Pristupite svom računu

Kompanija MasterCard ne može pristupiti informacijama o Vašem računu, ali im Vi možete pristupiti putem veb sajta institucije koja Vam je izdala MasterCard karticu.

P:

Gde je moj MasterCard račun?

O:

Vaš račun zapravo nije u kompaniji MasterCard, već kod Vašeg izdavaoca kartice.

Vaš izdavalac kartice Vam pruža kreditnu liniju i šalje Vam mesečne izveštaje.

Kompanija MasterCard obezbeđuje mrežu koja bezbedno rukuje Vašim kartičarskim transakcijama kod trgovaca širom sveta.