Sugestii de economisire

Cum gestionaţi momentele dificile

Există momente în viaţă când ni se întâmplă lucruri cu totul neaşteptate; în general este vorba de situaţii dificile, pentru care nu suntem pregătiţi. Natura umană ne face, de cele mai multe ori, chiar să evităm să ne gândim la asemenea evenimente neplăcute, dar ele vor fi mai uşor de depăşit dacă realizăm în avans o planificare. Atunci când vă confruntaţi cu situaţii dificile, este foarte important să acţionaţi rapid şi să căutaţi soluţii pentru a păstra controlul asupra situaţiei financiare personale. Dacă nu ştiţi ce trebuie să faceţi, cereţi sprijinul unor persoane ce v-ar putea ajuta.

Pierderea unei fiinţe dragi
Nu este niciodată uşor să pierzi pe cineva drag; în astfel de momente, ne confruntăm cu o situaţie emoţională complicată, iar de cele mai multe ori trebuie să rezolvăm şi o serie de probleme practice, cum ar fi, de exemplu, lichidarea bunurilor persoanei decedate. În această secţiune vă oferim câteva sfaturi care vă pot fi de folos pentru a depăşi mai uşor asemenea situaţii dificile.

Pasul 1: Cereţi ajutor
Pentru orice om obişnuit, astfel de momente sunt extrem de dificile, şi nu ştim întotdeauna cum ar trebui să procedăm şi ce ar trebui să facem. Dacă aţi fost numit administrator pentru bunurile persoanei decedate sau executor testamentar şi nu ştiţi exact ce presupune acest lucru, puteţi cere asistenţă unui specialist. În funcţie de situaţie, şi de problema pe care trebuie să o rezolvaţi, puteţi apela la un avocat, la un contabil, un consilier fiscal sau financiar. Onorariile acestor specialişti sunt mari în general, şi tocmai de aceea, pentru a vă reduce cheltuielile, vă recomandăm să căutaţi diferite oferte, să comparaţi preţurile, să negociaţi onorariul şi să ştiţi foarte bine care sunt serviciile pe care trebuie să le obţineţi în schimbul acestui onorariu.

Pasul 2: Strângerea documentelor de care aveţi nevoie
Ocupaţi-vă cât mai repede de obţinerea documentelor de care aveţi nevoie pentru a vă îndeplini sarcina şi creaţi un registru pentru a nota întreaga procedură urmată. Nu neglijaţi niciun document, pentru că s-ar putea să aveţi nevoie de el mai târziu. Se poate întâmpla, de exemplu, să descoperiţi pe parcurs că poliţa de asigurare pe care o avea persoana decedată este încă activă, şi pentru a rezolva această situaţie veţi avea nevoie de o serie de documente.
Găsiţi mai jos o listă a documentelor pe care trebuie să le adunaţi:
- Certificate de deces, de naştere şi de căsătorie
- Hotărâre de divorţ (dacă este cazul)
- Codul numeric personal (CNP)/numărul de paşaport
- Declaraţii de impozit
- Poliţe de asigurări
- Situaţii de la bănci
- Extrase de cont de la bănci şi alte instituţii financiare
- Situaţia cardurilor de credit
- Titluri de valoare şi alte investiţii financiare


Pasul 3: Obţinerea certificatelor legale
În situaţia în care va trebui să faceţi diferite reclamaţii sau anumite demersuri, aveţi nevoie de câteva certificate: de naştere, de căsătorie/divorţ şi/sau deces. De cele mai multe ori, copiile nu sunt suficiente, şi trebuie să prezentaţi copii legalizate. Legalizarea copiilor se face apelând la un notar public. Pentru înlocuirea certificatelor pierdute, distruse sau furate trebuie să vă adresaţi serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, primăriei, şi să achitaţi taxele de timbru prevăzute de lege.

Pasul 4: Autorităţi pe care trebuie să le contactaţi
1. Atunci când există un testament
În cazul în care aţi fost numit executor testamentar, primul lucru pe care trebuie să îl faceţi este să deschideţi procedura succesorală; acest lucru se realizează la un notar public, care înregistrează cauza dvs. şi dispune citarea persoanelor care au drept de moştenire. Pentru deschiderea procedurii succesorale trebuie să completaţi o cerere care include: datele de stare civilă ale defunctului, numele, prenumele, domiciliul moştenitorilor prezumtivi, bunurile defunctului (şi valoarea acestora), pasivul succesoral. Cererea trebuie însoţită de certificatul de deces, pentru a face dovada decesului şi a ultimului domiciliu al persoanei decedate. Chiar dacă nu aţi fost numit executor testamentar, trebuie să ştiţi că procedura succesorală se deschide la cererea oricărei persoane interesate, a procurorului, precum şi a secretarului consiliului local al localităţii în raza căreia defunctul şi-a avut ultimul domiciliu, atunci când are cunoştinţă că moştenirea cuprinde bunuri imobile. În cazul în care moştenitorii nu se înţeleg între ei, acestia se pot adresa instanţei în raza căreia se află domiciliul defunctului pentru împărţirea succesiunii, urmând ca aceasta să pronunţe o hotărâre judecătorească.

2. Atunci când nu există un testament
Şi în situaţia în care persoana decedată nu a întocmit un testament, trebuie să procedaţi la împărţirea succesiunii, apelând la un notar public sau la instanţă, şi să identificaţi posibilii moştenitori: soţ, părinţi, copii etc. Potrivit Codului Civil, rudele sunt chemate la succesiune (1) în ordinea claselor de moştenitori legali, (2) în funcţie de proximitatea gradului de rudenie şi (3) între rudele din aceeaşi clasă şi de acelaşi grad moştenirea se împarte egal. Modalitatea de împărţire a bunurilor deţinute de persoana decedată se stabileşte, în această situaţie, conform cotelor legale.

Instituţii la care trebuie să vă prezentaţi: - Compania de asigurări de viaţă: Aflaţi dacă persoana pe care aţi pierdut-o avea o asigurare de viaţă; în caz că da, trebuie să înaintaţi o cerere pentru a încasa despăgubirile. Contactaţi un birou local al companiei pentru a obţine toate detaliile privind procedura prin care anunţaţi producerea evenimentului şi solicitaţi despăgubirile care se cuvin; cel mai probabil, va trebui să completaţi un formular şi să puneţi la dispoziţia companiei de asigurare o serie de documente.
- Angajatorul persoanei decedate: Solicitaţi companiei la care a lucrat persoana decedată informaţii privind asigurările şi programele de pensie la care contribuia, beneficiile cuvenite pentru concediile neefectuate şi alte informaţii de acest fel. În unele cazuri, abonamentele şi asigurările medicale oferite angajaţilor de către companii permit şi familiei să beneficieze de servicii medicale; întrebaţi dacă acestea sunt disponibile şi în continuare şi pentru ce perioadă.
- Emitenţii cardurilor de credit: Contactaţi serviciul de relaţii cu clienţii al companiei care a emis cardul de credit pentru persoana decedată, pentru a afla dacă există o asigurare de viaţă ataşată acestui card şi dacă da, care sunt evenimentele şi suma asigurate.
- Băncile: În cazul în care persoana decedată are conturi deschise la bancă, sumele respective vor fi împărţite între moştenitori. Este recomandabil să prezentaţi o cerere pentru a suspenda aceste conturi până la finalizarea împărţirii. În general, băncile opresc plăţile automate la primirea notificării privind decesul, şi de aceea este important să vă asiguraţi că banca a primit informarea dvs.
- Companiile furnizoare de servicii publice: Este nevoie să anunţaţi decesul şi companiilor care furnizează servicii de electricitate, apă, gaz etc., precum celor de servicii comerciale (telefonie, internet etc.), astfel încât acestea să sisteze contractele.


Pasul 5: Impozitele
Pentru bunurile imobile, este nevoie să plătiţi impozite; contactaţi administraţia financiară de care aparţinea persoana decedată pentru a afla procedura pe care trebuie să o urmaţi. Ulterior, în cazul în care proprietăţile vor fi vândute, responsabilitatea pentru plata impozitelor aferente deţinerii de imobile revine noului proprietar.

Împărţirea obligaţiilor privind creditele
Dacă parcurgeţi un proces de divorţ sau de separare, este important să urmaţi câţiva paşi pentru a vă asigura independenţa financiară şi pentru a evita să vă fie afectate creditele pe care le-aţi contractat. În această situaţie, este bine să contactaţi un specialist şi să evaluaţi împreună care sunt cele mai potrivite măsuri pe care le puteţi lua.
Faţă în faţă cu recuperatorii de debite
Inapoi

Faţă în faţă cu recuperatorii de debite

Recuperatorii de debite

Dacă nu vă achitaţi datoriile într-o anumită perioadă de timp, creditorii pot începe ei înşişi executarea silită împotriva dumneavoastră sau pot trimite dosarul dvs. către o companie de recuperare a debitelor; aceasta este, în esenţă, o societate care se ocupă cu comercializarea, recuperarea şi monitorizarea creanţelor. La fel ca şi creditorii originali (instituţiile financiare), şi companiile de recuperare a debitelor pot accepta grafice de plată mai permisive dacă vă aflaţi într-o situaţie financiară dificilă şi dovediţi că nu aveţi resursele financiare necesare pentru a vă plăti în totalitate datoria. Conform Codului de conduită al Asociaţiei de Management al Creanţelor Comerciale (www.amcc.ro) un recuperator de debite nu trebuie să hărţuiască sau să furnizeze informaţii false.

Creditorii au la dispoziţie o perioadă limitată pentru a recupera datoriile. Formele de recuperare a creditului trebuie demarate în maxim 3 ani de la data scadenţei sumei respective, pentru că la împlinirea acestui termen, datoria se prescrie. Pe de altă parte, pentru obligaţiile fiscale, precum şi a creanţelor care provin din amenzi contravenţionale, dreptul de a cere executarea silită se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere acest drept.

Multe instituţii financiare transmit datoriile pe care nu reuşesc să le încaseze de la clienţii rău platnici către companii de recuperare particulare. Dacă aţi ajuns într-o situaţie dificilă, şi nu vă puteţi achita integral sau la timp datoriile, cel mai bine ar fi să luaţi legătura cu instituţia financiară care v-a acordat creditul şi să ajungeţi la o înţelegere cu aceasta. Dacă dosarul dvs. de credit ajunge totuşi să fie transferat către o companie de recuperare de creanţe, trebuie să ştiţi că există anumite criterii etice pe care acestea au obligaţia să le urmeze.

Conform Asociaţiei de Management al Creanţelor, reprezentanţii companiilor de recuperare a debitelor trebuie:
- Să ofere un serviciu de încredere, eficient şi profesionist
- Să se identifice în mod corespunzător
- Să trateze debitorul cu respect; ca atare, este interzisă utilizarea unui limbaj vulgar sau obscen sau a oricăror altor termeni care atentează la demnitatea debitorului
- Să nu utilizeze forţa sau ameninţări cu pedeapsa
- Să nu apeleze debitorii înainte de 6:00 şi după ora 22:00
- Să nu apeleze debitorul cu o frecvenţă care să reprezinte pentru acesta un factor perturbator şi nici să ia forma unei hărţuiri
- Să nu trimită corespondenţă către debitori cu însemne exterioare care să indice faptul că scrisoarea se referă la debitul destinatarului.
- Să nu dezvăluie informaţii despre debit şi despre evoluţia activităţilor de recuperare a debitelor unor terţi neautorizaţi, în primul rând membrilor minori ai familiei debitorului.
- Să nu furnizeze debitorului informaţii neadevărate privind consecinţele nerambursării datoriei, printre care arestul, detenţia sau sechestrul pe proprietate.

În cazul în care o companie recurge la vreunul dintre punctele anterioare vă recomandăm să luaţi legătura cu Asociaţia de Management al Creanţelor Comerciale.

Asociaţia de Management al Creanţelor Comerciale
www.amcc.ro
021 231 60 20
office@amcc.ro