Regulament

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Campania publicitara Plateste contactless cu MasterCard®PayPass™ sau Maestro®PayPass™ hipermarketurile cora si primesti pe loc un cadou!", denumita in cele ce urmeaza “Campania”) este organizata in numele MasterCard Romania de catre agentia de publicitate S.C. B.V. McCann- Erickson S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Jules Michelet, nr. 18, sector 1, avand Cod Unic de înregistrare 8084031, atribut fiscal RO, reprezentata de Dl. Bogdan Enoiu, în calitate de Director General, reprezentat prin mandatar Ciama Alina, in baza Procurii autentificate sub nr.  7601/ 01.11.2011 de BNPA Danacica Mihaela Daniela si Marinca Alexandra Magdalena (denumita în continuare „Organizator”).

Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii şi conditiile Regulamentului Oficial al Campaniei (denumit în continuare “Regulament Oficial”).

Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Regulamentul Oficial al Campaniei va fi publicat şipe pagina www.mastercard.ro/promotii. Organizatorul îşi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre în vigoare numai dupa publicarea unui anunt prealabil de prezentare a acestor modificari pe site-ul www.mastercard.ro/promotii.
Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte şi sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi conditiilor prezentului Regulament Oficial şi ale legislatiei aplicabile.

 

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFAŞURARE A CAMPANIEI

Campania este organizata pentru persoanele fizice, detinatoare de instrumente de plata emise sub marca MasterCard® PayPass™ sau Maestro® PayPass™ (carduri bancare, stickere, brelocuri, ceasuri, telefoane mobile) emise in Romania si care au varsta minim 18 ani impliniti pana la data promotiei.
Promotia se va desfasura in 10 locatii selectate din cadrul  lantului de hypermarketuri cora din Romania, pe tot parcursul programului de functionare al magazinelor. Lista locatiilor este detaliata in Anexa 1 a prezentului regulament. Pentru obtinerea de informatii suplimentare, se poate accesa www.mastercard.ro/promotii.

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

Campania va fi lansata la data de 18.11.2013, ora 00:00 şi se va desfaşura pana la data de 31.12.2013, ora 23:59.
Campania se va desfaşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

Persoanele fizice care fac cumparaturi în orice hypermarket din lantul de magazine Cora din Anexa 1 a prezentului regulament şi platesc cu un instrument de plata emis sub marca MasterCard® PayPass™ sau Maestro® PayPass™ (card bancar, sticker, breloc, ceas, telefoane mobile) emis in Romania, folosind terminalele de plata ce afiseaza marcile de acceptare MasterCard® PayPass™ si Maestro® PayPass™, vor primi la alegere: fie  un pachet de Cafea Instant, 50g, marca cora, fie o ciocolata cu lapte, marca BIO NATURE, 100g, ambele cu branding MasterCard® PayPass™ si Maestro® PayPass™.

 

SECTIUNEA 5. DESCRIEREA PREMIILOR

In cadrul promotiei se vor acorda 3.000 de premii instant, impartite dupa cum urmeaza: 1.500 premii constand in pachete de cafea instant, 50g, marca cora
si
1.500 de ciocolate cu lapte, 100 g, marca BIO NATURE,
ambele tipuri de produse cu branding MasterCard® PayPass™ si Maestro® PayPass™.

Valoarea unui singur produs constand intr-un pachet de cafea instant, 50g, marca cora pus la dispozitie in regim de premiu este de 5.99 lei inclusiv TVA, iar valoarea unui singur produs constand intr-o ciocolata cu lapte, 100g, marca BIO NATURE, pus la dispozitie in regim de premiu este de 6.38 lei inclusiv TVA.

Valoarea totala a produselor puse la dispozitie in regim de premiu se ridica la 18.555,00 lei inclusiv TVA.

SECTIUNEA 6. ACORDAREA PREMIILOR

Premiile instant se vor acorda, in limita stocului disponibil mentionat in cadrul sectiunii 5, dupa efectuarea platii, cu oricare dintre instrumentele de plata emise sub marca MasterCard® PayPass™ sau Maestro® PayPass™, detaliate la sectiunea 4 a prezentului Regulament, si confirmarea acesteia de catre banca acceptatoare. Dovada acceptarii si confirmarii va fi chitanta emisa de POS care atesta efectuarea tranzactiei.

Premiile instant se vor oferi pe loc, la casa la care participantul a achitat cumparaturile.

O persoana poate castiga cate un premiu, constand intr- un pachet de cafea instant, 50g, maca cora sau o ciocolata cu lapte, 100g, marca BIO NATURE, ambele cu branding MasterCard® PayPass™ si Maestro® PayPass™, la fiecare utilizare a instrumentelor de plata explicitate in Sectiunea 4, in zona de desfasurare si perioada explicitata in Sectiunile 2 si 3.

Organizatorul nu acorda contravaloarea in bani a premiilor.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a stabili numarul de produse ce urmeaza a fi oferite cadou in fiecare locatie in parte, in functie de gradul de adresabilitate al locatiilor si de alte criterii interne. Promotia se va derula in limita stocului de produse disponibil in fiecare locatie. Premiile care nu sunt oferite in cadrul promotiei se vor anula.

 

SECTIUNEA 7. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania publicitara este deschisa tuturor persoanelor fizice (cu varsta de minim 18 ani), detinatori (titulari) de instrumente de plata emise sub marca MasterCard® PayPass™ sau Maestro® PayPass™, in Romania, cu exceptia angajatilor MasterCard Europe sprl, ai B.V. McCann-Erickson S.R.L si a celorlaltor agentii implicate in implementarea acestei campanii precum şi a rudelor de gradul I (copii şi parinti) şi sotului/sotiei celor mentionati mai sus.

Au dreptul la participare detinatorii de instrumente de plata emise sub marca MasterCard® PayPass™ sau Maestro® PayPass™, emise în Romania.

În cazul în care caştigatorul/caştigatoarea unuia dintre premii este o persoana fizica lipsita de capacitate de exercitiu (persoana care nu a implinit varsta de 14 ani sau persoana pusa sub interdictie) sau o persoana cu capacitate de exercitiu restransa, aceasta este îndreptatita sa intre în posesia premiului prin intermediul curatorului sau legal (parinte sau tutore), care va semna în numele caştigatorului o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum şi de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv si de participarea persoanei in cauza la aceasta campanie.

 

SECTIUNEA 8. TAXE ŞI IMPOZITE

Premiile acordate in cadrul campaniei promotionale sunt produse acordate cu scopul stimularii vanzarilor, conform prevederilor din Codul Fiscal si nu fac obiectul impozitarii veniturilor persoane fizice.

 

SECTIUNEA 9. INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie va începe la data de 18.11.2013 şi va putea înceta înainte de 31.12.2013 numai în cazul producerii unui eveniment de forta majora - de natura a face imposibila derularea Campaniei sau daca organizatorul promotiei decide acest fapt, comunicand public încetarea promotiei.
Campania va putea inceta inainte de termenul de 31.12.2013 in cazul epuizarii stocului de premii constand in pachete de Cafea instant, 50g, marca cora si ciocolate cu lapte, 100g, marca BIO NATURE.

 

SECTIUNEA 10. LITIGII

Eventualele litigii aparute între Organizator şi participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoreşti romane competente.

 

SECTIUNEA 11. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

Organizatorul nu îşi va asuma nicio raspundere şi nu va fi parte în litigiile referitoare la pretentii asupra dreptului de proprietate asupra tranzactiilor efectuate cu instrumentele de plata emise sub marca MasterCard® PayPass™ sau Maestro® PayPass™. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra tranzactiilor efectuate cu instrumentele de plata emise sub marca MasterCard® PayPass™ sau Maestro® PayPass™ nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei validate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
Organizatorul nu este raspunzator pentru calitatea premiilor şi nu acorda termen de garantie de utilizare sau functionare pentru premiile acordate.

 

SC B.V. McCann- Erickson SRL

Alina Ciama,
Mandatar

 

 

 

 

Anexa 1. Lista locatiilor participante selectate

Nr crt

Oras

Nume magazin

1.

Bucuresti

Cora Pantelimon

2.

Bucuresti

Cora Lujerului

3.

Bucuresti

Cora Sun Plaza

4.

Cluj Napoca

Cora Cluj Napoca

5.

Drobeta Turnu - Severin

Cora Drobeta

6.

Arad

Cora Arad

7.

Bacau

Cora Bacau

8.

Alexandria

Cora Alexandriei

9.

Constanta

Cora Constanta Bratianu

10.

Ploiesti

Cora Ploiesti