Sugestii de economisire

Siguranţa împotriva fraudelor

Frauda cu cardurile de credit şi debit reprezintă un delict grav la care suntem expuşi şi care ne poate afecta capacitatea de a lua un împrumut. Cunoscând modul în care se fac aceste delicte şi în ce constau ele, putem lua măsurile necesare pentru a ne proteja.
Identificaţi furtul sau frauda
Inapoi

Identificaţi furtul sau frauda

Frauda este orice tranzacţie care nu a fost efectuată de dumneavoastră şi care v-a generat sau vă poate genera o pierdere în patrimoniu. Există mai multe forme de fraudă; o parte dintre acestea sunt enumerate în continuare:

Card pierdut sau furat
V-aţi pierdut cardul sau v-a fost furat şi acesta este folosit ulterior fără permisiunea dumneavoastră.

Eroare de primire
Deşi banca emitentă v-a trimis un card nou sau unul de înlocuire, nu l-aţi primit. Nu aţi sesizat însă că vă lipseşte până în momentul în care aţi primit un extras de cont în care apar tranzacţii pe care nu le-aţi operat dumneavoastră.

Cereri frauduloase
Cineva foloseşte informaţiile dvs. personale pentru a solicita un card de credit. Acest tip de fraudă este deseori dificil de detectat, până în momentul în care emitentul primeşte o plângere din partea clientului sau în cazul în care contul respectiv acumulează datorii (şi ajunge la departamentul de recuperare) la puţin timp după ce a fost deschis. Dacă nu sunteţi clientul băncii emitente a cardului, se poate să nu ştiţi că a fost emis un card în numele dumneavoastră, până când nu solicitaţi un credit la o altă bancă şi sunteţi refuzat din cauza unui scoring defavorabil.

Contrafacere
Chiar dacă un card a fost emis de bancă pe numele dumneavoastră, tranzacţiile care apar în extrasul de cont nu au fost efectuate de dumneavoastră. Aceasta ar putea fi dovada că există în circulaţie un card fals care poartă numărul dumneavoastră de cont şi e folosit de altcineva simultan cu achiziţiile dvs. legitime.

Preluare de cont
Deşi cardul se află în posesia dvs., o altă persoană pretinde că este deţinătorul acestuia şi „preia” contul, solicitând un card de înlocuire şi cerând să-i fie trimis la o adresă diferită. Dumneavoastră nu ştiţi nimic în legătură cu aceast demers până în momentul în care primiţi un extras de cont în care apar tranzacţii pe care nu le-aţi făcut, sau în momentul în care nu mai primiţi extrasul de cont lunar.

Cineva foloseşte numărul cardului dumneavoastră
Chiar dacă aveţi cardul, altcineva face tranzacţii folosind doar numărul cardului, la fel ca în cazul cererilor de cumpărare prin poştă, a tranzacţiilor prin telefon sau a celor de pe Internet. Aţi putea nici să nu ştiţi acest lucru până în momentul în care primiţi un extras de cont în care apar cumpărături prin poştă/telefon sau tranzacţii pe care nu le-aţi efectuat.

Alte scenarii

Există şi alte scenarii care pot fi calificate drept fraudă, şi nu intră în categoriile descrise anterior. De aceea vă sugerăm să gestionaţi cu grijă cardurile de credit sau debit, precum şi informaţiile referitoare la conturile dvs., pentru a observa orice anomalie.