacije koja daje pozajmicu (banka ili kartičarska kompanija) i Vas, korisnika pozajmice. Tim sporazumom Vi dobijate novac na korišćenje u ruke, na račun u banci ili preko kreditne kartice. Uslovi otplate, uključujući kamate, obično se definišu unapred i regulisani su sporazumom između Vas i banke koja Vam izdaje karticu.

Razlike između kreditnih i debitnih kartica

Kreditna kartica

Možete obavljati kupovine u visini svog kreditnog limita. Kada dobijete račun, morate platiti barem minimalni iznos. Banke naplaćuju kamate za dugovanja. Obično, ako platite ceo račun na kraju meseca, ne morate da plaćate kamatu. Ukoliko imate dugovanje, biće Vam uračunata kamata po unapred utvrđenoj godišnjoj kamatnoj stopi koja se razlikuje od izdavaoca do izdavaoca.

Debitna kartica

Sredstva za pokrivanje troškova se automatski povlače sa Vašeg računa u banci/ finansijskoj instituciji. Možete potrošiti celokupan iznos koji se nalazi na Vašem računu.

Uspostavljanje kredita

Prvo, zatražite kreditnu karticu koja odgovara Vašim potrebama i potrošačkim navikama. Blagovremenom otplatom svojih troškova gradite dobru kreditnu istoriju.

Održavanje dobrog kreditnog rejtinga

Najvažnije je da redovno izmirujete svoj račun za kreditnu karticu. Svakog meseca platite ceo račun ili onoliko koliko možete da izdvojite (barem minimalnu ratu).

Ako ste dobili račun sa zakašnjenjem ili ako nećete biti u mogućnosti da ga platite na vreme, obratite se svom izdavaocu kartice kako biste se dogovorili oko plaćanja. Neplaćanje računa do datuma dospeća može dovesti do naplate kazni i uticati na Vaš kreditni rejting.

Ako znate da ćete svakog meseca prenositi neplaćeni iznos u naredni mesec, razmotrite mogućnost uzimanja kreditne kartice sa niskom kamatnom stopom. Obavezno se informišite o složenim kamatama – iznos kamate koji se dodaje na iznos kupovine i neplaćene kamate za prethodne mesece. Kreditne kartice Vam omogućavaju fleksibilno upravljanje finansijama, ali na duge staze, uvek treba da vodite računa da trošite u skladu sa svojim mogućnostima.