Sugestii de economisire

Sfaturi practice pentru o bună planificare financiară

Planificarea financiară este procesul prin care, elaborând şi implementând un plan special, vă rezolvaţi problemele financiare şi vă atingeţi obiectivele.
Elemente fundamentale de planificare financiară
Inapoi

Elemente fundamentale de planificare financiară

Ce cuprinde?
- Administrarea fluxului de bani: se referă la gestionarea zilnică şi la utilizarea efectivă a banilor pentru plăţile cotidiene, dar şi la acumularea de active care vor fi folosite pentru atingerea obiectivelor financiare.
- Planificarea şi gestionarea impozitelor: înţelegerea şi calcularea impozitelor; de exemplu, impozitul pe venit, pe bunuri etc.
- Planificarea şi gestionarea riscurilor: previzionarea riscurilor; de exemplu, de deces, de pierdere a veniturilor sau a unei proprietăţi.
- Planificarea şi gestionarea investiţiilor: include obiectivele de acumulare de capitaluri, precum şi realizarea şi administrarea unor investiţii.
- Planificarea şi gestionarea în vederea pensionării: include strategiile pentru perioada retragerii din activitate. Presupune cunoaşterea şi înţelegerea sistemului public de pensii, stabilit prin Legea privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale; acest sistem este administrat şi gestionat de Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale. Strategia pentru pensionare mai include planurile private de pensii – obligatorii (aşa numitul Pilon II) şi facultative (Pilonul III). Tot aici intră şi alte planuri personale de economisire în vederea pensionării (de exemplu, asigurări de viaţă).
- Planificarea şi administrarea bunurilor imobile: se referă la transferul de active către moştenitori, cu un cost minim şi taxe cât mai reduse.

De ce este nevoie să planificaţi?
Oricare persoană care întâmpină dificultăţi financiare şi îşi propune să le rezolve sau urmăreşte anumite obiective financiare, trebuie să recurgă la planificare. În acest fel puteţi obţine o situaţie prosperă şi securitatea financiară pe care v-o doriţi.

De ce se opresc oamenii din planificare?
- Consideră că veniturile lor nu sunt suficiente.
- Cred că sunt prea tineri sau prea în vârstă pentru a planifica.
- Refuză să se confrunte cu unele aspecte ale planificării (nu vor să se gândească la moarte, incapacitate, boală etc.).
- Au tendinţa de a amâna.
- Se gândesc că planificarea este costisitoare.

Paşii care trebuie urmaţi în planificarea financiară
- Identificaţi scopul şi obiectivele pe care le urmăriţi.
- Culegeţi informaţiile necesare.
- Analizaţi situaţia actuală şi alternativele.
- Elaboraţi strategiile necesare pentru a vă atinge obiectivele.
- Implementaţi aceste strategii.
- Analizaţi şi revizuiţi periodic.