Sugestii de economisire

Evitaţi să vă îndatoraţi

Odată ce vă veţi forma o imagine completă asupra situaţiei dvs. financiare, veţi putea realiza un plan personal pentru a vă achita integral datoriile, astfel încât ulterior să alocaţi banii pentru lucrurile pe care le doriţi. Această secţiune conţine noţiuni ajutătoare, explicaţii privind calculul ratelor în veniturile disponibile, noţiuni ce vă ajută să înţelegeţi veniturile şi cheltuielile lunare (inclusiv datoriile), modalitatea de a dezvolta bugetul potrivit pentru reducerea datoriilor şi pentru plata lor cât mai rapidă.
Noţiuni de bază
Inapoi

Noţiuni de bază

Activele
Activele reprezintă toate bunurile deţinute de o persoană şi se grupează în următoarele categorii:
- Active lichide: sunt banii deţinuţi în numerar sau alte active financiare care pot fi transformate uşor în numerar (ca de exemplu investiţii pe piaţa monetară, conturi de economii etc.)
- Investiţii: sunt acele active care, în loc de a fi folosite pentru uzul personal imediat, sunt plasate în diferite instrumente de investiţii, a căror valoare tinde să crească în timp (de exemplu, acţiuni, obligaţiuni, fonduri mutuale etc.)
- Bunuri imobile: în această categorie intră terenurile şi alte proprietăţi (locuinţa dvs., de exemplu)
- Bunuri personale: sunt bunurile mobile aflate în proprietatea dvs., pe care le folosiţi pentru uzul personal. Valoarea acestor active tinde să scadă în timp (spre exemplu, autoturismul personal, mobila, obiectele de îmbrăcăminte etc.)

În cadrul acestor categorii generale, activele se pot clasifica în:
- Articole de colecţie: sunt active care se pot păstra atât pentru uzul personal, cât şi cu un scop financiar, având în această situaţie o valoare de investiţie. De exemplu: obiecte de artă, antichităţi etc.
- Active cu venit fix: sunt acele investiţii pentru care obţineţi un randament fix, care este în general garantat. De exemplu: certificate de depozit, titluri de plasament etc.
- Dividende: această categorie include activele obţinute prin investirea capitalurilor proprii în orice activitate economică (o companie, de exemplu) la care participaţi.
- Materii prime/Bunuri tangibile: aur, argint, pietre preţioase etc.

Pasivele
Pasivele reprezintă toate datoriile pe care le aveţi.
- Pasive curente: sunt datorii pe care trebuie să le achitaţi şi este nevoie să le plătiţi integral într-o perioadă dată. De exemplu: chiria, costurile de întreţinere, cheltuieli medicale, datorii pentru cardurile de credit, descoperit de cont (overdraft) etc.
- Pasive pe termen lung: sunt acele datorii pentru care va trebui să plătiţi mai mult de un an. În această categorie sunt incluse împrumuturile pe termen lung pentru maşină, locuinţă, educaţie etc.

Detaliind categoriile de mai sus, pot fi menţionate:
- Conturi de card de credit: atunci când utilizaţi creditul disponibil, indiferent de valoarea plăţii efectuate.
- Impozitele: include datorii precum impozitele pe proprietate, pe veniturile realizate, pe bunurile imobile.
- Cota actuală aferentă pasivelor pe termen lung: reprezintă partea dintr-o datorie pe termen lung pe care trebuie să o plătiţi în următoarele 30 de zile.

Patrimoniul net
Acesta reflectă valoarea netă a avuţiei dvs., sau capitalul de care dispuneţi, în funcţie de activele şi pasivele dvs. Se calculează scăzând pasivele din active. Patrimoniul net creşte atunci când vă sporiţi activele sau reduceţi (respectiv eliminaţi) datoriile.