MasterCard Worldwide

Globalna politika zaštite privatnosti

Važi od julaMasterCard – Globalno obaveštenje o zaštiti privatnosti

Datum stupanja na snagu: 30. mart 2015.

Kompanija MasterCard International Incorporated (koja posluje pod nazivom MasterCard Worldwide) i njene filijale (pod zajedničkim nazivom „MasterCard“) poštuju Vašu privatnost. Ovo Globalno obaveštenje o zaštiti privatnosti opisuje vrste ličnih podataka koje prikupljamo, način na koji koristimo te podatke, sa kime ih delimo kao i izbor koji možete napraviti u pogledu našeg korišćenja tih podataka. Takođe opisujemo mere koje preduzimamo radi zaštite bezbednosti podataka i načine na koje možete da nas kontaktirate u vezi sa našom politikom zaštite privatnosti.

Subjekti u okviru kompanije MasterCard odgovorni za prikupljanje i korišćenje Vaših ličnih podataka, za potrebe opisane u ovom Globalnom obaveštenju o zaštiti privatnosti, navedeni su u segmentu ovog dokumenta pod nazivom „Kako da nas kontaktirate“.

Naša politika privatnosti može se razlikovati među zemljama u kojima poslujemo, zbog poštovanja lokalnih politika i zakona.

Kliknite na jedan od linkova ispod da biste pristupili odgovarajućem segmentu:

Lični podaci koje prikupljamo
Kompanija MasterCard može dobiti informacije o Vama iz različitih izvora.

Kao strana koja obrađuje platne transakcije i pruža usluge u vezi sa tim, dobijamo ograničenu količinu ličnih podataka o vama od finansijskih institucija, trgovaca, i drugih subjekata koji se dovode u vezu sa Vašim platnim transakcijama.

U tom pogledu, dobijamo broj računa kartice, naziv trgovca i lokaciju, datum i ukupan iznos transakcije. Ono što je važno jeste da nam nisu potrebni ime nosioca kartice ili drugi kontakt podaci kako bismo obrađivali platne transakcije.

Takođe možemo dobiti podatke o Vama od kompanija koje koriste ili olakšavaju korišćenje drugih MasterCard proizvoda ili usluga, kao i iz javno dostupnih informacionih sistema.

Pored toga, možete izabrati da nam direktno dostavite informacije, i to na nekoliko načina, uključujući i sledeće: (I) preko naše internet stranice, (II) u odgovoru na reklamnu ili drugu vrstu poruke (III) putem društvenih medija, (IV) prijavljivanjem za MasterCard proizvode ili usluge, (V) kroz učešće u ponudi, programu, ili promociji, ili (VI) u vezi sa postojećim ili potencijalnim poslovnim ili radnim odnosom sa nama. Takođe, možete izabrati da date odobrenje trećim licima da otkriju informacije koje su ta treća lica prikupila o Vama.

Vrste ličnih podataka koje možemo dobiti ili koje možete izabrati da nam dostavite uključuju:

 • Kontakt podatke (kao što su ime, poštanska adresa ili adresa elektronske pošte i broj telefona),
 • Poslovne kontakt podatke (kao što su radno mesto, odsek i naziv organizacije),
 • Korisničko ime i lozinku,
 • Informacije o računu za obavljanje platnih transakcija,
 • Kontakt podatke prijatelja ili drugih ljudi koje biste želeli da kontaktiramo,
 • Sadržaje koje ste nam dostavili (kao što su fotografije, članci i komentari),
 • Sadržaje koje ste učinili dostupnim preko naloga na društvenim medijima ili članstva kod trećih strana,
 • Jedinstveni identifikator mobilnog uređaja,
 • Geo-lokacijske podatke,
 • Ostale informacije (kao što su ponašanje i sklonosti prilikom kupovine, željeni jezik, starost, datum rođenja, pol i porodični status).

Naši pružaoci usluga partneri i mi prikupljamo određene informacije automatski, uz pomoć „kolačića“ i „veb-buba“, kada koristite naše reklame, mobilne aplikacije ili posećujte naše veb-sajtove, stranice ili drugu digitalnu imovinu. Informacije koje prikupljamo na ovaj način mogu uključiti: IP adresu, tip pretraživača, operativni sistem, pripadajući URL kao i informacije o preduzetim radnjama i korišćenju naše digitalne imovine. „Kolačić“ predstavlja tekstualnu datoteku koju internet server postavlja na hard disk računara. „Veb-buba“, poznata i kao internet tag, piksel tag, ili prazan GIF, koristi se za prenos podataka nazad do internet servera.

Možemo koristiti usluge veb-analitike trećih strana na našim sajtovima i mobilnim aplikacijama, kao što je Adobe Omniture. Pružaoci usluga analitike koriste tehnologije kao što su kolačići i veb-bube kako bi nam pomogli u analizi načina na koji posetioci koriste naše veb-stranice i aplikacije.

Naši pružaoci usluga, naši partneri i mi takođe možemo prikupljati informacije o Vašim aktivnostima na našim sajtovima i aplikacijama kreiranjem sadržaja i reklama, prilagođenih vašim individualnim interesima. Informacije prikupljene za ove svrhe mogu uključiti detalje o stvarima poput određenih stranica ili reklama koje ste posetili na našim sajtovima i radnji koje preduzimate na našim sajtovima i aplikacijama. Molimo Vas da pogledate segment pod nazivom „Vaša prava i izbori“ u okviru ovog Globalnog obaveštenja o zaštiti privatnosti kako biste saznali više o svojim mogućnostima da, u svakom trenutku, odustanete od upotrebe Vašeg ponašanja prilikom pretraživanja za svrhe bihejvioralnog oglašavanja na internetu ili da je ograničite.

Povratak na vrh

Kako koristimo lične podatke koje prikupljamo
Lične podatke koje prikupimo o Vama možemo koristiti da bismo:

 • Obrađivali Vaše platne transakcije (uključujući ovlašćenja, kliring, poravnanje i druge srodne aktivnosti u pogledu rešavanja sporova);
 • Zaštitili ili sprečili prevaru, neovlašćene transakcije, potraživanja i druge obaveze i upravljali izloženošću riziku i kvalitetom franšize u odnosu na integritet i sigurnost naše mreže plaćanja;
 • Kreirali i upravljali računima koje imate kod nas, i odgovorili na Vaša pitanja;
 • Obezbedili, administrirali i komunicirali sa Vama o MasterCard proizvodima, uslugama, ponudama, programima i promocijama, izdavaocima, sticaocima, trgovcima, i partnerima (uključujući takmičenja, nagradne igre, i sve druge marketinške aktivnosti);
 • Objavljivali poslovne imenike (koji mogu sadržati poslovne kontakt podatke);
 • Obavljali, procenjivali, i unapređivali naše poslovanje (uključujući i razvoj novih proizvoda i usluga, upravljanje komunikacijama, utvrđivanje efikasnosti i optimizaciju reklamiranja, analizu naših proizvoda, usluga, sajtova, mobilnih aplikacija i druge digitalne imovine, olakšavanje korišćenja naših proizvoda, usluga, sajtova, mobilnih aplikacija i druge digitalne imovine, i vršenje aktivnosti obračuna, revizije, fakturisanja, namirenja i naplate);
 • Anonimizirali lične podatke i pripremili i izradili objedinjene izveštaje o podacima koji prikazuju anonimne informacije (uključujući, ali ne ograničavajući se na sledeće: kompilacije, analize, analitičke i predviđačke modele i pravila, i druge objedinjene izveštaje), radi pružanja saveta našim izdavaocima i sticaocima, trgovcima i drugim klijentima i partnerima u vezi sa prošlim i mogućim budućim modelima potrošnje, prevare, kao i sa drugim saznanjima do kojih se može doći na osnovu ovih podataka;
 • Procenili Vaša interesovanja u pogledu zapošljavanja i kontaktirali Vas u vezi sa Vašim mogućim zaposlenjem u kompaniji MasterCard;
 • Sprovodili naše Uslove korišćenja ili druga zakonska prava;
 • Poštovali važeće zakone i propise ili zahteve bilo kog sudskog procesa ili vladine agencije koja ima nadležnost nad kompanijom MasterCard ili njenom filijalom;
 • Poštovali standarde grane u okviru koje poslujemo kao i naše poslovne politike.

Takođe možemo koristiti informacije na druge načine, o čemu dostavljamo posebno obaveštenje u periodu kada se takvi podaci prikupljaju.

Povratak na vrh strane

Lični podaci koje delimo sa drugima
Mi ne prodajemo niti na drugi način otkrivamo lične podatke koje prikupljamo o Vama, osim kako je opisano u ovom Globalnom obaveštenju o zaštiti privatnosti, ili Vas o tome obaveštavamo u periodu kada se podaci prikupljaju.

Lične podatke koje prikupljamo možemo da podelimo sa našim partnerima, finansijskim institucijama i drugim subjektima koji izdaju platne kartice ili obrađuju platne transakcije i trgovcima. Mi delimo lične podatke zarad obrade platnih transakcija i obavljanja drugih aktivnosti na Vaš zahtev. Lične podatke takođe možemo deliti sa subjektima koji pomažu pri sprečavanju prevara sa platnim karticama kako bismo zaštitili platne transakcije od prevare i osigurali bezbednost transakcije i našeg sistema za obradu plaćanja. Na primer, u ovom pogledu, izdavaocima kartica pružamo informacije o transakcijama nosilaca kartica koje kompanija MasterCard obrađuje.

Osim toga, mi možemo uz Vašu saglasnost podeliti lične informacije i sa trećim stranama. Kada kompanija MasterCard deluje kao pružalac usluga u ime trećih lica, možemo im pružiti lične podatke koje smo prikupili u njihovo ime.

Informacije isto tako možemo deliti i sa našim pružaocima usluga koji pružaju usluge u naše ime. Ovlašćujemo ove pružaoce usluga da koriste ili otkrivaju informacije samo u meri u kojoj je to neophodno za obavljanje usluga u naše ime ili u skladu sa zakonskim odredbama. Ugovorom obavezujemo ove pružaoce usluga da štite privatnost i bezbednost ličnih informacija koje obrađuju u naše ime

Kompanija MasterCard vrši transfer ličnih podataka u okviru MasterCard grupe povezanih kompanija, u skladu sa uslovima ovog Globalnog obaveštenja o zaštiti privatnosti, ili na drugi način, obaveštavajući Vas o tome u periodu takvog prikupljanja podataka (npr. preko obaveštenja o zaštiti privatnosti u okviru datog programa).

Na našim sajtovima možete odabrati da koristite određene funkcije kojima se može pristupiti putem drugih subjekata, koji nisu filijale kompanije MasterCard, u vezi sa kojim smo uspostavili partnerstvo sa tim subjektima. Ovim funkcijama, koje uključuju društvene mreže i alate geografskih lokacija, upravljaju treće strane, uključujući društvene mreže, i jasno su identifikovane kao takve. Ove treće strane mogu da koriste ili dele lične podatke u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti. Preporučujemo Vam da pregledate politike zaštite privatnosti trećih strana ako koristite odgovarajuće funkcije.

Možemo otkriti informacije o Vama (i) ako nas obavezuje zakon ili pravni proces, (ii) kada verujemo da je otkrivanje neophodno da bi se sprečila šteta ili finansijski gubitak, ili (iii) u vezi sa istragom sumnjive ili stvarne aktivnosti prevare ili nezakonite aktivnosti.

Zadržavamo pravo da prenesemo Vaše lične podatke koji su nam dostupni u slučaju da vršimo prodaju ili prenos celokupnog našeg poslovanja ili njegovog dela ili imovine. Ukoliko se takva prodaja ili prenos dogodi, uložićemo razumne napore da uputimo stranu kojoj je poslovanje prodato ili preneto da koristi lične podatke koje ste nam dostavili na način koji je u skladu sa našim Globalnim obaveštenjem o zaštiti privatnosti. Nakon takve prodaje ili prenosa, možete kontaktirati stranu kojoj smo preneli Vaše lične podatke ukoliko imate bilo kakvih pitanja u pogledu obrade tih informacija.

Povratak na vrh strane

Vaša prava i izbori
Imate određena prava u vezi sa Vašim ličnim podacima koje čuvamo. Nudimo vam takođe i mogućnost izbora po pitanju ličnih podataka koje prikupljamo od Vas u vezi sa tim kako koristimo te podatke i kako ćemo komunicirati sa Vama.

Možete da odaberete da ne pružite svoje lične podatke kompaniji MasterCard odustajanjem od obavljanja platnih transakcija. Takođe ne morate dostaviti podatke direktno nama. Međutim, ako ne dostavite lične podatke kada se to od Vas traži, možda nećete biti u mogućnosti da koristite pun spektar proizvoda i usluga kompanije MasterCard, a mi možda nećemo biti u mogućnosti da Vam pružimo informacije o proizvodima, uslugama i promocijama.

Možete povući svoju saglasnost u pogledu prikupljanja i korišćenja određenih informacija, koje smo automatski prikupili o Vama, prilikom Vašeg posećivanja naših sajtova. U određenim sistemima, možete ostvariti svoj izbor preko alata za davanje saglasnosti za upotrebu kolačića, koji je prikazan u donjem desnom uglu sajtova kompanije MasterCard. Vaš pretraživač može da Vam ukaže na to kako da budete obavešteni i odustanete od prijema određene vrste kolačića. Pored toga, na određenim sajtovima kompanije MasterCard, možemo Vam ponuditi druge mogućnosti u pogledu upotrebe kolačića. Imajte na umu, međutim, da, bez kolačića, možda nećete moći da koristite sve funkcije naših sajtova ili usluga na mreži.

Možete odustati od davanja saglasnosti za upotrebu informacija koje smo automatski prikupili o Vama, kada posetite sajt treće strane i pristupate našim reklamama. Možemo koristiti pružaoce usluga da postavimo reklame na sajtovima trećih strana. Ove reklame se mogu prilagoditi i postaviti na osnovu korišćenja podataka koje smo mi (i naši partneri) prikupili na našim sajtovima i aplikacijama. Pored toga, neki od naših pružalaca usluga i partnera mogu prikupljati informacije o Vašim aktivnostima na internetu tokom vremena i na sajtovima trećih strana kako bi prilagodili i postavili ove reklame. Reklame kompanije MasterCard ponekad se pojavljuju sa ikonama koje pomažu potrošačima (i) da saznaju više o tome kako se njihovi podaci koriste i (ii) da naprave svoje izbore u vezi sa korišćenjem njihovih podataka. Molimo, kliknite ovde, ili gde je to primenljivo, na ikonicu u našim ciljanim reklamama, kako biste saznali više o Vašoj mogućnosti da odustanete od korišćenja vašeg ponašanja prilikom pretraživanja za svrhe bihejvioralnog oglašavanja na internetu ili da ga ograničite.

Možete nam u bilo kom trenutku reći da Vam ne šaljemo reklamne sadržaje putem elektronske pošte tako što ćete kliknuti na link za odjavu u okviru reklamne elektronske pošte koju primate od nas, ili nas kontaktirati na način koji je naveden u nastavku. Takođe možete odustati od prijema reklamne elektronske pošte od kompanije MasterCard ukoliko kliknite ovde.

Kao što je gore navedeno, možemo anonimizirati Vaše lične podatke zarad analize podataka. Da biste se odjavili od takve anonimizacije, kliknite ovde.

Ako Vaš poslodavac dostavi Vaše lične podatke kompaniji MasterCard, imate određene mogućnosti izbora u vezi sa upotrebom ili otkrivanjem tih informacija od strane kompanije MasterCard. Molimo Vas da kontaktirate svog poslodavca da biste se upoznali sa svojim mogućnostima izbora i primenili ih.

U meri u kojoj to omogućava važeći zakon možete povući saglasnost koju ste nam prethodno dali, ili u bilo kom trenutku uputiti pravno zasnovan prigovor, po pitanju obrade Vaših ličnih podataka. Mi ćemo se nadalje pridržavati Vašeg izbora. U nekim okolnostima, povlačenje pristanka u pogledu upotrebe ili otkrivanja Vaših ličnih podataka od strane kompanije MasterCard znači da ne možete koristiti određene proizvode ili usluge kompanije MasterCard.

U skladu sa važećim zakonom, možete imati pravo da: dobijete potvrdu da posedujemo lične podatke o Vama, zahtevate pristup i dobijete informacije o ličnim podacima koje čuvamo o Vama, dobijete kopije ličnih podataka koje čuvamo o Vama, ažurirate i ispravite netačnosti u Vašim ličnim podacima, uložite primedbu u pogledu obrade Vaših ličnih podataka, ili ih blokirati, anonimizirati, ili izbrisati, u skladu sa potrebom. Pravo na pristup ličnim podacima može se ograničiti u nekim okolnostima lokalnim zakonskim propisima. Za ostvarivanje ovih prava, molimo Vas da nas kontaktirate na dole naveden način.

Da biste ažurirali svoje preference, zatražili od nas da uklonimo Vaše podatke iz naših lista za slanje, ili podneli zahtev za pristup, ažuriranje, ispravku ili brisanje Vaših ličnih podataka, molimo Vas da nas kontaktirate na dole naveden način.

Ako ne ispunimo Vaša očekivanja u pogledu obrade Vaših ličnih podataka, ili želite da podnesete žalbu na našu politiku zaštite privatnosti, molimo Vas da nam to kažete jer nam to pruža mogućnost da rešimo problem. Možete nas kontaktirati pomoću podataka za kontakt, datih u segmentu „Kako da nas kontaktirate“ u daljem tekstu. Da biste nam pomogli da Vam pružimo odgovor na Vaš zahtev, molimo Vas da navedete sve detalje po ovom pitanju. Nastojimo da u razumnom roku razmotrimo i odgovorimo na sve žalbe.

Ako nam date bilo kakve informacije ili materijal koji se odnosi na drugog pojedinca, trebalo bi da se postarate da je njihovo deljenje sa nama i naša dalja upotreba, kao što Vam je predstavljeno s vremena na vreme, u skladu sa važećim zakonima, tako da, na primer, treba uredno da obavestite tog pojedinca o obradi njenih/njegovih ličnih podataka i dobijete njenu/njegovu saglasnost, što može biti potrebno prema važećim zakonima.

Povratak na vrh strane

Međunarodni prenos podataka
Možemo preneti lične podatke koje prikupimo o Vama primaocima u drugim zemljama, ne samo u onoj u kojoj su informacije prvobitno prikupljene, uključujući i Sjedinjene Američke Države. Te zemlje možda neće imati adekvatan nivo zaštite, kao što je definisano evropskom Direktivom o zaštiti podataka (95/46/EK). Kada prenosimo Vaše podatke drugim zemljama, mi ćemo ih zaštititi kao što je opisano u ovom Globalnom obaveštenju o zaštiti privatnosti, ili kako Vam je drugačije predstavljeno u periodu kada su ti podaci prikupljeni (npr. putem obaveštenja o zaštiti privatnosti u okviru datog programa).

Ako se nalazite u Evropskom ekonomskom prostoru (EEP) ili Švajcarskoj, pridržavamo se važećih zakonima koji pružaju adekvatnu zaštitu u pogledu prenosa ličnih podataka u zemlje izvan EEP ili Švajcarske. Kompanija MasterCard International Incorporated sertifikovana je u skladu sa politikom zaštite privatnosti Safe Harbor, koju su usvojili američko Ministarstvo trgovine, Evropska komisija i Švajcarska, a u vezi sa prikupljanjem, čuvanjem, korišćenjem, prenosom i drugim vrstama obrade ličnih podataka, prenetih iz EEP ili Švajcarske u Sjedinjene Američke Države. Kliknite ovde da biste videli našu politiku zaštite privatnosti Safe Harbor.

Povratak na vrh strane

Kako čuvamo i štitimo lične podatke
Bezbednost Vaših ličnih podataka važna je za kompaniju MasterCard. Mi smo posvećeni zaštiti podataka koje prikupljamo. Održavamo administrativne, tehničke i fizičke mere bezbednosti, osmišljene zarad zaštite ličnih podataka koje nam Vi dostavite ili koje mi prikupljamo od slučajnog, nezakonitog ili neovlašćenog uništenja, gubitka, menjanja, pristupa, otkrivanja ili upotrebe. Koristimo SSL enkripciju na velikom broju naših veb-sajtova sa kojih preuzimamo određene lične podatke.

Kompanija MasterCard čuva lične podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrhe za koju su lični podaci prikupljeni, osim u slučaju da se drugačije zahteva ili dozvoljava važećim zakonom. Preduzimamo mere da uništimo ili trajno deidentifikujemo lične podatke ukoliko se to zahteva zakonom, ili ako lični podaci više nisu potrebni za svrhu za koju smo ih prikupili.

Povratak na vrh strane

Linkovi ka drugim sajtovima
Naši sajtovi mogu da obezbede linkove ka drugim sajtovima, zarad Vaše udobnosti i informisanja. Ovi sajtovi mogu da funkcionišu nezavisno od kompanije MasterCard. Povezani sajtovi mogu imati svoja obaveštenja ili politike o zaštiti privatnosti, i preporučujemo Vam da ih pregledate ako posećujete neke povezane sajtove. Ako kompanija MasterCard ne poseduje ili ne kontroliše povezane veb-sajtove koje posećujete, nismo odgovorni za sadržaj veb-sajtova, bilo kakvu upotrebu sajtova, ili politiku zaštite privatnosti veb-sajtova.

Povratak na vrh strane

Ažuriranje našeg Globalnog obaveštenja o zaštiti privatnosti
Ovo Globalno obaveštenje o zaštiti privatnosti može se povremeno i bez prethodnog obaveštenja ažurirati kako bi odražavalo promene u našoj praksi u pogledu upravljanja ličnim podacima. Postavićemo vidljivo obaveštenje na relevantnim sajtovima kako bismo Vas obavestili o svim značajnim promenama u našem Globalnom obaveštenju o zaštiti privatnosti, i, na vrhu Obaveštenja, navesti kada je poslednji put ažurirano. Ako budemo ažurirali naše Globalno obaveštenje o zaštiti privatnosti, u određenim okolnostima, možemo tražiti Vašu saglasnost.

Povratak na vrh strane

Kako da nas kontaktirate
Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara u vezi sa ovim Globalnim obaveštenjem o zaštiti privatnosti, praksama kompanije MasterCard u pogledu zaštite privatnosti, ili ako želite da ažurirate informacije ili preference koje ste nam dali, molimo kliknite ovde. Možete nam poslati i mejl na adresu privacyanddatausage@mastercard.com, ili nam pisati na sledeću adresu:
Global Privacy Officer (Globalni službenik za zaštitu privatnosti)
MasterCard Worldwide
2000 Purchase Street
Purchase, New York (Njujork) 10552
USA (SAD)
Ako se nalazite u EEP ili Švajcarskoj, kompanija MasterCard SA može biti pravno lice odgovorno za obradu Vaših ličnih podataka. Ako se nalazite u EEP ili Švajcarskoj, možete nam poslati mejl na adresu privacyanddatausage@mastercard.com, ili nam pisati na sledeću adresu:
Global Privacy Officer (Globalni službenik za zaštitu privatnosti)
MasterCard SA
Chaussée de Tervuren 198A
B-1410 Waterloo (Vaterlo)
Belgium (Belgija)