Glosar de termeni utili

În această secţiune găsiţi o serie de termeni care vă pot fi de folos pentru o mai bună înţelegere a informaţiilor financiare.
Acceptare globală
Vă puteţi folosi cardurile în peste 25 de milioane de puncte de acceptare din întreaga lume.
Activare
Proces prin care cardul dvs. devine activ, adică poate fi folosit la comercianţi, la ATM şi în mediile şi cu facilităţile pe care le menţionează banca dvs. Activarea se poate face prin mai multe metode (ex. apelând banca dvs. emitentă). În cazul în care un card nu a fost activat, solicitările de autorizare cu cardul vor fi respinse.
Autorizare
Aprobarea unei tranzacţii de către sau în numele unui emitent de carduri conform regulamentelor de funcţionare stabilite. Comerciantul primeşte, prin telefon sau printr-un terminal de autorizare, aprobarea pentru a procesa tranzacţia.
Autorizare în aşteptare
Se referă la sumele care sunt reţinute din soldul disponibil din momentul efectuării procedurii de autorizare şi până la debitarea contului. Aceste sume nu sunt afişate, de regulă, în extrasul de cont
Bancomat
Bancomatul (Automated Teller Machine - ATM) este un terminal automat care are scopul de a elibera numerar. Utilizarea unui ATM din reţeaua proprie a emitentului oferă posibilitatea efectuării altor tipuri de tranzacţii, cu ar fi plata facturilor de utilităţi sau a datoriei pe cardul de credit. Unele ATM-uri au şi funcţie de depunere de numerar.
Card EMV (Card cu chip)
Se mai numeşte şi Smart Card sau Card cu Circuit Integrat (Integrated Circuit Card - ICC). Un card ce conţine un chip cu memorie şi caracteristici interactive conform specificaţiilor EMV poate fi folosit pentru a identifica şi a stoca informaţii suplimentare despre posesor, despre contul posesorului sau despre amândouă. Pe chip pot fi, de asemenea, stocate aplicaţii suplimentare (de exemplu, aplicaţii de fidelitate etc.).
Cardul de Credit de tip Charge
Un tip de card de credit la care, după emiterea extrasului de cont, soldul trebuie plătit în întregime în fiecare lună, într-o perioadă de timp bine determinată. După achitarea datoriilor, cardul poate fi folosit din nou pentru cumpărături.
Carduri de credit
Carduri de plată ce implică o linie de credit de tip revolving acordată posesorului. Cardurile de credit se utilizează pentru plata bunurilor şi serviciilor, în ţară şi în străinătate. Cardurile de credit oferă flexibilitate, permiţându-vă să vă plătiţi integral sumele împrumutate, pe parcursul perioadei de graţie, sau treptat. Dacă nu plătiţi în totalitate suma datorată în fiecare lună, vi se va solicita să plătiţi cel puţin suma minimă stabilită de bancă. Cardurile de credit sunt emise de bănci şi de instituţii financiare non-bancare. Cardurile de credit pot oferi şi facilitatea de a plăti în rate.
Carduri de debit
Carduri de plată ce oferă o alternativă sigură şi convenabilă la numerar. Cardurile de debit vă permit să accesaţi conturile bancare de oriunde din lume, folosind un ATM. Astfel, puteţi retrage numerar din contul curent sau cel de economii, puteţi plăti la orice comerciant care afişează sigla de pe cardul dvs. etc. Accesul la cont se face prin tastarea Numărului de Identificare Personală (PIN). Suma cheltuită la comercianţi sau retrasă de la bancomat este dedusă direct din contul dumneavoastră bancar, aşa că nu se percep dobânzi.
Carduri de plată
Instrumente financiare ce permit consumatorilor să achiziţioneze bunuri şi servicii personal, online sau prin telefon de la comercianţii din întreaga lume, care afişează siglele companiilor de plată. Cele mai întâlnite tipuri de carduri de plată sunt cele de debit şi cele de credit.
Codul de Verificare al Posesorului de Card (Cardholder Verification Code - CVC)
Este o caracteristică de siguranţă a cardului care nu permite deteriorarea sau folosirea necorespunzătoare a datelor de pe card şi facilitează procesul de autentificare a cardului.
Comerciant
Locul sau magazinul în care faceţi cumpărături.
Comerciant
Locul sau magazinul în care faceţi cumpărături.
Comision anual
Emitenţii de carduri aplică un comision anual pentru acoperirea costurilor de menţinere şi administrare a conturilor.
Costul finanţării
Este preţul pe care trebuie să îl plătiţi instituţiei financiare pentru utilizarea banilor împrumutaţi. Dobânda se calculează ca procent din soldul neachitat (valoarea cheltuielilor şi taxele aferente, din care se deduc plăţile sau creditele rambursate) şi diferă de la o bancă la alta şi de la un produs la altul.
Credit
Este un aranjament între creditor şi debitor (persoană fizică sau juridică) prin care creditorul oferă debitorului bani cu împrumut. Acesta din urmă este de acord să plătească datoria la un anumit termen, numit scadenţă şi cu un anumit cost de finanţare.
Credit scoring
Reprezintă procesul de fundamentare a deciziei privind acordarea unui credit. Acest proces este realizat de bănci sau alte instituţii financiare non-bancare. Bazat pe analiza statistică, acesta este un punctaj întocmit pe baza datelor dvs. (ex. istoricul bancar) şi ajută creditorii să decidă asupra acordării unui împrumut sau a unui card de credit. Informaţiile negative din raportul dvs. vă pot reduce punctajul şi vă pot afecta posibilitatea obţinerii unor împrumuturi viitoare.
Depăşirea liniei de credit
Depăşirea liniei de credit se referă la situaţia în care debitorul a accesat o sumă de bani mai mare decât suma disponibilă pe linia lui de credit. În funcţie de instituţia emitentă, utilizatorului i se poate percepe o taxă de depăşire a limitei de credit.
Descoperit de cont (overdraft)
Când retragerile dintr-un cont bancar depăşesc soldul disponibil al titularului de cont, rezultă un sold negativ de cont. Descoperirea de cont poate fi autorizată, atunci când titularul contului şi instituţia financiară au stabilit de comun acord o sumă pentru descoperitul de cont, sau neautorizată. În cazul în care descoperitul de cont este neautorizat, instituţia emitentă poate percepe o taxă.
Dobânda
Suma plătită creditorului pentru folosirea banilor împrumutaţi. Dobânda se percepe ca procent din suma datorată. Acest procent sau rată a dobânzii poate varia de la un card la altul.
Dobânda promoţională (rată introductivă)
Rată a dobânzii atractivă (mai mică decât media pieţei) propusă de instituţia emitentă pentru o anumită perioadă de timp. Pe parcursul acestei perioade, sumelor de plată aferente contului dvs. li se aplică dobânda promoţională. Aceasta este valabilă, în general, pe o perioadă de timp cuprinsă între 6 şi 12 luni de la deschiderea contului, atingând ulterior nivelul standard al dobânzii pentru cardul respectiv.

Pentru a avea acces la servicii şi la informaţiile disponibile în legătură cu acestea, trebuie să vă daţi acordul şi, de asemenea, este respectată politica de confidenţialitate a emitentului.
EMV
Un proiect comun lansat de Europay International S.A., MasterCard International Incorporated şi Visa International Service Association (EMV) în 1993, pentru a stabili specificaţiile globale pentru cardurile de credit şi de debit prevăzute cu chip.

Specificaţiile EMV se împart în trei categorii: specificaţii cu privire la card, specificaţii cu privire la terminal şi specificaţii cu privire la aplicaţie.
Embosare
Procedeu prin care datele de pe card sunt imprimate în relief.
Extras de cont
Document întocmit de o instituţie financiară ce oferă clientului detalii privind operaţiunile efectuate (valoarea sumelor virate în cont, beneficiarii plăţilor) şi soldul la zi. Toate operaţiunile efectuate prin conturile dvs. sunt înscrise în extrasul de cont, pentru fiecare cont în parte. Acesta poate fi emis zilnic sau periodic (lunar sau săptămânal).
Extras de cont online
Afişare online (prin Internet) a informaţiilor despre un cont înregistrate într-o anumită perioadă de timp, care ar fi incluse în mod obişnuit într-un extras tipărit
Instituţie Acceptatoare
Instituţie ce deţine licenţa companiilor de plată şi care este autorizată să accepte tranzacţii cu carduri.
Instituţie emitentă
Instituţia ce deţine licenţa companiilor de plată şi care este autorizată să emită carduri.
Istoric al tranzacţiilor (Mini-extras)
Afişarea ultimelor tranzacţii autorizate pentru un anumit cont sau card, de obicei prin intermediul terminalelor ATM
Istoric de credit
Include informaţii referitoare la comportamentul dvs. financiar şi la modul în care v-aţi achitat în trecut datoriile. Pentru bănci, istoricul de credit este un instrument pe care îl folosesc pentru a determina probabilitatea ca un client să îşi ramburseze creditele în viitor.
Înlocuirea cardului
Înseamnă emiterea şi crearea unui nou card de plastic, cu un număr de card diferit de cel al cardului înlocuit.
Înlocuirea de urgenţă a cardului
Serviciu oferit de MasterCard® Global Cardholder Services şi de alte entităţi, ce oferă temporar carduri posesorilor care nu au la ei cardurile (cardurile au fost furate/pierdute/deteriorate). Acest serviciu asigură livrarea cardului înlocuitor către posesor în 1-2 zile lucrătoare. Pentru a afla dacă sunteţi eligibil pentru acest serviciu, trebuie să contactaţi instituţia emitentă a cardului dvs.
Linie de credit
Este cunoscută şi ca limită de credit, şi reprezintă suma maximă pe care o puteţi împrumuta folosind cardul dvs.
Numerar în avans în caz de urgenţă
Serviciu oferit de MasterCard® Global Cardholder Services şi de alte entităţi, care oferă, de regulă în câteva ore, numerar posesorilor de card. Acest serviciu se foloseşte dacă un posesor de card a raportat că i-a fost furat cardul sau că l-a pierdut şi nu îşi poate accesa contul. Pentru a afla dacă aveţi un card eligibil pentru acest serviciu, trebuie să contactaţi instituţia emitentă.
Opţiuni de plată
Atunci când plătiţi soldul cardului de credit, puteţi alege între a-l achita integral sau parţial. Plata parţială vă permite să rambursaţi suma minimă din soldul dumneavoastră total datorat. Restul este transferat pe extrasul din luna următoare. Dobânda se va aplica pe suma datorată rămasă. Este recomandabil să plătiţi cel puţin suma minimă datorată până la scadenţă, pentru a evita taxele de întârziere. Plătind mai mult decât suma minimă datorată, veţi reduce suma ce va fi transferată luna următoare şi timpul necesar rambursării integrale. Plata integrală înseamnă că aţi plătit întregul sold; de regulă, în această situaţie nu se aplică niciun cost suplimentar de finanţare. Unele carduri, precum cele tip charge, necesită plata integrală în fiecare lună.
Perioada de graţie
Timpul – de 45 până la 60 de zile, în funcţie de emitent – în care nu se percepe dobândă pentru cumpărăturile făcute. De exemplu, dacă data de facurare pentru cardul dvs. de credit este 1 iunie, şi aţi plătit integral soldul precedent, puteţi să vă achitaţi în totalitate datoria nouă până pe 25 iunie (dacă perioada de graţie este de 60 de zile), fără a vi se percepe dobândă. Dacă plătiţi după această dată sau nu achitaţi integral datoria, vi se percepe dobândă din data achiziţiei, aşa cum apare pe chitanţă. Unele conturi nu au perioadă de graţie, ceea ce înseamnă că dobânda se percepe de la data achiziţiei.
Perioada introductivă
Este perioada în care se aplică rata introductivă de dobândă.
PIN
Numărul personal de identificare (PIN) este un cod secret alocat de bancă sau pe care îl alegeţi pentru cardul dvs. şi care vă permite să aveţi acces la bani sau să efectuaţi tranzacţii prin intermediul ATM-ului, precum şi să faceţi cumpărături fără să mai semnaţi o chitanţă la comerciantul care are POS electronic cu PIN. Nu dezvăluiţi nimănui codul PIN.
Perioada introductivă
Este perioada în care se aplică rata introductivă de dobândă.
Program de recompense
Un program bazat pe acumulare de puncte la achiziţiile şi tranzacţiile efectuate cu cardul. Aceste puncte pot fi folosite pentru un program special pentru care aţi optat (de exemplu, pentru linii aeriene sau hoteluri, sau altele). Băncile pot percepe taxe anuale pentru participarea la un program de recompense.
Rata Procentuală Anuală (APR)
Este rata anuală a dobânzii sau rata procentuală pe care o plătiţi pentru un sold neachitat, sub formă de dobândă.
Rata fixă
O rată procentuală anuală fixă, care nu se schimbă în funcţie de fluctuaţiile şi condiţiile ratei dobânzii. O rată variabilă creşte sau scade periodic în funcţie de fluctuaţiile ratei dobânzii pe piaţă.
Rata introductivă
O rată specială a dobânzii, care se aplică pe o durată limitată de timp.
Reînnoirea cardului
Se referă la emiterea şi crearea unui nou card de plastic cu acelaşi număr de card ca al celui care este înlocuit, dar cu o nouă dată de expirare.
Retragere de numerar
Puteţi obţine numerar când aveţi nevoie folosindu-vă cardul la o bancă sau la un bancomat. Suma de bani retrasă este dedusă din linia de credit sau din fondurile existente în cont. Pentru retragerile de numerar se aplică un comision iar rata dobânzii este mai mare decât cea pentru cumpărăturile achitate direct cu cardul. În plus, în majoritatea cazurilor, pentru retragerile de numerar nu se aplică perioada de graţie.
Servicii bancare online
Sistemele online vă permit să vă conectaţi prin Internet la un site de servicii bancare de pe calculatorul personal, conectându-vă la calculatoarele băncii.
Servicii de asistenţă de călătorie
Accesaţi informaţii importante despre cerinţele de călătorie, incluzând documentele necesare (vize, paşaport), vaccinări sau rate de schimb valutar. Participarea este automată pentru posesorii de card eligibili, iar serviciul de asistenţă este gratuit pentru posesorii de card.
Servicii de Concierge
Serviciile de Concierge oferă posesorilor de carduri premium acces la o gamă largă de servicii de asistenţă personală prin telefon sau Internet. Serviciile oferite includ: rezervări la restaurante, bilete la evenimente culturale şi sportive, cumpărături personale, asistenţă în timpul unei călătorii, un serviciu gratuit de alertă privind evenimentele speciale etc. Serviciile de Concierge sunt oferite de instituţia financiară care a emis cardul dvs. (banca sau IFN).
Sold Disponibil
Sumele disponibile într-un cont la un moment dat, luând în considerare sumele reţinute. Soldul disponibil este suma ce poate fi accesată şi folosită de posesorul de card.
Sold curent
Aceasta este suma disponibilă în contul dvs. la un moment dat.
Sold de plată
În cazul unui card de credit, este suma de bani pe care o aveţi de plată pe cardul de credit.
Suma datorată
Suma totală de bani datorată unei instituţii financiare ca urmare a utilizării unui card de credit. De exemplu, dacă aţi utilizat 500 de lei de pe card şi plătiţi 100 de lei, la primirea extrasului de cont, suma datorată este de 400 de lei