Regulament

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

AL CAMPANIEI PUBLICITARE MASTERCARD
Plateste prin MasterCard®PayPass™ sau Maestro®PayPass™ in farmaciile Sensiblu si primesti un cadou pe loc!"

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Campania publicitara Plateste prin MasterCard®PayPass™ sau Maestro®PayPass™ in farmaciile Sensiblu si primesti un cadou pe loc!", denumita in cele ce urmeaza “Campania”) este organizata in numele MasterCard Romania de catre agentia de publicitate S.C. BV McCann Erickson S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Jules Michelet, nr. 18, sector 1, avand Cod Unic de înregistrare 8084031, atribut fiscal RO, reprezentata de Dl. Bogdan Enoiu, în calitate de Director General, reprezentat prin mandatar Ciama Alina, in baza Procurii autentificate sub nr. 1194/04.03.2011 de BNPA Danacica Mihaela Daniela si Marinca Alexandra Magdalena (denumita în continuare „Organizator”).

Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii şi conditiile Regulamentului Oficial al Campaniei (denumit în continuare “Regulament Oficial”).
Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Regulamentul Oficial al Campaniei va fi publicat şipe pagina www.mastercard.ro/promotii. Organizatorul îşi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre în vigoare numai dupa publicarea unui anunt prealabil de prezentare a acestor modificari pe site-ul www.mastercard.ro/promotii.
Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte şi sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi conditiilor prezentului Regulament Oficial şi ale legislatiei aplicabile.

 

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFAŞURARE A CAMPANIEI

Campania este organizata pentru persoanele fizice, detinatoare de instrumente de plata emise sub marca MasterCard® PayPass™ sau Maestro® PayPass™ (carduri bancare, stickere, brelocuri, ceasuri, telefoane) emise in Romania si care au varsta de 18 ani impliniti pana la data inceperii promotiei.
Promotia se va desfasura in toate cele 388 de locatii din cadrul  lantului de farmacii Sensiblu. Lista locatiilor este detaliata in Anexa 1 a prezentului regulament. Pentru obtinerea de informatii suplimentare, se poate accesa www.mastercard.ro/promotii.

  SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

Campania va fi lansata la data de 28.03.2013, ora 00:00 şi se va desfaşura pana la data de 29.05.2013, ora 23:59.
Campania se va desfaşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

Persoanele fizice care achizitioneaza produse din lantul de farmacii Sensiblu din Anexa 1 a prezentului regulament şi platesc cu un instrument de plata emis sub marca MasterCard® PayPass™ sau Maestro® PayPass™ (card bancar, sticker, breloc, ceas, telefon) emis in Romania, folosind terminalele de plata ce afiseaza marcile de acceptare MasterCard® PayPass™ si Maestro® PayPass™, vor primi, gratuit, pe loc, un produs la alegere constand intr-un (I) Unguent de galbenele Elmiplant 15 grame din categoria cosmetice sau (II) O cutie Ascovit Vitamina C 100 mg, 20 capsule (capsuni, portocale sau piersica) din categoria suplimente alimentare .

 

SECTIUNEA 5. DESCRIEREA PREMIILOR

In cadrul promotiei se vor acorda 5.000 de premii instant cu branding MasterCard:
2.500 bucati Unguent de galbenele Elmiplant 15 grame din categoria cosmetice in valoare de 3,37 lei pe bucata TVA inclus.
2.500 cutii Ascovit Vitamina C 100 mg, 20 capsule (capsuni, portocale sau piersica) din categoria suplimente alimentare in valoare de 6,60 lei pe  bucata TVA inclus.
Valoarea totala a produselor puse la dispozitie in regim de premiu se ridica la 24.925,00 lei, inclusiv TVA.

 

SECTIUNEA 6. ACORDAREA PREMIILOR
Premiile instant se vor acorda, in limita stocului disponibil mentionat in cadrul sectiunii 5, dupa efectuarea platii cu oricare dintre instrumentele de plata emise sub marca MasterCard® PayPass™ sau Maestro® PayPass™, detaliate la sectiunea 4 a prezentului regulament. Pentru evitarea oricarui dubiu plata efectuata cu  instrumentele de plata emise sub marca MasterCard® PayPass™ sau Maestro® PayPass™, detaliate la sectiunea 4 trebuie sa fie acceptata si confirmata de catre banca acceptatoare al carei POS este utilizat. Dovada acceptarii si confirmarii va fi chitanta emisa de POS care atesta efectuarea tranzactiei.

Premiile instant se vor oferi pe loc clientilor farmaciilor Sensiblu care achita cu unul din instrumentele detaliate in Sectiunea 4, la casa de marcat la care se utilizeaza unul din instrumentele respective.

Fiecare client Sensiblu poate primi un produs din cele oferite cadou, in limita stocurilor disponibile existente in fiecare farmacie participanta, la fiecare utilizare a instrumentelor de plata detaliate in Sectiunea 4.

Organizatorul si Sensiblu SRL isi rezerva dreptul de a stabili numarul de produse ce urmeaza a fi oferite cadou in fiecare farmacie in parte, in functie de gradul de adresabilitate al farmaciilor si de alte criterii interne. Promotia se va derula in limita stocului de produse disponibil in fiecare farmacie.

SECTIUNEA 7. DREPTUL DE PARTICIPARE Campania publicitara este deschisa tuturor persoanelor fizice (cu varsta de minim 18 ani), detinatori (titulari) de instrumente de plata emise sub marca MasterCard® PayPass™ sau Maestro® PayPass™, in Romania, cu exceptia angajatilor MasterCard Europe sprl, ai BV McCann-Erickson S.R.L si a celorlaltor agentii implicate in implementarea acestei campanii precum şi a rudelor de gradul I (copii şi parinti) şi sotului/sotiei celor mentionati mai sus.

Au dreptul la participare detinatorii de instrumente de plata emise sub marca MasterCard® PayPass™ sau Maestro® PayPass™, emise în Romania.

În cazul în care un client participant este o persoana fizica lipsita de capacitate de exercitiu (persoana care nu a implinit varsta de 14 ani sau persoana pusa sub interdictie) sau o persoana cu capacitate de exercitiu restransa, aceasta este îndreptatita sa intre în posesia premiului prin intermediul curatorului sau legal (parinte sau tutore), care va semna în numele caştigatorului o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum şi de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv si de participarea persoanei in cauza la aceasta campanie.

 

 

SECTIUNEA 8. TAXE ŞI IMPOZITE
Premiile acordate in cadrul campaniei promotionale sunt produse acordate cu scopul stimulării vânzărilor, conform prevederilor Codului Fiscal si nu fac obiectul impozitarii veniturilor persoanelor fizice.

SECTIUNEA 9. INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie va începe la data de 28.03.2013 şi va putea înceta înainte de 29.05.2013 numai în cazul producerii unui eveniment de forta majora - de natura a face imposibila derularea Campaniei sau daca Organizatorul Campaniei decide acest fapt, comunicand public încetarea acesteia.

SECTIUNEA 10. LITIGII

Eventualele litigii aparute între Organizator şi participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoreşti romane competente.

 

SECTIUNEA 11. DATE CU CARACTER PERSONAL

Prin inscrierea la Promotie Participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor cu caracter personal pe Durata Promoţiei şi ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale Participanţilor la prezenta Promoţie şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislaţiei in vigoare. Organizatorul nu va dezvălui datele cu caracter personal furnizate de Participanţi către terţi fără consimţământul prealabil al Participanţilor în cauza, cu excepţia numelor si localităţii de reşedinţa a acestora, care vor fi făcute publice.

Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor la Promotie in conformitate cu dispozitiile Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea  datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date,  conform notificarii generale nr. 233 inregistrata in registrul de evidenta  a prelucrarii  de date cu caracter personal. Furnizarea datelor solicitate este obligatorie pentru participarea la Promotie.

Participantii au, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14) şi dreptul de opoziţie la prelucrarea datelor (art. 15), dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale ( art. 17) şi dreptul de a se adresa justiţiei( art. 18).

Astfel, la cererea scrisă a clientului participanţilor, datată şi semnată, expediată pe adresa Organizatorului, acesta se obligă: (a) să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date cu caracter personal ale acestuia, în mod gratuit; (b) să rectifice, actualizeze, şteargă etc., date a căror prelucrare nu este conformă cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001; şi/sau (c) să înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului.

In cererea formulata, clientul participant poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si posta electronica sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

 

SECTIUNEA 12. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI
Organizatorul nu îşi va asuma nicio raspundere şi nu va fi parte în litigiile referitoare la pretentii asupra dreptului de proprietate asupra tranzactiilor efectuate cu instrumentele de plata emise sub marca MasterCard® PayPass™ sau Maestro® PayPass™. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra tranzactiilor efectuate cu instrumentele de plata emise sub marca MasterCard® PayPass™ sau Maestro® PayPass™ nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei validate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
Organizatorul nu este raspunzator pentru calitatea premiilor şi nu acorda termen de garantie de utilizare sau functionare pentru premiile acordate.
Societatea partenera SC Sensiblu SRL,  implicata in desfasurarea acestei Campanii, este exonerata de orice raspundere cu privire la modul de organizare a Campaniei si nu va putea fi implicata in niciun litigiu cu privire la prezenta Campanie, Organizatorul fiind unicul raspunzator fata de clientii participanti.
Raspunderea Organizatorului se va limita strict la predarea efectiva a premiilor. Participantii sunt deplin responsabili cu privire la utilizarea premiilor primite, acestia avand obligatia de a citi instructiunile de utilizare a premiilor. Premiul constand in o cutie de ASCOVIT VITAMINA C 100MG 20 capsule (capsuni, portocale, piersica) este un supliment alimentar si nu inlocuieste o alimentatie variata si echilibrata. Se recomanda citirea cu atentie a prospectului sau a informatiilor de pe ambalaj. Daca apar manifestari neplacute adresati-va imediat medicului sau farmacistului.

 

SC BV McCann Erickson SRL

Alina Ciama,
Mandatar