Odabir kartice

Kako da izaberete
pravu karticu za sebe

Postoji nekoliko faktora koje treba razmotriti prilikom izbora kartice, kao što su karakteristike kartice, globalna prihvaćenost, godišnje naknade i drugo

Kamatne stope

Ovo su troškovi u vezi sa Vašom karticom koje vremenom otplaćujete. Godišnja kamatna stopa (APR – zakonom propisana mera) je godišnja procentualna stopa koju plaćate za nepodmirene račune u vidu kamate ili naknade. Kamata se obračunava kao procenat samo ukoliko imate dugovanja na mesečnom nivou (kupovine i troškovi umanjeni za evidentirane iznose uplata ili kredita).

Programi nagrađivanja

Programi nagrađivanja mogu povećati vrednost kreditnih i debitnih kartica. Program nagrađivanja je najčešće zasnovan na sakupljanju bodova za kupovine ili transakcije izvršene karticom. Ovi bodovi se mogu zameniti za pogodnosti koje uključuju razne proizvode i usluge, kao što su putovanja avionom, odmori i slično.

Godišnje naknade

Neki izdavaoci kartica naplaćuju godišnju naknadu koja može da podmiri troškove koje izdavaoci kartica imaju za održavanje računa.

Globalna prihvaćenost

Jedna od bitnih karakteristika kartice je stepen prihvaćenosti. Sa više od 36,9 miliona prihvatnih lokacija širom sveta, ovo je kartica koja je prihvaćena na najviše mesta i od strane najvećeg broja trgovaca.

Kako da podnesete zahtev za karticu

Kompanija MasterCard ne izdaje kartice direktno, već se kartice izdaju od strane finansijskih institucija Pogledajte listu izdavalaca kartica.