Rečnik pojmova
B | F | G | K | I | O | P | T | U


B

Bankomat

Omogućava Vam da izvršite bankarske transakcije bilo gde i bilo kada. Uz pomoć debitne kartice ili kartice za bankomat, možete podići gotovinu sa svojih tekućih ili štednih računa, uplatiti ili prebaciti novac sa jednog računa na drugi ili izvršiti neke druge transakcije. Na bankomatima takođe možete dobiti gotovinski avans pomoću svoje kreditne kartice. Ne zaboravite da mnoge banke naplaćuju proviziju za korišćenje bankomata druge banke.

Povratak na vrh strane


F

Fiksna kamatna stopa

Utvrđena godišnja kamatna stopa koja se ne menja u zavisnosti od promena kamatne stope i uslova. Varijabilna kamatna stopa povremeno raste ili opada u zavisnosti od fluktuacija tržišnih kamatnih stopa što se vidi na osnovu objavljenih indeksa (npr. osnovne kamatne stope koje banka primenjuje se objavljuju u finansijskim rubrikama renomiranih novina).

Povratak na vrh strane


G

Globalna prihvaćenost

Sa više od 36,9 miliona lokacija na kojima je prihvaćena, ovo je naprihvaćenija kartica.

Godišnja naknada

Razni izdavaoci kartica naplaćuju godišnju naknadu koja može dapodmiri troškove koje izdavaoci kartice imaju za održavanje računa i pružanje usluga.

Godišnja procentualna stopa (APR)

Ponekad se naziva godišnja kamatna stopa. Godišnja kamatna stopa ili procenat koji plaćate za neplaćene račune u vidu kamate ili naknade.

Gotovinski avans

Pomoću Vaše kartice možete dobiti gotovinu na licu mesta u banci ili na bankomatu koji je ima na sebi MasterCard logo. Iznos gotovinskog avansa odbija se sa Vaše tekuće kreditne linije ili položenih sredstava. Prilikom podizanja gotovinskog avansa često se naplaćuje provizija. Pored toga, kamatna stopa može biti viša od one koja se primenjuje prilikom kupovine i obično nema grejs perioda (gotovinski avans se razlikuje od podizanja gotovine koju vršite karticom za bankomat).

Grejs period

Vremenski period koji obično traje od 20 do 25 dana tokom koga se ne obračunava kamata za izvršene kupovine. Na primer, ukoliko treba da platite račun za Vašu kreditnu karticu do 1. maja, a izmirili ste svoje dugovanje u celosti, imate vremena do 20. maja da u celosti platite novo dugovanje. Ako to uradite, neće Vam biti obračunata kamata. Ako vam račun dospeva posle 20. maja – ili ako niste platili dugovanje u celosti – uračunaće Vam se kamata od datuma kupovine. Neki bankovni računi ne nude mogućnost grejs perioda, što znači da se kamata obračunava od datuma kupovine.

Povratak na vrh strane


K

Kamatne stope

Podrazumeva troškove koje plaćate za korišćenje kreditne kartice. Godišnja kamatna stopa (APR – zakonski definisana mera) je godišnja procentualna stopa koju plaćate za naizmirenp dugovanje u vidu kamate ili naknada. Kamata se obračunava kao procenat Vašeg neizmirenog dugovanja (kupovine i troškovi umanjeni za evidentirani iznos uplate ili kredita) na mesečnom nivou.

Kreditna istorija

Izveštaj o plaćanju prošlih računa; koristi se kao smernica kojom se utvrđuje da li ćete ubuduće plaćati račune na vreme.

Kreditna linija/Linija kredita

Naziva se i kreditni limit. To je maksimalni iznos koji možete pozajmiti pomoću Vaše kartice.

Povratak na vrh strane


I

Isplata gotovine

Pomoću Vaše kartice možete dobiti gotovinu na licu mesta u banci ili na bankomatu koji ima MasterCard logo. Iznos gotovinskog avansa odbija se sa Vaše raspoložive kreditne linije ili položenih sredstava. Prilikom podizanja gotovinskog avansa često se naplaćuje provizija. Pored toga, kamatna stopa može biti viša od one koja se primenjuje kod kupovine i obično nema grejs perioda (isplata gotovine razlikuje se od podizanja gotovine koju vršite karticom za bankomat.)

Povratak na vrh strane


O

Onlajn bankarstvo

Onlajn sistemi koji omogućavaju pristup skupu bankarskih usluga sa ličnog računara povezivanjem na kompjuterski sistem banke putem interneta.

Povratak na vrh strane


P

PIN

Lični identifikacioni broj (Personal Identification Number): tajni kod koji Vi odabirate za svoju karticu koja Vam omogućava pristup novcu ili obavljanje bankarskih transakcija putem bankomata, kao i kupovinu bez potpisivanja računa u trgovinama koje imaju aparate za unos PIN koda. PIN kod ne treba otkrivati drugim ljudima.

Početna stopa

Posebna godišnja kamatna stopa koja se primenjuje samo tokom ograničenog perioda.

Početni period

Period tokom kojeg se na naizmirena dugovanja na Vašem računu primenjuje početna stopa.

Prihvaćenost širom sveta

Sa više od 36,9 miliona lokacija na kojima se prihvata, ovo je najprihvaćenija kartica.

Program nagrađivanja

Program prikupljanja poena zasnovan na kupovinama i transakcijama koje ste izvršili putem svoje kartice. Ovi poeni se mogu upotrebiti u skladu sa konkretnim programom za koji ste se prijavili (npr. za kupovinu avionskih karata, plaćanje hotela, itd) ili za pojedine proizvode. Banke mogu naplaćivati godišnje naknade za učešće u programima nagrađivanja.

Povratak na vrh strane


T

Trgovac

Lokacija ili prodavnica gde se obavlja kupovina.

Troškovi kredita

Iznos koji plaćate zajmodavcu za korišćenje pozajmljenog novca. Kamata se obračunava kao procenat dugovanja (kupovine ili troškovi umanjeni za evidentirane uplate i kredit). Ovaj procenat ili kamatna stopa se razlikuje u zavisnosti od kartice.

Povratak na vrh strane


U

Usluge pomoći tokom putovanja

Pristup korisnim informacijama u vezi sa putovanjima, uključujući dokumentaciju (vize, pasoši), vakcinaciju ili kurs lokalne valute. Obratite se izdavaocu kartice za više informacija.

Povratak na vrh strane

B | F | G | K | I | O | P | T | U