Regulament

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Campania publicitara Plateste prin MasterCard®PayPass™ sau Maestro®PayPass™ in toate locatiile LS Travel Retail Romania (Inmedio, Relay, Voyage Cafe, 1Minute, SoCoffee!) si primesti un cadou pe loc!" denumita in cele ce urmeaza “Campania” este organizata in numele MasterCard Romania de catre agentia de publicitate S.C. BV McCann Erickson S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Jules Michelet, nr. 18, sector 1, avand Cod Unic de înregistrare 8084031, atribut fiscal RO, fiind inregistrat ca Operator de date cu caracter personal cu numarul 6353, reprezentata de Dl. Bogdan Enoiu, în calitate de Director General, reprezentat prin mandatar Ciama Alina, in baza Procurii autentificate sub nr. 1194/04.03.2011 de BNPA Danacica Mihaela Daniela si Marinca Alexandra Magdalena (denumita în continuare „Organizator”).

Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii şi conditiile Regulamentului Oficial al Campaniei (denumit în continuare “Regulament Oficial”).
Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Regulamentul Oficial al Campaniei va fi publicat şipe pagina www.mastercard.ro/promotii. Organizatorul îşi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre în vigoare numai dupa publicarea unui anunt prealabil de prezentare a acestor modificari pe site-ul www.mastercard.ro/promotii.
Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte şi sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi conditiilor prezentului Regulament Oficial şi ale legislatiei aplicabile.

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFAŞURARE A CAMPANIEI

Campania este organizata pentru persoanele fizice, detinatoare de instrumente de plata emise sub marca MasterCard® PayPass™ sau Maestro® PayPass™ (carduri bancare, stickere, brelocuri, ceasuri, telefoane) emise in Romania si care au varsta de 18 ani impliniti pana la data inceperii campaniei.
Promotia se va desfasura in toate cele 193 de magazine aflate in reteaua LS Travel Retail Romania, conform listei locatiilor este detaliata in Anexa 1 a prezentului regulament. Pentru obtinerea de informatii suplimentare, se poate accesa www.mastercard.ro/promotii.

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

Campania va fi lansata la data de 22.04.2013, ora 00:00 şi se va desfaşura pana la data de 22.06.2013, ora 23:59.
Campania se va desfaşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

Persoanele fizice care achizitioneaza orice produs intr-unul din magazinele din reteaua LS Travel Retail Romania mentionate in Anexa 1 a prezentului regulament şi platesc cu un instrument de plata emis sub marca MasterCard® PayPass™ sau Maestro® PayPass™ (card bancar, sticker, breloc, ceas, telefon) emis in Romania, folosind terminalele de plata ce afiseaza marcile de acceptare MasterCard® PayPass™ si Maestro® PayPass™, vor primi, gratuit, pe loc, un produs la alegere constand  (I) intr-un baton de ciocolata Snickers, 51 grame, cu branding MasterCard® PayPass™ si Maestro® PayPass™sau (II) o bautura energizanta Reload, 250 ml, cu branding MasterCard® PayPass™ si Maestro® PayPass™.

SECTIUNEA 5. DESCRIEREA PREMIILOR

In cadrul promotiei se vor acorda in total 5.000 de premii instant, cu branding MasterCard® PayPass™ si Maestro® PayPass™:

2.500 batoane de ciocolata Snickers, 51 grame, cu branding MasterCard® PayPass™ si Maestro® PayPass™ in valoare unitara de 2.65,00 lei TVA inclus.

2.500  bauturi energizante Reload, 250 ml, cu branding MasterCard® PayPass™ si Maestro® PayPass™ in valoare unitara de 2.9,00 lei TVA inclus.

Valoarea totala a produselor puse la dispozitie in regim de premiu se ridica la 13.875,00 lei, TVA inclus.

SECTIUNEA 6. ACORDAREA PREMIILOR

Premiile instant se vor acorda, in limita stocului disponibil mentionat in cadrul sectiunii 5, dupa efectuarea platii cu oricare dintre instrumentele de plata emise sub marca MasterCard® PayPass™ sau Maestro® PayPass™, detaliate la sectiunea 4 a prezentului regulament. Pentru evitarea oricarui dubiu, plata efectuata cu instrumentele de plata emise sub marca MasterCard® PayPass™ sau Maestro® PayPass™, detaliate la sectiunea 4 trebuie sa fie acceptata si confirmata de catre banca acceptatoare al carei POS este utilizat. Dovada acceptarii si confirmarii va fi chitanta emisa de POS care atesta efectuarea tranzactiei.

Premiile instant se vor oferi pe loc clientilor magazinelor din reteaua LS Travel Retail Romania care achita cu unul din instrumentele detaliate in Sectiunea 4, la casa de marcat la care se utilizeaza unul din instrumentele respective.

Fiecare client al magazinelor din reteaua LS Travel Retail Romania poate primi un produs din cele oferite cadou, in limita stocurilor disponibile existente in fiecare locatie participanta, la fiecare utilizare a instrumentelor de plata detaliate in Sectiunea 4.

Organizatorul si LS Travel Retail Romania isi rezerva dreptul de a stabili numarul de produse ce urmeaza a fi oferite cadou in fiecare locatie in parte, in functie de gradul de adresabilitate al locatiilor si de alte criterii interne. Promotia se va derula in limita stocului de produse disponibil in fiecare locatie.

SECTIUNEA 7. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania publicitara este deschisa tuturor persoanelor fizice (cu varsta de minim 18 ani implinita la data de 22.04.2013), detinatori (titulari) de instrumente de plata emise sub marca MasterCard® PayPass™ sau Maestro® PayPass™, in Romania, cu exceptia angajatilor MasterCard Europe sprl, ai B.V. McCann-Erickson S.R.L si a celorlaltor agentii implicate in implementarea acestei campanii precum şi a rudelor de gradul I (copii şi parinti) şi sotului/sotiei celor mentionati mai sus.

Au dreptul la participare detinatorii de instrumente de plata emise sub marca MasterCard® PayPass™ sau Maestro® PayPass™, emise în Romania.

În cazul în care un client participant este o persoana fizica cu capacitate de exercitiu restransa, aceasta este îndreptatita sa intre în posesia premiului prin intermediul curatorului sau legal (parinte sau tutore), care va semna în numele caştigatorului o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum şi de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv si de participarea persoanei in cauza la aceasta campanie.

SECTIUNEA 8. TAXE ŞI IMPOZITE

Premiile acordate in cadrul campaniei promotionale sunt produse acordate cu scopul stimulării vânzărilor, conform prevederilor Codului Fiscal si nu fac obiectul impozitarii veniturilor persoanelor fizice.

SECTIUNEA 9. INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie va începe la data de 22.04.2013 şi va putea înceta înainte de 22.06.2013 numai în cazul producerii unui eveniment de forta majora sau caz fortuit - de natura a face imposibila derularea Campaniei sau daca Organizatorul Campaniei decide acest fapt, comunicand public încetarea acesteia.

SECTIUNEA 10. LITIGII

Eventualele litigii aparute între Organizator şi participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoreşti romane competente.

SECTIUNEA 11. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

Organizatorul nu îşi va asuma nicio raspundere şi nu va fi parte în litigiile referitoare la pretentii asupra dreptului de proprietate asupra tranzactiilor efectuate cu instrumentele de plata emise sub marca MasterCard® PayPass™ sau Maestro® PayPass™. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra tranzactiilor efectuate cu instrumentele de plata emise sub marca MasterCard® PayPass™ sau Maestro® PayPass™ nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei validate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Organizatorul nu este raspunzator pentru calitatea premiilor şi nu acorda termen de garantie de utilizare sau functionare pentru premiile acordate.