Zaštita od prevare

Kako da sigurno i bezbedno
koristite svoju karticu

Kako da sigurno i bezbedno koristite svoju karticu

Da biste sprečili zloupotrebu svoje kartice, preduzmite sledeće korake:

 • Potpišite nove kartice čim ih dobijete.
 • Broj kartice i lični identifikacioni broj (PIN) čuvajte na tajnom mestu i odvojeno od svojih kartica.
 • Povremeno proverite da li Vam nedostaje neka od kartica.
 • Uništite i bacite kopije računa, avionskih karata, planove puta i bilo koja dokumenta na kojima se nalazi broj Vaše kartice.
 • Zapamtite svoj PIN kod.
 • Proverite nepoznate kompanije u lokalnoj agenciji za zaštitu potrošača.
 • Nemojte odavati informacije koje Vam je neprijatno da dajete.
 • NIKADA nikome nemojte odavati lozinku koju koristite za prijavljivanje na svoj onlajn račun ili za pristup internet pružaocu usluga.
 • Nemojte davati informacije o računu osim ukoliko plaćate kupovinu putem tog računa.

Šta uraditi ako posumnjate na prevaru

Ako ste izgubili karticu, odmah nazovite banku ili finansijsku instituciju koja Vam je izdala karticu. Izdavalac kartice će možda poništiti Vašu karticu i izdati Vam novu. Potvrdite svom izdavaocu kartice da niste promenili adresu.

Ukoliko posedujete kartice, ali su izvršene neovlašćene transakcije, pozovite svog izdavaoca kartice kako biste prijavili prevaru i zatražili novu karticu.

Fišing prevara

Budite sigurni da Vam banka ili finansijska institucija nikad neće zatražiti broj kartice ili PIN kod preko imejla ili telefona. Ako dobijete takav imejl, verovatno se radi pokušaju prevare koja se zove fišing. Kako biste izbegli pokušaj fišinga, nikada nemojte odavati finansijske podatke o sebi na internetu. Koristite samo sigurne internet stranice kada dajete svoj broj kartice. Nemojte koristiti linkove prikazane u imejlovima. Uvek sami unesite internet adrese sajtova koji pružaju bankarske usluge, omogućavaju kupovinu, aukcije ili finansijske transakcije.

Skiming prevara

Skiming je krađa informacija o kreditnoj kartici koja je korišćena prilikom legitimne transakcije. Prilikom ove krađe, lopov koristi mali elektronski uređaj (skimer) kako bi skinuo i sačuvao brojeve kreditnih kartica. Prijavljeni su slučajevi skiminga u kojima je prekršilac nezakonito postavio uređaj ili grupu uređaja na bankomat. Bankomati novije proizvodnje obično na ekranu prikazuju sliku na kojoj se vidi kako otvor za karticu i tastatura treba da izgledaju, tako da korisnik može da prepozna da li je neki nedozvoljeni uređaj postavljen na bankomat.

Ako sumnjate na skiming prevaru, treba da kontaktirate sa svojom bankom.

Bezbedna onlajn kupovina putem MasterCard kartice

Kompanija MasterCard nastavlja da uvodi i sprovodi bezbednosne funkcije za onlajn kupovinu. Razvili smo MasterCard SecureCode® rešenje za korisnike kartica i trgovce. Kada na sajtu internet prodavnice vidite istaknut MasterCard SecureCode logo, to znači da Vi, kao korisnik kartice, možete koristiti jednokratni kod ili bezbednosni uređaj prilikom kupovine. Za više informacija o ovoj usluzi, obratite se svom izdavaocu kartice. Pored toga, možete preduzeti sledeće korake.

 • Proverite reputaciju trgovca.
 • Saznajte što je moguće više o kompanijama i pojedincima sa kojima planirate da poslujete.
 • Proverite kod agencija za zaštitu potrošača da li postoje neke pritužbe na njihov rad.
 • Proverite da li internet stranica trgovca ima forum na kom osobe koje su ranije poslovale sa njim mogu da ostavljaju komentare o svojim iskustvima u vezi sa tim trgovcem
 • Raspitajte se kod svojih prijatelja koji su im omiljeni internet trgovci.
 • Budite obazrivi. To što nema pritužbi na određenog trgovca ili to što trgovac ima dobru reputaciju nije garancija da će se i u Vašem slučaju sve odvijati bez problema.
 • Pre unošenja podataka o kartici:
  • Potražite simbol katanca.
  • Potražite MasterCard SecureCode™ znak kojim se potvrđuje sigurnost trgovca.

Da saznate više o nekoj organizaciji:

 • Proverite da li na njihovoj internet stranici postoji strana sa komentarima gde korisnici mogu izneti pritužbe ili pohvale.
 • Raspitajte se o internet trgovcima i drugim organizacijama kod kojih su kupovali.