Regulament

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE MASTERCARD
„Traieste o experienta chic la Paris!"

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Campania publicitară MasterCard Traieste o experienta chic la Paris!", (denumită în cele ce urmează “Campania”) este organizată în numele MasterCard România de către agenţia de publicitate S.C. B.V. McCann- Erickson S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Jules Michelet, nr. 18, sector 1, având Cod Unic de înregistrare 8084031, atribut fiscal RO, având număr de Operator de date cu caracter personal  6353, reprezentată de Dl. Bogdan Enoiu, în calitate de Director General (denumită în continuare „Organizator”), reprezentat prin mandatar Ciama Alina, in baza Procurii autentificate sub nr.  7601/01.11.2011 de BNPA Danacica Mihaela Daniela si Marinca Alexandra Magdalena cu sprijinul agentiei de marketing S.C. MEDIAPOST HITMAIL S.A., cu sediul in str. Pictor Iosif Iser Nr. 19, sector 1, avand nr. de Operator de date cu caracter personal 298, reprezentata de Dl. Marian Seitan, in calitate de Director General.

Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial al Campaniei (denumit în continuare “Regulament Oficial”).

Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România.
Regulamentul Oficial al Campaniei va fi publicat pe site-ul www.mastercard.ro/paris. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după publicarea unui anunţ prealabil/act aditional la prezentul Regulament de prezentare a acestor modificări pe site-ul www.mastercard.ro/paris. Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial şi ale legislaţiei aplicabile.

SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

Campania este organizată pentru:
2.1. persoanele fizice cu resedinta sau domiciliul in Romania si varsta minim 18 ani impliniti pana la data promotiei, deţinători de carduri  emise sub marca MasterCard, debit/credit listate in Anexa 1- Banci si carduri participante.
2.2. persoanele fizice-imputernicite/desemnate in acest sens de catre persoanele juridice, deţinători de carduri  emise sub marca MasterCard, debit/credit listate in Anexa 1- Banci si carduri participante.

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

Campania va fi lansată la data de 01.10.2013, ora 00:00 şi se va desfăşura până la data de 10.11.2013, ora 23:59. Campania se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

SECŢIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

Pentru a fi inscrisi la aceasta promotie, participantii trebuie sa efectueze cel putin o tranzactie care sa indeplineasca cumulativ conditiile:
4.1. sa fie efectuata cu succes prin intermediul unui card bancar emis sub marca MasterCard, debit/credit listat in Anexa 1- Banci si carduri participante;
4.2. sa fie efectuata intr-o locatie comerciala, pe teritoriul Romaniei sau in strainatate, care sa permita o astfel de modalitate de plata;
4.3. sa reprezinte contravaloarea platii unui bun sau serviciu, aceasta nefiind conditionata de un anumit plafon valoric minim sau maxim, realizata la punctul de vanzare fizic sau electronic (magazin online) al unui comerciant;
4.4. sa fie efectuata de catre o persoana care sa indeplineasca conditiile de participare ale prezentului Regulament;
4.5. sa fie realizata in perioada promotiei, respectiv incepand cu 01.10.2013, ora 00:00 ora Romaniei si pana la 10.11.2013, 23:59 ora Romaniei.

Fiecare tranzactie ce indeplineste cumulativ 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. si 4.5 reprezinta o inscriere in promotie, deci o sansa suplimentara in tragerea la sorti.

 

SECŢIUNEA 5. DESCRIEREA PREMIULUI

Pentru a putea castiga unul dintre premiile oferite in cadrul acestei promotii, participantii trebuie sa indeplineasca dispozitiile si conditiile mentionate la sectiunea 4 din Regulament. Nerespectarea uneia dintre acestea (dispozitii/conditii) este sanctionata cu invalidarea. In cazul neprimirii de catre Organizator a refuzului de acceptare a premiului acordat, se va considera ca respectivul castigator a  acceptat tacit participarea la prezenta promotie, conditiile acesteia, precum si premiul acordat. Castigatorul va primi premiul corespunzator tragerii la sorti.

Organizatorul este obligat sa faca public numele castigatorului, precum si castigul acestuia, prin intermediul site-ului oficial al campaniei, www.mastercard.ro/paris.

Premiile campaniei sunt:
5.1. 1 (un) x Premiu I in valoare de 60.354,82 lei impozit inclus – Experienta de cumparaturi la Paris pentru 2 persoane, compus din:
Bilete de avion Bucuresti – Paris – Bucuresti
Cazare + Mic Dejun 3 nopti in hotel de 5 stele din Paris
Transfer de la aeroport la hotel si inapoi la aeroport
Cina gourmet la un restaurant de lux din Paris
Sesiune de shopping la Printemps impreuna cu un consilier personal si un voucher de 2,000 euro
Sesiune de wellness la Clarins Spa
Ghid privat al Parisului
Tour privat al operei Garnier impreuna cu ghid
5.2. 10 (zece) x Premii II, constand in:
Voucher de cumparaturi in valoare de 1,076 de lei TVA si impozit inclus, utilizabil in oricare dintre locatiile aflate in programul MasterCard Elite conform Anexei 2- Locatii participante in programul MasterCard Elite, de pe intreg teritoriul Romaniei. Fiecare castigator va comunica in prealabil Organizatorului preferinta de utilizare cat si coordonatele vizitei in care va folosi voucherul de cumparaturi, iar Organizatorul va confirma coordonatele cu locatia Elite selectata. Fiecare voucher va fi utilizat integral in locatia selectata de castigator, in cursul unei singure vizite. In eventualitatea in care castigatorul nu informeaza Organizatorul de preferinta de utilizare cat si coordonatele vizitei in care va folosi voucherul de cumparaturi pana in data de 15.01.2014, voucherul este considerat nul. In eventualitatea in care, din circumstante care nu depind de Organizator sau de castigator, voucherul nu poate fi utilizat in locatia selectata, castigatorul va alege din locatiile Elite disponibile.
Valoarea totala a premiilor TVA si impozit inclus este: 71.114,82 lei
Valoarea totala finala a premiilor cu TVA si impozit inclus va fi comunicata printr-un act aditional, in care se va mentiona cursul euro de la data emiterii facturii de catre furnizorul responsabil cu premiul cel mare catre organizatorul campaniei, S.C. B.V. McCann- Erickson S.R.L.
Premiul si coordonatele sale nu pot fi modificate, mutate, ajustate sau oferite drept contravaloare in bani sau obiecte.

SECTIUNEA 6: TRAGEREA LA SORTI
In termen de 8 zile calendaristice de la data finalizarii campaniei (pana in data de 18.11.2013), Organizatorul va primi prin intermediul bancilor participante, listate in Anexa 1- Banci si carduri participante, evidenta tuturor codurilor de autorizare aferente tranzactiilor calificabile pentru tragerea la sorti.

Codul de autorizare nu include date personale, date de card si nu poate fi asimilat unei persoane/ companii de orice alta terta parte cu exceptia bancii emitente a cardului. Organizatorul va cumula toate codurile de autorizare primite de la toate bancile participante - listate in Anexa 1- Banci si carduri participante- si va forma baza de date din care se va face extragerea.

In data de 20.11.2013, la sediul Media Post Hitmail, se organiza extragerea electronica a codurilor de autorizare castigatoare. 
Codurile castigatoare se vor extrage in urmatoarea ordine:
- Prima (1) extragere va fi aferenta premiului I
- Urmatoarele 3 (trei) extrageri vor fi rezerve ale premiului I
- Urmatoarele 10 (zece) extrageri vor fi aferente premiilor II
- Urmatoarele 30 (treizeci) extrageri vor fi rezerve ale premiilor II 

 

SECŢIUNEA 7. CONTACTAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIULUI
Contactarea castigatorilor se va derula astfel:
- In termen de 3 zile calendaristice de la data extragerii (pana in data de 23.11.2013), codurile castigatoare vor fi transmise bancilor participante aferente.
- In termen de 3 zile calendaristice de la data transmiterii catre bancile participante (pana in data de 26.11.2013), acestea vor facilita contactarea castigatorilor prin punerea la dispozitie a numelor si datelor de contact.

In circumstante care nu depind de Organizator, acesta nu isi asuma responsabilitatea respectarii termenelor mai sus mentionate.
Castigatorii nu pot ceda premiul unei alte persoane.

Castigatorii vor fi contactati de catre Organizator in termen maxim de 25 zile calendaristice de la data incheierii campaniei, pana in data de 1.12.2013. In eventualitatea in care,  in termen de 3 zile calendaristice de la data inceperii demersurilor in vederea contactarii, Organizatorul nu poate contacta un castigator, Organizatorul are dreptul de  a-l invalida. Rezervele vor fi contactate in ordinea in care au fost trase la sorti conform punctului 6.

Imediat dupa inmanarea premiului, Organizatorul este eliberat fata de Castigatori de orice obligatie nascuta in temeiul prezentului Regulament. Se considera ca un castigator nu poate fi contactat daca acesta nu raspunde la 2 telefoane/zi si 2 sms-uri/zi pe o perioada de 2 zile.
Pentru a fi considerate valide, toate plangerile trebuiesc trimise pana in data de 10.11.2013 catre McCann Erickson cu sediul in Jules Michelet nr.18, sector 1, Bucuresti. Plangerile trebuie sa fie in atentia lui Dragos Vintu si trebuie sa contina o descriere a situatiei care a generat plangerea precum si un numar valid de telefon.

Numele castigatorilor si premiile castigate vor fi afisate pe site-ul www.mastercard.ro/paris in termen de 15 zile calendaristice de la validarea castigatorului. Organizatorul nu va fi raspunzator de eventualele interdictii ale castigatorilor, de inexistenta sau nevaliditatea documentelor de identitate sau de calatorie. Viza de calatorie, asigurarea de calatorie si alte cerinte referitoare la pasaport sunt în responsabilitatea castigatorilor.

Pentru a intra în posesia premiului, castigatorii nu vor efectua nicio altă plată suplimentară, indiferent de titlul acesteia (ex. impozite, taxe). Punerea in posesie se va considera momentul in care va semna un proces-verbal de predare-primire a premiului care va fi trimis prin curier la adresa de corespondenta.  . Organizatorul nu va suporta nici un fel de cheltuieli dupa punerea castigatorilor in posesia premiului. Premiul neacordat in cadrul promotiei se va anula si nu se va mai acorda.

SECŢIUNEA 8. DREPTUL DE PARTICIPARE

Datele personale ale castigatorilor promotiei MasterCard – ,,Traieste o experienta chic la Paris!"

sunt procesate in numele MasterCard de agentia de publicitate organizatoare B.V. McCann Erickson SRL doar cu scopul de a asigura indeplinirea conditiilor legale pentru acordarea premiului. Informatiile aferente castigatorului premiului vor fi pastrate timp de 5 ani de zile conform legislatiei romane in vigoare.

Pentru a intra in posesia premiilor, castigatorii Campaniei vor oferi urmatoarele date personale: Nume, Prenume, Adresa, numar de telefon si CNP. In eventualitatea refuzului de oferire a datelor personale, castigatorii vor fi invalidati si se va considera ca au renuntat la premii.

 

Campania publicitară este deschisa persoanelor conform paragrafelor 2.1. si 2.2., cu excepţia angajaţilor MasterCard Europe sprl, ai B.V. McCann-Erickson S.R.L si ai celorlalte agentii implicate in implementarea acestei campanii precum şi a rudelor de gradul I (copii şi părinţi) şi soţului/soţiei celor menţionaţi mai sus, posesorii de carduri detaliate in Anexa 1- Banci si carduri participante, ce tranzactioneaza in perioada campaniei conform criteriilor cumulative din sectiunea 4.

 

In cazul tranzactiilor efectuate de catre persoanele fizice prin intermediul cardurilor atasate unui cont deschis in numele unei persoane juridice, castigatoare va fi desemnata o persoana fizica desemnata de catre persoana juridica titulara a cardurilor prin o imputernicire/declaratie expresa in acest sens, emisa de persoana juridica respectiva. Prin urmare, intr-o asemenea situatie, ulterior desemnarii castigatorului, Organizatorul va  contacta persoana fizica care are calitatea de reprezentant/imputernicit desemnat al persoanei juridice, in conformitate cu conditiile de validitate de mai sus.

SECŢIUNEA 9. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Organizatorul, deţinând număr de Operator de date cu caracter personal  6353, se obligă de asemenea să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor personale. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participantului/castigatorului la prezenta Campanie şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial şi legislaţiei în vigoare.
Participantul la promoţie, în calitate de persoană vizată, are conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14), dreptul de opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) şi dreptul de a se adresa justiţiei (art.18).
În cazul în care un participant doreşte ca datele personale să nu îi fie folosite în scopurile menţionate mai sus, sau, dacă doreşte să facă anumite rectificări sau modificări asupra informaţiilor transmise, va trebui să se întocmească o cerere în formă scrisă, datată şi semnată, adresată SC B.V. McCann-Erickson S.R.L. în Bucureşti, Str. Jules Michelet, nr. 18, sector 1.
Tragerea la sorti a castigatorilor se va face in baza unor coduri unice de tranzactionarea, fara prelucrarea de date cu caracter personal din partea Organizatorului.

SECŢIUNEA 10. TAXE ŞI IMPOZITE

Organizatorul Campaniei nu este răspunzător de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite, cu excepţia impozitului pe premiu, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoţionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat să îl calculeze, să îl reţină şi să îl transfere la bugetul de stat conform prevederilor  Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, art.75 si 77.

 

SECŢIUNEA 11. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie va începe la data de 1 octombrie 2013 şi va putea înceta înainte de 10 noiembrie 2013 numai în cazul producerii unui eveniment de forţă majoră - de natură a face imposibilă derularea Campaniei sau dacă organizatorul promoţiei decide acest fapt, comunicând public încetarea promoţiei.

 

SECŢIUNEA 12. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

SECŢIUNEA 13. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI

Organizatorul nu îşi va asuma nici o răspundere şi nu va fi parte în litigiile referitoare la pretenţii asupra dreptului de proprietate asupra tranzacţiilor efectuate cu cardurile de debit/credit MasterCard. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra tranzacţiilor efectuate cu cardurile de debit/credit MasterCard nu vor influenţa principiul conform căruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei validate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Organizatorul nu este răspunzător pentru incidentele sau calitatea serviciilor aferente premiilor oferite in cadrul Campaniei.

 

 

Anexa nr. 1 – Banci si carduri participante:

Romania

BIN

Card

Banca Romanesca

545820

Gold

Banca Transilvania

545593

Gold

BCR - Banca Comerciala Romana

517045

Gold

BCR - Banca Comerciala Romana

522884

World

BCR - Banca Comerciala Romana

531421

Platinum

BCR - Banca Comerciala Romana

543029

Gold

BCR - Banca Comerciala Romana

546488

Gold

BRD Group Societe Generale

531563

Platinum

BRD Group Societe Generale

544396

Gold

BRD Group Societe Generale

545213

World

BRD Group Societe Generale

549835

World

BRD Group Societe Generale

552593

Corporate

BRD Group Societe Generale

552772

Corporate

BRD Group Societe Generale

553424

Corporate

BRD Group Societe Generale

554734

Gold

BRD Group Societe Generale

557641

Platinum

BRD Group Societe Generale

559487

Platinum

CEC Bank

551967

Gold

Credit Europe Bank

519306

Platinum

Credit Europe Bank

541671

Gold

Garanti Bank

524386

Platinum

Garanti Bank

528703

Gold

LIBRA Bank

534189

Gold

LIBRA Bank

549869

Gold

OTP Bank

521831

Platinum

Raiffeisen Bank

512319

Gold

Raiffeisen Bank

548773

Gold

Raiffeisen Bank

518655

Gold

Raiffeisen Bank

530410

World

Raiffeisen Bank

533687

World

RBS Romania/ UniCredit Tiriac

515901

Gold

RBS Romania/ UniCredit Tiriac

523904

Platinum

RBS Romania/ UniCredit Tiriac

521391

Platinum

RBS Romania/ UniCredit Tiriac

534253

Gold

RIB - Romanian International Bank

554861

Gold

UniCredit Tiriac

539729

Gold

UniCredit Tiriac

546665

Platinum

UniCredit Tiriac

553491

Corporate

UniCredit Tiriac

554854

Gold


 Anexa nr. 2 – Locatii participante in programul MasterCard Elite

Comerciant

Oras

Adresa

1001 Nopţi

Bucureşti

Str. Brezoianu nr. 18, sector 1, telefon: 0746.171.111

Alioli

Bucureşti

Str. Popa Tatu nr. 4, sector 1, telefon: 021.311.80.27

Anastasia Beverly Hills

Bucureşti

Salon Radisson, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1; telefon: 021.313.87.28

Anastasia Beverly Hills

Bucureşti

Băneasa Shopping City, etaj 1, Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 42D, sector 1; telefon: 0741.151.152

Avanti Furs

Bucureşti

JW Marriott Hotel, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, telefon: 021.403.31.00

Avis

Bucureşti

Hotel Intercontinental, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 4, sector 1, telefon: 021.314.18.37

Avis

Otopeni

Aeroport Intl H Coandă, Calea Bucureştilor nr. 224E, telefon: 021.204.19.57

Avis

Bucureşti

Porshe Bucureşti Nord, Şos. Pipera - Tunari nr. 2, Voluntari, telefon: 0722.636.591

Avis

Cluj-Napoca

Aeroport Cluj-Napoca, Str. Traian Vuia nr. 149, telefon: 0264.274.113

Avis

Cluj-Napoca

Cluj Hotel Opera Plaza, G-ral. Traian Moşoiu nr.10-12. telefon: 0720.111.605

Avis

Constanţa

Agenţia Tarom, Calea Ştefan cel Mare nr. 15, telefon: 0241.616.733

Avis

Constanţa

Aeroport Mihail Kogălniceanu, Str. Tudor Vladimirescu nr. 4, Mihail Kogălniceanu, telefon: 0724.364.830

Avis

Craiova

Aeroport Craiova, Calea Bucureşti nr. 325, telefon: 0733.104.472

Avis

Bacău

Str. Nicolae Bălcescu nr. 10-12, telefon: 0733.104.399

Avis

Iaşi

Aeroport Iaşi, Str. Moara de Vânt nr. 34, telefon: 0728.228.923

Avis

Oradea

Aeroport Oradea, Calea Aradului nr. 80, telefon: 0733.104.322

Avis

Sibiu

Aeroport Sibiu, Şos. Alba-Iulia nr. 73, telefon: 0729.800.393

Avis

Târgu-Mureş

Aeroport Târgu Mureş, Şos. Luduş km 14, telefon: 0733.104.321

Avis

Timişoara

Aeroport Intl Timişoara, Str. Aeroport nr. 2, telefon: 0733.104.321

Avis

Timişoara

North Star Continental Resort, Bd. Revoluţiei din 1989 nr. 5, telefon: 0723.623.309

Azay

Bucureşti

Calea Victoriei nr. 134, sector 1, telefon: 021.310.05.07

Bali Spa

Bucureşti

Hotel Radisson, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, telefon: 021.601.37.80

Bali Spa

Cornu

Str. Stadionului nr. 349, Cornu, telefon: 0244.367.085

Bang & Olufsen

Bucureşti

JW Marriott Hotel, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, telefon: 021.403.31.26

BDODS Diving School & SHOP

Bucureşti

Drumul Bisericii nr. 48, Cartier American Village, vila 17, Voluntari, telefon: 021.568.16.68

Benvenuti Casa

Oradea

Bd. Dacia nr. 66, telefon: 0359.464.465

Boarder's Shop

Bucureşti

Str. Domniţa Anastasia nr. 9, sector 5, telefon: 0729.959.595

BoConcept

Bucureşti

Complex Feeria, Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 44 C, sector 1, telefon: 021.310.64.19

Boutique Comtesse du Barry

Bucureşti

Băneasa Shopping City, etaj 1, Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 42D, sector 1, telefon: 021.361.16.25

Boutique Comtesse du Barry

Bucureşti

Bd. Mircea Eliade nr. 3, sector 1, telefon: 031.620.40.32

Boutique Comtesse du Barry

Bucureşti

Str. Episcopiei nr. 2-4, sector 1, telefon: 021.311.03.91

Boutique Comtesse du Barry

Cluj-Napoca

Str. Emil Isac nr. 14, telefon: 0264.450.134

Brasseria Corso

Bucureşti

Hotel Intercontinental, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 4, sector 1, telefon: 021.310.20.20

Cacharel

Bucureşti

Băneasa Shopping City, etaj 1, Şos. Bucureşti – Ploieşti nr 42D, sector 1, telefon: 021.361.16.22

Cacharel Shoes & Ceremony

Bucureşti

Afi Palace Cotroceni, Bd.Vasile Milea nr.4, sector 6, telefon: 021.448.19.03

Cacharel Shoes & Leather 

Bucureşti

Băneasa Shopping City, etaj 1, Şos. Bucureşti – Ploieşti nr 42D, sector 1. telefon: 021.361.16.13

Calvin Klein Jeans

Bucureşti

Afi Palace Cotroceni, etaj 1, Bd.Vasile Milea nr.4, sector 6, Stand B119, telefon: 0755.037.638

Canali

Bucureşti

Calea Dorobanţilor nr. 196, sector 1, telefon: 021.230.15.40

Casa cu Flori

Bucureşti

Complexul Comercial Kaufland Mihai Bravu, Str. Răcari nr.  5, sector 3, telefon: 0721.295.487

Casa cu Flori

Cluj-Napoca

Bd. Eroilor nr. 24-26, telefon: 0723.344.008

Casa cu Flori

Suceava

Str. Ştefan cel Mare nr. 26, telefon: 0755.940.797

Casa de blănuri MG

Bucureşti

Str. Ştefan cel Mare nr. 46, sector 2, telefon: 021.210.48.70

Cellini

Bucureşti

Afi Palace Cotroceni, Bd.Vasile Milea nr.4, sector 6, telefon: 031.432.90.70

Cellini

Bucureşti

Băneasa Shopping City, etaj 1, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 42D, sector 1, telefon: 021.361.13.85

Cellini Boutique

Bucureşti

Băneasa Shopping City, etaj 1, Şos. Bucureşti – Ploieşti nr. 42D, sector 1, telefon: 0735.306.259

Cellini

Bucureşti

Bucureşti Mall, Calea Vitan nr. 55-59, sector 3, telefon: 021.323.13.11

Cellini

Bucureşti

Carrefour Feeria, Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 44 A, sector 1, telefon: 021.319.52.39

Cellini

Bucureşti

Carrefour Orhideea, Splaiul Independenţei nr. 210 - 210 B, sector 6, telefon: 021.316.25.69

Cellini

Bucureşti

Plaza România, Bd. Timişoara nr.26, sector 6, telefon: 021.319.53.07

Cellini

Bucureşti

Unirea Shopping Center, Splaiul Unirii nr. 1, parter, sector 3, telefon: 031.425.55.60

Cellini

Bucureşti

Calea Victoriei nr 102-108, sector 1, telefon: 031.432.90.41

Cellini

Bucureşti

Calea Dorobanţilor nr. 5, sector 1, telefon: 021.233.91.29

Cellini

Otopeni

Aeroport Intl H Coandă, Calea Bucureştilor nr. 224E, telefon: 0725.750.911

Cellini

Constanţa

Str. Alexandru Lăpuşneanu nr. 116C, telefon: 0241.825.105

Cellini

Ploieşti

Complex Winmarkt Grand Center, Bd. Republicii nr.17-25, telefon: 0244.590.615

Cielo Venezia 1270

Bucureşti

Bucureşti Mall, Bd. Vitan nr. 55-59, sector 3, telefon: 0725.214.135

Cielo Venezia 1270

Bucureşti

Plaza România, Bd. Timişoara nr.26, sector 6, telefon: 0725.214.138

Cielo Venezia 1270

Bucureşti

Unirea Shopping Center, Splaiul Unirii nr. 1, sector 3, telefon: 0732.331.933

Cielo Venezia 1270

Bucureşti

Liberty Center, Str. Progresului nr. 151-171, sector 5, telefon: 0725.214.136

Cielo Venezia 1270

Bucureşti

Afi Palace Cotroceni, Bd.Vasile Milea nr.4, sector 6, telefon: 0725.214.137

Cielo Venezia 1270

Constanţa

Tomis Mall Constanţa, Str. Ştefan Cel Mare nr. 36-40, telefon: 0725.214.131

Cielo Venezia 1270

Constanţa

City Park Mall, Str. Alexandru Lăpuşneanu nr. 116C, telefon: 0725.214.130

Class Living

Bucureşti

Şos. Ştefan cel Mare nr. 230 bl. 46, sector 2, telefon: 021.211.60.81

Club Intercontinental Lounge

Bucureşti

Hotel Intercontinental, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 4, sector 1, telefon: 021.310.20.20

Club Moving

Otopeni

Str. Polonă nr. 23A, telefon: 021.311.50.11

Club Moving

Cluj-Napoca

Hotel Belvedere, Str. Călăraşilor nr. 1-3, telefon: 0264.433.285

Club Moving

Iaşi

Hotel Moldova, Str. A. Păun nr. 31, telefon: 0232.21.07.65

Coccinelle

Bucureşti

Calea Victoriei, nr. 63-81, sector 1, telefon: 021.319.36.30

Collective

Bucureşti

Plaza Romania, Bd. Timişoara nr 26, sector 6, telefon: 0752.020.301

Collective

Bucureşti

Bucureşti Mall, Calea Vitan nr. 55-59, sector 3, telefon: 0752.020.310

Collective

Bucureşti

Băneasa Shopping City, parter, Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 42D, sector 1, telefon: 0740.251.761

Corso Cafe & Bistro

Cluj-Napoca

P-ţa. Unirii nr. 16, telefon: 0733.946.474

Day & Night

Bucureşti

Băneasa Shopping City, parter, Şos. Bucureşti – Ploieşti nr 42D, sector 1, telefon: 021.361.17.91

DentAmerica

Bucureşti

Str. Varşovia nr. 4, sector 1, telefon: 021.230.28.26

Distinto

Bucureşti

Calea Dorobanţilor nr. 133, sector 1, telefon: 021.231.50.07

Eden Spa

Bucureşti

Str. Pictor Ion Negulici nr. 3, sector 1, telefon: 021.316.81.48

Eden Spa

Bucureşti

Calea Victoriei nr. 56, sector 1, telefon: 021.310.65.50

Eden Spa

Sibiu

Str. Unirii nr. 10, telefon: 0269.222.091

Ellinas

Bucureşti

JW Marriott Hotel, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, telefon: 021.403.31.42

Elysee "Maison des Parfums"

Bucureşti

Str. Tache Ionescu nr. 29, P-ţa Lahovari, sector 1, telefon: 031.824.15.88

Elysee "Parfums et Beaute"

Bucureşti

JW Marriott Hotel, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, telefon: 021.311.52.52

Elysee "Parfums et Beaute"

Bucureşti

Calea Victoriei nr. 56, sector 1, telefon: 021.310.10.33

Emerald Garden

Bucureşti

Calea Dorobanţilor nr. 107, sector 1, telefon: 021.317.55.44

Emporio Armani

Bucureşti

Calea Victoriei nr. 60-64, sector 1, telefon: 021.310.81.31

En Vogue

Cluj-Napoca

Str. Gen. Traian Moşoiu nr. 33, telefon: 0264.593.034

Enzo Bertini

Bucureşti

Băneasa Shopping City, Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 42D, sector 1, telefon: 021.361.15.72

Equestria

Bucureşti

Str. Hipodromului FN, Sat Tâncăbeşti, Comuna Snagov, Judetul Ilfov, Şos. Bucureşti – Ploieşti, la ieşirea din Loc. Săftica, pe partea stângă, telefon: 031.500.51.40

Ermenegildo Zegna

Bucureşti

Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, telefon: 021.316.89.75

Flexa

Bucureşti

Galeriile Mobexpert, Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 44C, sector 1, telefon: 021.310.64.17

Florăria Olandeză

Bucureşti

Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 11, sector 1, telefon: 0746.066.054

Follie Follie

Bucureşti

Băneasa Shopping City, parter, Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 42D, sector 1, telefon: 0740.251.300

Follie Follie

Bucureşti

Afi Palace Cotroceni, parter, Bd.Vasile Milea nr.4, sector 6, telefon: 0740.251.337

Follie Follie

Otopeni

Aeroport Intl H Coandă, Calea Bucureştilor nr. 224E, Duty Free Best Value, telefon: 0740.251.479

FreyWille

Bucureşti

Calea Victoriei nr. 118, sector 1, telefon: 031.620.13.54

Galeriile Noblesse

Bucureşti

Bd. Unirii nr. 61, sector 3, telefon: 031.432.73.14

Galeriile Noblesse

Bacău

Str. Ştefan cel Mare, nr. 2, telefon: 023.458.89.71

Galt

Bucureşti

Calea Dorobanţilor nr. 153, sector 1, telefon: 021.231.45.66

Galt

Bucureşti

Str. George Enescu nr. 5, sector 1, telefon: 021.318.91.70

Galt

Bucureşti

JW Marriott Hotel, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, telefon: 021.403.35.29

Gargantua

Bucureşti

Str. Jean-Louis Calderon nr. 69, sector 2, telefon: 021.211.40.41

Gett's Hair Studio

Bucureşti

Calea Dudeşti nr. 188, sector 3, telefon: 021.367.44.11

Gett's Hair Studio

Bucureşti

JW Marriott Hotel, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, telefon: 021.403.31.33

Gett's Hair Studio

Bucureşti

Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, telefon: 021.313.11.20

Hotel Agape

Cluj-Napoca

Str. Iuliu Maniu nr. 6, telefon: 0264.406.523

Iconic Food Wine & Design

Bucureşti

Aleea Alexandru nr. 7, sector 1, telefon: 0727.333.693

Innova

Bucureşti

Str. Patriei nr. 4, sector 3, telefon: 021.312.65.15

Inside Home

Bucureşti

Str. Patriei nr. 4, sector 3, în incinta magazinului Innova, telefon: 021.312.65.15

Inside Home

Bucureşti

Galeria Mario Plaza, Calea Dorobanţilor nr. 172, sector 1, telefon: 0726.266.100

JW SteakHouse

Bucureşti

JW Marriott Hotel, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, telefon: 021.403.19.03

Kartell

Bucureşti

Str. Patriei nr. 4, sector 3, în incinta magazinului Innova, telefon: 021.312.65.15

_kix

Bucureşti

Afi Palace Cotroceni, etaj 1, Stand B119, Bd.Vasile Milea nr.4, sector 6, telefon: 0758.230.783

La Perla

Bucureşti

Calea Victoriei nr. 118, sector 1, telefon: 021.310.93.31

Lena Criveanu

Bucureşti

Galeria Mario Plaza, Calea Dorobanţilor nr. 172, sector 1, telefon: 0725.223.715

Leonidas

Bucureşti

Str. Doamnei nr. 27, sector 3, telefon: 021.314.13.77

Lucia Bella

Bucureşti

Calea Victoriei nr. 84, sector 1, telefon: 031.436.45.26

Lugano

Cluj-Napoca

Str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 51, telefon: 0264.594.593

Magnolia

Bucureşti

Str. Buzeşti nr. 55, sector 1, telefon: 021.311.13.36

Magnolia

Cluj-Napoca

Iulius Mall, Str. Alexandru Vaida Voievod nr. 53-55, telefon: 0264.552.042

Magnolia

Cluj-Napoca

Polus Center, Str. Avram Iancu nr. 492-500, telefon: 0264.504.627

Magnolia

Cluj-Napoca

P-ţa. Ştefan cel Mare nr. 5, telefon: 0264.592.830

Magnolia

Cluj-Napoca

Sigma Shopping Center, Str. Republicii nr. 109, telefon: 0264.504.032

Magnolia

Cluj-Napoca

Kaufland Mănăştur, Str. Câmpului nr. 9-19, telefon: 0264.425.740

Magnolia

Cluj-Napoca

Kaufland Mărăşti, Str. Fabricii nr. 12, telefon: 0264.410.019

Magnolia

Târgu-Mureş

Str. Rovinari nr. 11, telefon: 0265.264.502

Magnolia

Bistriţa

P-ţa. Petru Rareş nr. 8, telefon: 0263.230.509

Mardikian

Bucureşti

Athenee Palace Hilton, Str. Episcopiei nr. 1-3, sector 1, telefon: 021.212.50.77

Marella

Bucureşti

Calea Victoriei nr.63-81, sector 1, telefon: 021.313.28.97

Max Mara

Bucureşti

Calea Victoriei nr. 122A, sector 1, telefon: 021.316.89.77

Miko Class

Bucureşti

Str. Silvestru nr. 41, sector 2, telefon: 021.211.09.64

Miko Med

Bucureşti

Str. Nicolae Caramfil nr. 51, sector 1, telefon: 021.233.44.46

Miko Palace

Bucureşti

Str. Nicolae Iorga nr. 19, sector 1, telefon: 021.212.92.50

Miko Palace Café

Bucureşti

Str. Nicolae Iorga nr. 19, sector 1, telefon: 021.212.92.50

Miko Spa caramfil

Bucureşti

Str. Nicolae Caramfil nr. 51, sector 1, telefon: 021.233.44.46 

Miluna

Bucureşti

Băneasa Shopping City, Şos. Bucureşti – Ploieşti nr. 42D, sector 1, telefon: 0735.306.259

Modigliani

Bucureşti

Hotel Intercontinental, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 4, sector 1, telefon: 0730.644.806

Moschino

Bucureşti

Calea Dorobanţilor nr. 181, sector 1, telefon: 021.230.94.30

Mozart Delicatesse 

Cluj-Napoca

Str. Cardinal Iuliu Hossu nr. 7, telefon: 0264.591.997

My House

Bucureşti

Calea Dorobanţilor nr. 168, sector 1, telefon: 021.231.65.15

Nike

Bucureşti

Afi Palace Cotroceni, etaj 1, Bd.Vasile Milea nr.4, sector 6, telefon: 021.448.16.20

Nike

Bucureşti

Băneasa Shopping City, etaj 1, Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 42D, sector 1, telefon: 0740.251.756

Nike

Bucureşti

Bucureşti Mall, Calea Vitan nr. 55-59, sector 3, telefon: 021.302.94.26

Nike

Bucureşti

Calea Moşilor nr. 284, sector 2, telefon: 021.212.04.82

Nike

Bucureşti

Plaza Romania, Bd. Timişoara nr 26, sector 4, telefon: 021.300.03.35

Nike

Bucureşti

Unirea Shopping Center, Splaiul Unirii nr. 1, parter, sector 3, telefon: 021.303.01.41

Nike

Braşov

Str. Republicii, nr. 5, telefon: 0268.506.120

Nike

Cluj-Napoca

Iulius Mall, etaj 1,  Str. Alexandru Voida Voievod nr. 53 - 55, telefon: 0264.550.222

Nike

Constanţa

City Park Mall, parter,  Str. Alexandru Lăpuşneanu nr. 116C, telefon: 0241.825.183

Nike

Deva

Ulpia Shopping Center, Str. 22 Decembrie nr. 37, telefon: 0254.232.970

Nike

Iaşi

Palas Mall, Str. Palas nr 7A, telefon: 0232.208.551

Nike

Oradea

Centrul comercial Lotus Market, Str. Nufărului nr. 30, telefon: 0259.416.682

Nike

Ploieşti

Str. Mihail Kogălniceanu nr.2, telefon: 0244.513.932

Nike

Timişoara

Iulius Mall, Str. Demetriade nr. 1, telefon: 0256.401.177

Nike

Timişoara

Str. Vasile Pârvan nr. 14, telefon: 0256.201.924

Oksana Salon - Russian Hair & Beauty

Bucureşti

Str. Puţul lui Zamfir nr. 15, sector 1, telefon: 021.311.15.66

Orhideea Health & Spa

Bucureşti

Calea Plevnei nr. 145B, sector 6, telefon: 021.569.63.60

Paul & Shark

Bucureşti

Calea Victoriei nr. 102-108, sector 1, telefon: 021.313.43.73

Petit Bateau

Bucureşti

Băneasa Shopping City, etaj 1, Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 42D, sector 1, telefon: 021.361.15.29

Pig & Pepper

Cluj-Napoca

Str. Ion Raţiu nr. 2, telefon: 0734.880.814

Pink & Blue

Bucureşti

Str. Puţul lui Zamfir nr. 26, sector 1, telefon: 021.230.20.42

Primera Interiors

Cluj-Napoca

Str. Horea nr. 10, ap. 5, telefon: 0264.434.755

ProEstetica

Bucureşti

Str. Tudor Ştefan nr. 38-40, sector 1, telefon: 021.231.77.95

Regal Decor

Bucureşti

Str. Popa Rusu nr. 10, sector 2, telefon: 021.212.29.02

Regatul Cailor

Giurgiu

Sat Varlaam, Comuna Adunaţii Copăceni, telefon: 0735.001.122

Rolex

Bucureşti

Calea Victoriei nr. 68-70, sector 1, telefon: 031.437.00.44

Rolex

Bucureşti

JW Marriott Hotel, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, telefon: 021.403.31.43

Sangria

Bucureşti

Str. Căderea Bastiliei nr. 78, sector 1, telefon: 021.211.22.76

Sarto made to measure

Bucureşti

Str. Nicolae Caramfil nr. 22, sector 1, telefon: 0724.308.058

Sixt

Bucureşti

JW Marriott Hotel, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, telefon: 0755.744.481

Sixt

Otopeni

Aeroport Intl H Coandă, Calea Bucureştilor nr. 224E, telefon: 0729.209.997

Sixt

Cluj-Napoca

Aeroport Cluj-Napoca, Str. Traian Vuia nr. 149, telefon: 0264.274.046

Sixt

Constanţa

Str. Tudor Vladimirescu nr. 4, Mihail Kogălniceanu, telefon: 0241.519.049

Sixt

Braşov

Str. Apollonia Hirscher nr. 14, telefon: 0730.040.963

Sofa

Bucureşti

Str. Barbu Văcărescu nr. 241A, sector 2, telefon: 0756.100.500

Sport Couture

Bucureşti

Băneasa Shopping City, etaj 1, Şos. Bucureşti - Ploieşti 42D, sector 1, telefon: 021.361.14.27

Surmont Bikes & Boards Store

Bucureşti

Str. Ion Câmpineanu nr. 24, sector 1, telefon: 0725.959.595

Synergy Spa

Bucureşti

Str. Jean Monnet nr. 47, cartierul Primăverii, sector 1, telefon: 031.105.00.55

TNT Brothers

Ilfov

Şos. Alexandriei km 17, Aerodromul Clinceni, telefon: 0724.695.867

Tommy Hilfiger

Bucureşti

Bucureşti Mall, Calea Vitan nr. 55-59, sector 3, telefon: 021.321.51.41

Tommy Hilfiger

Bucureşti

Plaza Romania, Bd. Timişoara nr 26, sector 4, telefon: 021.310.37.71

Tommy Hilfiger

Bucureşti

Băneasa Shopping City, Şos. Bucureşti – Ploieşti nr 42D, sector 1, telefon: 021.361.17.24

Tommy Hilfiger

Bucureşti

Afi Palace Cotroceni, Bd.Vasile Milea nr.4, sector 6, telefon: 021.448.18.18

Tommy Hilfiger

Bucureşti

Promenada Mall, Calea Floreasca nr.175, sector 1, telefon: 021.745.00.80

Tommy Hilfiger

Braşov

Str. Piaţa Sfatului nr. 29, telefon: 0724.255.062

Tommy Hilfiger

Cluj-Napoca

Iulius Mall, Str. Alexandru Vaida Voievod nr. 53-55, telefon: 0264.540.239

Tommy Hilfiger

Iaşi

Palas Mall, Str. Palas nr 7A, telefon: 0232.708.440

Tommy Hilfiger

Timişoara

Iulius Mall Timişoara, Str. Demetriade nr. 1, telefon: 0256.232.656

Tudor Personal Tailor

Bucureşti

Str. Cuza Vodă nr. 95, sector 4, telefon: 0723.835.370

Tudor Personal Tailor

Bucureşti

Athene Palace Hilton, Str. Episcopiei nr. 1-3, sector 1, telefon: 021.313.32.94

Venchi

Bucureşti

Calea Victoriei nr. 214, sector 1, telefon: 031.105.19.11

Victoria 46

Bucureşti

Calea Dorobanţilor nr. 126-130, sector 1, telefon: 0728.106.067

Vinexpert

Bucureşti

Galeria Vinexpert, Bd. Octavian Goga nr. 24, bl. M62, sector 3, telefon: 031.405.27.72

Vinexpert

Bucureşti

Atelier Vinexpert, Unirea Shopping Center, parter, Splaiul Unirii nr. 1, sector 3, telefon: 031.405.27.73

Vinexpert

Bucureşti

Experience Vinexpert, Bd. I.C. Brătianu nr. 29-33, sector 3, telefon: 031.432.67.81

Vinexpert

Bucureşti

Terrior Vinexpert, P-ţa. Amzei, Str. Christian Tell nr. 1-3, sector 1, telefon: 031.432.69.35

Vinexpert

Bucureşti

Wine & Champagne Lounge Vinexpert, Calea Dorobanţilor nr. 152, sector 1, telefon: 0771.520.326

Vinexpert

Cluj-Napoca

Vino Vero, Str. Napoca nr. 13, telefon: 0264.592.289

Vinexpert

Braşov

Prestige Vinexpert, Str. 15 Noiembrie nr. 17, telefon: 0731.309.039

Wagner Arte

Bucureşti

Str. Dr. Staicovici nr. 19, sector 5, telefon: 021.411.01.24

Wilmark Dance Academy

Bucureşti

Str. Justiţiei nr. 54, Clădirea Ascensorul, et. 3, sector 4, telefon: 0723.740.868

Yacht Club

Bucureşti

Şos. Nordului nr. 7-9, sector 1, telefon: 0722.892.807

Zen Diamonds

Bucureşti

Băneasa Shopping City, etaj 1, Şos. Bucureşti – Ploieşti nr 42D, sector 1, telefon: 021.361.16.20