Regulament

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE MASTERCARD

“Plateste-ti factura de mobil cu un card MasterCard si Maestro, online pe site-ul operatorului tau si poti castiga unul din cele 130 de premii”

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Campania publicitară MasterCard “Plateste-ti factura de mobil cu un card MasterCard si Maestro, online pe site-ul operatorului tau si poti castiga unul din cele 130 de premii” (denumită în cele ce urmează “Campania”) este organizată în numele MasterCard România de către agenţia de publicitate S.C. B.V. McCann-Erickson S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Jules Michelet, nr  18, sector 1, având Cod Unic de înregistrare 8084031, atribut fiscal RO, având număr de Operator de date cu caracter personal  6353, reprezentată de Dl. Bogdan Enoiu, în calitate de Director General reprezentat prin mandatar Ciama Alina, in baza Procurii autentificate sub nr. 7601/01.11.2011 de BNPA Danacica Mihaela Daniela si Marinca Alexandra Magdalena (denumită în continuare „Organizator”), cu sprijinul S.C. MEDIAPOST HITMAIL S.A., cu sediul in strada Pictor Iosif iser, sector 1, avand numar de Operator de date 298, reprezentata de Marian Seitan, in calitate de Director General.
Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial al Campaniei (denumit în continuare “Regulament Oficial”).

Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România. 
Regulamentul Oficial al Campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant si va fi publicat şi pe site-ul www.mastercard.ro/ghiseism. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin incheierea unui act aditional la Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după publicarea unui anunţ prealabil de prezentare a acestor modificări pe site-ul www.mastercard.ro/ghiseism.
Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial şi ale legislaţiei aplicabile.

SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

Campania publicitară este deschisă tuturor persoanelor fizice (cu vârsta de minim 18 ani), având domiciliul/reşedinţa în România, inclusiv persoanelor fizice-imputernicite/desemnate in acest sens de catre  persoanele juridice deţinători (titulari) de carduri de debit/credit MasterCard sau Maestro cu excepţia angajaţilor MasterCard Europe sprl, ai B.V. McCann-Erickson S.R.L, S.C. MEDIAPOST HITMAIL S.A.si a celorlalte agentii implicate in implementarea acestei campanii, precum şi a rudelor de gradul I (copii şi părinţi) şi soţului/soţiei celor menţionaţi mai sus.

Pentru obtinerea de informatii suplimentare, se poate accesa www.mastercard.ro/ghiseism.

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

Campania va fi lansata la data de 01 Septembrie 2013, ora 00:00 şi se va desfaşura pana la data de 30 Noiembrie 2013, ora 23:59. Campania se va desfaşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

SECŢIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

Pentru a intra in promotie, participantii trebuie sa inregistreze cel putin o tranzactie, utilizand unul din cardurile mentionate la Sectiunea 2 a prezentului Regulament, pe unul din site-urile Cosmote (https://webcare.cosmote.ro/webcare ), Orange (www.orange.ro) sau Vodafone (www.vodafone.ro), din contul personal definit de catre operatorii de telefonie mobila: Cosmote, Orange sau Vodafone, denumiti in continuare Operatori.
Pentru ca o tranzactie sa reprezinta o inscriere valida in promotie, trebuie sa respecte cumulativ urmatoarele conditii:

  • Sa fie efectuata folosind cardurile mentionate la Sectiunea 2 a prezentului Regulament;
  • Sa fie efectuata pe unul din site-urile: https://webcare.cosmote.ro/webcare/, www.orange.ro, www.vodafone.ro sau pe site-urile subsidiare aferente;
  • Sa fie finalizata cu succes – pentru ca o tranzactie sa fie considerata finalizata, consumatorul trebuie sa primeasca pe e-mail chitanta in format electronic de la procesatorul de plata;
  • Sa reprezinte plata unei facturi de abonament;
  • Sa fie cu o valoare mai mare sau egala cu suma de 25 lei (24% tva inclus). Toate facturile cu o valoare mai mare de 25 lei achitate, indiferent de suma, ce respecta cumulativ punctele 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 si 4.6, reprezinta o intrare in promotie;
  • Tranzactia este efectuata in perioada campaniei, conform Sectiunii 3 a prezentului Regulament.

Fiecare inscriere valida in promotie si in acord cu prevederile prezentului Regulament reprezinta o intrare in promotie, deci o sansa in plus de castig. Nu exista o limita a numarului de tranzactii valide care sa fie luate in considerare drept intrari valide in promotie.
Pentru ca un participant ce a efectuat o tranzactie ce reprezinta o inscriere valida in promotie sa poata intra in posesia premiului, trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:

  • Sa respecte si sa se conformeze conditiilor mentionate la Sectiunea 2 si Sectiunea 7 a prezentului Regulament;
  • Intrarea in promotie trebuie facuta sub conditiile mentionate la Sectiunea 4 a prezentului Regulament.

In cazul tranzactiilor efectuate de catre persoanele fizice prin intermediul cardurilor atasate unui cont deschis in numele unei persoane juridice, castigatoare va fi desemnata o persoana fizica desemnata de catre persoana juridica titulara a cardurilor prin o imputernicire/declaratie expresa in acest sens, emisa de persoana juridica respectiva. Prin urmare, intr-o asemenea situatie, ulterior desemnarii castigatorilor, Organizatorul va contacta persoanele fizice care au calitatea de reprezentanti/imputerniciti desemnati ai persoanelor juridice, in conformitate cu conditiile de validitate de mai sus.

In termen de maxim 5 zile calendaristice de la incheierea campaniei, pana la data de 6.12.2013 exclusiv, Operatorii direct sau/si procesatorii de plati aferenti fiecarui Operator vor transmite catre organizatorul campaniei S.C. B.V. McCann-Erickson S.R.L un tabel care va contine codurile de autorizare (unice) aferente tranzactiilor valide, care respecta conditiile mentionate la Sectiunea 4 a prezentului Regulament.

In termen de maxim 3 zile de la data primirii codurilor de autorizare (unice) aferente tranzactiilor valide, pana la data de 10.12.2013 exclusiv, S.C. B.V. McCann-Erickson S.R.L. va forma baza de date din care se va face extragerea finala.

In data de 11.12.2013, la sediul Media Post Hitmail, se va organiza extragerera electronica castigatorilor.
Se vor extrage in total 130 de castigatori, dupa cum urmeaza:

 • 30 (treizeci) x premiul cel mare, constand in tablete Samsung Galaxy Note;
 • 100 (o suta) x premii standard, constand in biciclete pliabile;

Pentru fiecare dintre cele 2 tipuri de premii – premiu cel mare si premiu standard – vor fi extrase 20 de rezerve.

Pana in data de 13.12.2013 inclusiv, organizatorul campaniei, S.C. B.V. McCann-Erickson S.R.L va anunta Operatorii directi sau/si procesatorii de plati aferenti fiecarui Operator care sunt codurile de autorizare (unice) aferente extrase.

Pana in data de 20.12.2013 exclusiv, Operatorii directi sau/si procesatorii de plati aferenti fiecarui Operator vor trimite catre organizatorul campaniei S.C. B.V. McCann-Erickson S.R.L numele si datele de contact ale castigatorilor pentru a fi contactati si pusi in posesia premiilor.

Premiile vor fi acordate pana  in data de 31.01.2014 inclusiv.

In circumstante care nu depind de Organizator, acesta nu isi asuma responsabilitatea respectarii termenelor mai sus mentionate.

SECTIUNEA 5. DESCRIEREA PREMIILOR

Pentru a putea castiga premiul oferit la aceasta promotie, participantii trebuie sa indeplineasca dispozitiile si conditiile mentionate la Sectiunea 4 a prezentului Regulament, nerespectarea uneia dintre acestea (dispozitii/conditii) fiind sanctionata cu invalidarea. In cazul neprimirii de catre Organizator a refuzului de accept al premiului acordat, se va considera ca respectivul castigator a acceptat tacit participarea la prezenta promotie, conditiile acesteia, precum si premiul acordat. Castigatorii vor primi premiul corespunzator tragerii la sorti.
Organizatorul este obligat sa faca publice numele castigatorilor, precum si castigul acestora, prin intermediul site-ului official www.mastercard.ro/ghiseism.

In cadrul promotiei se vor acorda:

 • 30 (treizeci) x premiul cel mare, constand in tablete Samsung Galaxy Note, in valoare unitara de 2.543,00 lei, cu TVA si impozit inclus;
 • 100 (o suta) x premii standard, constand in biciclete pliabile, in valoare unitara de 514,60 lei, cu TVA inclus;

Valoarea totala a premiilor oferite este de 127.750,00 lei, cu TVA si impozit inclus.
Premiile si coordonatele lor nu pot fi modificate, mutate, ajustate sau oferite drept contravaloare in bani sau obiecte.
SECŢIUNEA 6. ACORDAREA PREMIILOR

Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu pot ceda premiile altor persoane.
Castigatorii premiilor vor fi contactati de catre Organizator in termen de maxim 45 zile calendaristice de la data tragerii la sorti. In cazul in care, in termen de 4 zile calendaristice de la data inceperii demersurilor in vederea contactarii Organizatorul nu poate contacta castigatorii, Organizatorul are dreptul de a-i invalida. Rezervele vor fi contactate in ordinea in care au fost trase la sorti conform  Sectiunii 4 a prezentului Regulament. Imediat dupa inmanarea premiului, Organizatorul este eliberat fata de castigatori de orice obligatie nascuta in temeiul prezentului Regulament.

Se considera ca un castigator nu poate fi contactat daca acesta nu raspunde la 2 telefoane/zi si 2 sms-uri/zi pe o perioada de 3 zile.

Pentru a fi considerate valide, toate plangerile trebuie trimise pana in data de 01.12.2013 catre B.V. McCann- Erickson S.R.L. cu sediul in Jules Michelet nr. 18, sector 1, Bucuresti. Plangerile trebuie sa fie in atentia lui Dragos Vintu si trebuie sa contina o descriere a situatiei care a generat plangerea precum si un numar valid de telefon.

Numele castigatorilor vor fi afişate pe site-ul www.mastercard.ro/ghiseism in termen de 20 zile calendaristice de la validarea lor.

Organizatorul nu va fi raspunzator de eventualele interdictii ale castigatorilor, de inexistenta documentelor de identitate sau nevalabilitatea acestor documente ale castigatorilor.

Pentru a intra în posesia premiului, castigatorii nu vor efectua nicio altă plată suplimentară, indiferent de titlul acesteia (ex. impozite, taxe etc). Punerea in posesie se va considera momentul in care va semna un proces-verbal de predare-primire a premiului care va fi trimis prin curier la adresa de corespondenta pe care o vor indica castigatorii. Predarea premiului poate fi un eveniment public.

Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli dupa punerea castigatorilor in posesia premiului.

Daca nu este oferit  in cadrul promotiei, premiul se va anula si nu se va mai acorda.

SECŢIUNEA 7. DREPTUL DE PARTICIPARE

Datele personale puse la dispozitia MasterCard prin participarea la promotia MasterCard – “Plateste-ti factura de mobil cu un card MasterCard si Maestro, online pe site-ul operatorului tau si poti castiga unul din cele 130 de premii”sunt procesate in numele MasterCard de agentia de publicitate organizatoare S.C. B.V. McCann-Erickson S.R.L. doar cu scopul de a asigura indeplinirea conditiilor legale pentru acordarea premiului. Informatiile aferente castigatorilor premiilor vor fi pastrate timp de 3 ani de zile conform prevederilor legale in vigoare.

De asemenea, castigatorii  sunt informati pe aceasta cale, ca sunt obligati sa transmita datele personale: Nume, Prenume, Adresa, Numar de telefon si CNP pentru a fi colectate in vederea predarii, respectiv primirii premiului, precum si pentru indeplinirea obligatiilor fiscale ferente.  In cazul refuzului  de a oferi datele cu caracter personal necesare; se va considera ca respectivul castigator a renuntat la premiu.

Campania publicitară este deschisă tuturor persoanelor fizice (cu vârsta de minim 18 ani), având domiciliul/reşedinţa în România, inclusiv persoanelor fizice-imputernicite/desemnate in acest sens de catre  persoanele juridice deţinători (titulari) de carduri de debit/credit MasterCard care se regasesc in anexa 1, cu excepţia angajaţilor MasterCard Europe sprl, ai BV McCann-Erickson S.R.L si a celorlalte agentii implicate in implementarea acestei campanii precum şi a rudelor de gradul I (copii şi părinţi) şi soţului/soţiei celor menţionaţi mai sus.

SECŢIUNEA 8. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Organizatorul, deţinând număr de Operator de date cu caracter personal  6353, se obligă, de asemenea, să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor personale. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale (Nume, Prenume, CNP, numar telefon, adresa) ale participanţilor/câştigătorilor la prezenta Campanie şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial şi legislaţiei în vigoare. Participantul la promoţie, în calitate de persoană vizată, are conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14), dreptul de opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) şi dreptul de a se adresa justiţiei (art.18). În cazul în care un participant doreşte ca datele personale (Nume, Prenume, CNP, numar telefon, adresa) să nu îi fie folosite în scopurile menţionate mai sus, sau, dacă doreşte să facă anumite rectificări sau modificări asupra informaţiilor transmise, va trebui să se întocmească o cerere în formă scrisă, datată şi semnată, adresată S.C. B.V. McCann-Erickson S.R.L. în Bucureşti, Str. Jules Michelet, nr 18, sector 1, in atentia lui Dragos Vintu.

SECTIUNEA 9. TAXE ŞI IMPOZITE

Organizatorul Campaniei nu este răspunzător de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite, cu excepţia impozitului cu reţinere la sursă, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoţionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat să îl calculeze, să îl reţină şi să îl transfere la bugetul de stat conform prevederilor  Legii 571/2003 privind Codul Fiscal articolele 75 si 77.
Valoarea taxelor premiilor oferite in promotie este de 9,330.00 lei.

SECTIUNEA 10. INCETAREA CAMPANIEI

 

Prezenta Campanie va începe la data de 01 septembrie 2013, ora 00:00 şi va putea înceta înainte de 30 noiembrie 2013, 23:59 numai în cazul producerii unui eveniment de forta majora - de natura a face imposibila derularea Campaniei sau daca Organizatorul Campaniei decide acest fapt, comunicand public încetarea acesteia.

SECTIUNEA 11. LITIGII

 

Eventualele litigii aparute între Organizator şi participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoreşti romane competente.

SECTIUNEA 12. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

Organizatorul nu îşi va asuma nicio raspundere şi nu va fi parte în litigiile referitoare la pretentii asupra dreptului de proprietate asupra tranzactiilor efectuate cu instrumentele de plata emise sub marca MasterCard® sau Maestro®.
Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra tranzactiilor efectuate cu instrumentele de plata emise sub marca MasterCard® sau Maestro® nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei validate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Organizatorul nu este raspunzator pentru calitatea premiilor şi nu acorda termen de garantie de utilizare sau functionare pentru premiile acordate.