Despre taxe şi impozite

Vă puteţi achita taxele şi impozitele în cadrul Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor,accesândsite-ul www.ghiseul.ro. Înrolarea primăriilor în cadrul sistemului se realizează după un program stabilit prin lege, în funcţie de numărul de locuitori ai localităţii. Alternativ, unele primării vă pun la dispoziţie facilitatea de plată a taxelor şi impozitelor direct pe site-urile proprii sau cu cardul la POS-urile amplasate la ghişee.

Sistemul Naţional Electronic de plată online a taxelor şi impozitelor (www.ghiseul.ro)

Orice contribuabil poate folosi Sistemul Naţional Electronic de plată online a taxelor şi impozitelor (SNEP), achitând datoriile către primăriile înrolate. SNEP, disponibil 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, vă oferă acces la informaţii despre proprietăţi, istoricul de plăţi, debite restante şi majorări de întârziere, calculate la zi.

SNEP permite plata obligaţiilor bugetare către instituţiile publice beneficiare cu sau fără autentificare. Plăţile cu autentificare oferă posibilitatea de a consulta atât obligaţiile de plată, cât şi alte taxe şi achitarea online a acestora prin cardul bancar. Plăţile fără autentificare permit introducerea de către utilizator a detaliilor plăţii şi achitarea online prin cardul bancar, opţiune foarte utilă în cazul în care, de exemplu, plătiţi în numele altei persoane.

Procesul de plată online prin intermediul www.ghiseul.ro are două etape – înregistrarea în sistem (doar în cazul plăţilor cu autentificare – vezi Mecanismul de plată a taxelor şi impozitelor pe www.ghiseul.ro) şi achitarea propriu-zisă a taxelor şi impozitelor.

1. Înregistrarea în Sistemul Naţional Electronic de plată online a taxelor şi impozitelor

După ce instituţia publică de care aparţineţi s-a înregistrat în SNEP, operatorul acestuia generează toate informaţiile necesare pentru autentificarea dumneavoastră în SNEP şi apoi le transmite către instituţia publică. Aceasta, la rândul ei, vă va comunica datele prin poştă, la ghişeu sau prin mijloace electronice securizate.

Dacă aceste elemente de identificare au fost expuse către persoane neautorizate, aveţi dreptul să solicitaţi schimbarea datelor, completând o cerere adresată instituţiei publice. În termen de două zile, operatorul generează elemente noi de identificare şi autentificare.

2. Mecanismul de plată a taxelor şi impozitelor pe www.ghiseul.ro

Pentru plata online a taxelor şi impozitelor trebuie să deţineţi un card bancar MasterCard sau Maestro, indiferent de instituţia financiară emitentă sau de tipul cardului. Pentru mai multă siguranţă, vă recomandăm ca acesta să fie înrolat în sistemul MasterCard SecureCode. Site-ul www.ghişeul.ro este înrolat în SecureCode şi permite efectuarea tranzacţiilor în conformitate cu acest standard de securitate. Standardul MasterCard SecureCode reprezintă soluţia de securizare a tranzacţiilor electronice, cu scopul de a proteja toţi participanţii la o tranzacţie de plată în mediu online (pentru mai multe informaţii vezi aici).

Pentru efectuarea plăţilor cu autentificare trebuie să selectaţi opţiunea respectivă în pagina de start a site-ului www.ghişeul.ro şi să introduceţi datele de autentificare (Utilizator şi Parolă) primite de la instituţia publică beneficiară (ex. primăria). După ce v-aţi conectat în SNEP aveţi posibilitatea să vizualizaţi datoriile către diversele instituţii înrolate (ex. pot fi utilizatori cu proprietăţi în mai multe localităţi, caz în care utilizatorul va putea consulta toate datoriile sale către acestea) şi de a le selecta pe cele pe care doriţi să le achitaţi. Instituţia publică vă pune la dispoziţie automat prin intermediul sistemului, în funcţie de tipul obligaţiilor – cu sau fără debit - câteva informaţii utile:

 • pentru obligaţiile cu debit (respectiv sume înregistrate în sistem ca datorii către instituţiile publice - ex. impozit pe proprietate), informaţiile vizează: CNP  sau CUI (pentru persoane fizice autorizate), codul şi denumirea obligaţiei bugetare, numele şi CUI-ul instituţiei publice, suma de plată şi codul IBAN al obligaţiei. Aceste informaţii nu trebuie completate de utilizator, ele fiind furnizate automat de SNEP.
 • pentru obligaţiile fără debit (respectiv sume care nu sunt înregistrate ca datorii către instituţii publice, dar în urma plăţii cărora utilizatorul primeşte un drept – ex. taxă autorizaţie de construcţie), vă pune la dispoziţie: CNP  sau CUI (pentru persoane fizice autorizate), numele şi CUI-ul instituţiei publice, codul IBAN al obligaţiei. Aceste informaţii nu trebuie completate de utilizator, ele fiind furnizate automat de SNEP. Este important să ştiţi că în cazul obligaţiilor fără debit, suma şi tipul obligaţiei de plată trebuie introduse manual de utilizator!

Efectuarea plăţii online a taxelor şi impozitelor presupune următorii paşi:

 • se selectează obligaţia de plată;
 • se introduce suma aferentă obligaţiei de plată (Important: în cazul obligaţiilor cu debit suma va fi completată automat);
 • se confirmă acceptarea termenilor şi condiţiilor SNEP;
 • se confirmă iniţierea plăţii;
 • se introduc datele cardului dvs. Maestro sau MasterCard, urmând indicaţiile de pe ecran. Dacă v-aţi înrolat cardul în MasterCard SecureCode vi se va solicita introducerea parolei.
 • se autorizează plata.

În cazul plăţilor fără autentificare, trebuie să selectaţi respectiva opţiune în pagina de start a site-ului www.ghiseul.ro, iar apoi să completaţi sau să selectaţi următoarele informaţii:

 • denumirea şi CUI-ul instituţiei publice de care aparţineţi (prin selecţie din lista instituţii înrolate);
 • CNP  sau CUI (pentru persoane fizice autorizate) al persoanei care achită obligaţia;
 • CNP  sau CUI (pentru persoane fizice autorizate) al persoanei pentru care se achită obligaţia;
 • tipul obligaţiei de plată (prin selecţie din lista cu tipurile de obligaţii de plată);
 • codificarea internă a veniturilor (completat automat);
 • suma de plată;
 • numele şi prenumele persoanei pentru care se achită obligaţia;
 • adresa persoanei pentru care se achită obligaţia;
 • adresa de email la care se va trimite dovada de plată;

În final, trebuie să aprobaţi şi să confirmaţi iniţierea plăţii. După iniţierea plăţii va trebui să introduceţi datele cardului dvs. Maestro sau MasterCard, urmând indicaţiile de pe ecran, şi să efectuaţi plata. Dacă v-aţi înrolat cardul in MasterCard SecureCode vi se va solicita introducerea parolei.

În ambele situaţii, după achitarea taxelor şi impozitelor, veţi primi pe email o dovadă de plată, conţinând un număr al dovezii, data plăţii, CNP  sau CUI al persoanei care a efectuat plata, codul şi denumirea obligaţiei bugetare, denumirea şi CUI-ul instituţiei publice, dar şi suma plătită.

Plata taxelor şi impozitelor direct pe site-urile primăriilor

O modalitatea alternativă de plată pe internet este sistemul de consultare şi achitare a datoriilor (taxe şi impozite, amenzi contravenţionale şi amenzi de parcare) către bugetul local, accesând direct site-urile primăriilor. Plata taxelor şi a impozitelor direct pe site-urile primăriilor se derulează în conformitate cu mecanismul dezvoltat de fiecare primărie în parte.

Cele mai multe administraţii locale oferă gratuit facilitatea de plată online a impozitelor şi a taxelor. Pentru a afla care este situaţia în cazul dumneavoastră, solicitaţi informaţii la administraţia locală de care aparţineţi.

Plata taxelor şi impozitelor cu cardul la ghişeul primăriei
Dacă primăria de care aparţineţi oferă facilitatea de plată a taxelor şi impozitelor cu cardul, la ghişeu, puteţi alege să achitaţi integral sau în mai multe tranşe. Tranşele sunt stabilite de comun acord cu administraţia financiară.