Sugestii de economisire

Cum gestionaţi momentele dificile

Există momente în viaţă când ni se întâmplă lucruri cu totul neaşteptate; în general este vorba de situaţii dificile, pentru care nu suntem pregătiţi. Natura umană ne face, de cele mai multe ori, chiar să evităm să ne gândim la asemenea evenimente neplăcute, dar ele vor fi mai uşor de depăşit dacă realizăm în avans o planificare. Atunci când vă confruntaţi cu situaţii dificile, este foarte important să acţionaţi rapid şi să căutaţi soluţii pentru a păstra controlul asupra situaţiei financiare personale. Dacă nu ştiţi ce trebuie să faceţi, cereţi sprijinul unor persoane ce v-ar putea ajuta.

Pierderea unei fiinţe dragi
Nu este niciodată uşor să pierzi pe cineva drag; în astfel de momente, ne confruntăm cu o situaţie emoţională complicată, iar de cele mai multe ori trebuie să rezolvăm şi o serie de probleme practice, cum ar fi, de exemplu, lichidarea bunurilor persoanei decedate. În această secţiune vă oferim câteva sfaturi care vă pot fi de folos pentru a depăşi mai uşor asemenea situaţii dificile.

Pasul 1: Cereţi ajutor
Pentru orice om obişnuit, astfel de momente sunt extrem de dificile, şi nu ştim întotdeauna cum ar trebui să procedăm şi ce ar trebui să facem. Dacă aţi fost numit administrator pentru bunurile persoanei decedate sau executor testamentar şi nu ştiţi exact ce presupune acest lucru, puteţi cere asistenţă unui specialist. În funcţie de situaţie, şi de problema pe care trebuie să o rezolvaţi, puteţi apela la un avocat, la un contabil, un consilier fiscal sau financiar. Onorariile acestor specialişti sunt mari în general, şi tocmai de aceea, pentru a vă reduce cheltuielile, vă recomandăm să căutaţi diferite oferte, să comparaţi preţurile, să negociaţi onorariul şi să ştiţi foarte bine care sunt serviciile pe care trebuie să le obţineţi în schimbul acestui onorariu.

Pasul 2: Strângerea documentelor de care aveţi nevoie
Ocupaţi-vă cât mai repede de obţinerea documentelor de care aveţi nevoie pentru a vă îndeplini sarcina şi creaţi un registru pentru a nota întreaga procedură urmată. Nu neglijaţi niciun document, pentru că s-ar putea să aveţi nevoie de el mai târziu. Se poate întâmpla, de exemplu, să descoperiţi pe parcurs că poliţa de asigurare pe care o avea persoana decedată este încă activă, şi pentru a rezolva această situaţie veţi avea nevoie de o serie de documente.
Găsiţi mai jos o listă a documentelor pe care trebuie să le adunaţi:
- Certificate de deces, de naştere şi de căsătorie
- Hotărâre de divorţ (dacă este cazul)
- Codul numeric personal (CNP)/numărul de paşaport
- Declaraţii de impozit
- Poliţe de asigurări
- Situaţii de la bănci
- Extrase de cont de la bănci şi alte instituţii financiare
- Situaţia cardurilor de credit
- Titluri de valoare şi alte investiţii financiare


Pasul 3: Obţinerea certificatelor legale
În situaţia în care va trebui să faceţi diferite reclamaţii sau anumite demersuri, aveţi nevoie de câteva certificate: de naştere, de căsătorie/divorţ şi/sau deces. De cele mai multe ori, copiile nu sunt suficiente, şi trebuie să prezentaţi copii legalizate. Legalizarea copiilor se face apelând la un notar public. Pentru înlocuirea certificatelor pierdute, distruse sau furate trebuie să vă adresaţi serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, primăriei, şi să achitaţi taxele de timbru prevăzute de lege.

Pasul 4: Autorităţi pe care trebuie să le contactaţi
1. Atunci când există un testament
În cazul în care aţi fost numit executor testamentar, primul lucru pe care trebuie să îl faceţi este să deschideţi procedura succesorală; acest lucru se realizează la un notar public, care înregistrează cauza dvs. şi dispune citarea persoanelor care au drept de moştenire. Pentru deschiderea procedurii succesorale trebuie să completaţi o cerere care include: datele de stare civilă ale defunctului, numele, prenumele, domiciliul moştenitorilor prezumtivi, bunurile defunctului (şi valoarea acestora), pasivul succesoral. Cererea trebuie însoţită de certificatul de deces, pentru a face dovada decesului şi a ultimului domiciliu al persoanei decedate. Chiar dacă nu aţi fost numit executor testamentar, trebuie să ştiţi că procedura succesorală se deschide la cererea oricărei persoane interesate, a procurorului, precum şi a secretarului consiliului local al localităţii în raza căreia defunctul şi-a avut ultimul domiciliu, atunci când are cunoştinţă că moştenirea cuprinde bunuri imobile. În cazul în care moştenitorii nu se înţeleg între ei, acestia se pot adresa instanţei în raza căreia se află domiciliul defunctului pentru împărţirea succesiunii, urmând ca aceasta să pronunţe o hotărâre judecătorească.

2. Atunci când nu există un testament
Şi în situaţia în care persoana decedată nu a întocmit un testament, trebuie să procedaţi la împărţirea succesiunii, apelând la un notar public sau la instanţă, şi să identificaţi posibilii moştenitori: soţ, părinţi, copii etc. Potrivit Codului Civil, rudele sunt chemate la succesiune (1) în ordinea claselor de moştenitori legali, (2) în funcţie de proximitatea gradului de rudenie şi (3) între rudele din aceeaşi clasă şi de acelaşi grad moştenirea se împarte egal. Modalitatea de împărţire a bunurilor deţinute de persoana decedată se stabileşte, în această situaţie, conform cotelor legale.

Instituţii la care trebuie să vă prezentaţi: - Compania de asigurări de viaţă: Aflaţi dacă persoana pe care aţi pierdut-o avea o asigurare de viaţă; în caz că da, trebuie să înaintaţi o cerere pentru a încasa despăgubirile. Contactaţi un birou local al companiei pentru a obţine toate detaliile privind procedura prin care anunţaţi producerea evenimentului şi solicitaţi despăgubirile care se cuvin; cel mai probabil, va trebui să completaţi un formular şi să puneţi la dispoziţia companiei de asigurare o serie de documente.
- Angajatorul persoanei decedate: Solicitaţi companiei la care a lucrat persoana decedată informaţii privind asigurările şi programele de pensie la care contribuia, beneficiile cuvenite pentru concediile neefectuate şi alte informaţii de acest fel. În unele cazuri, abonamentele şi asigurările medicale oferite angajaţilor de către companii permit şi familiei să beneficieze de servicii medicale; întrebaţi dacă acestea sunt disponibile şi în continuare şi pentru ce perioadă.
- Emitenţii cardurilor de credit: Contactaţi serviciul de relaţii cu clienţii al companiei care a emis cardul de credit pentru persoana decedată, pentru a afla dacă există o asigurare de viaţă ataşată acestui card şi dacă da, care sunt evenimentele şi suma asigurate.
- Băncile: În cazul în care persoana decedată are conturi deschise la bancă, sumele respective vor fi împărţite între moştenitori. Este recomandabil să prezentaţi o cerere pentru a suspenda aceste conturi până la finalizarea împărţirii. În general, băncile opresc plăţile automate la primirea notificării privind decesul, şi de aceea este important să vă asiguraţi că banca a primit informarea dvs.
- Companiile furnizoare de servicii publice: Este nevoie să anunţaţi decesul şi companiilor care furnizează servicii de electricitate, apă, gaz etc., precum celor de servicii comerciale (telefonie, internet etc.), astfel încât acestea să sisteze contractele.


Pasul 5: Impozitele
Pentru bunurile imobile, este nevoie să plătiţi impozite; contactaţi administraţia financiară de care aparţinea persoana decedată pentru a afla procedura pe care trebuie să o urmaţi. Ulterior, în cazul în care proprietăţile vor fi vândute, responsabilitatea pentru plata impozitelor aferente deţinerii de imobile revine noului proprietar.

Împărţirea obligaţiilor privind creditele
Dacă parcurgeţi un proces de divorţ sau de separare, este important să urmaţi câţiva paşi pentru a vă asigura independenţa financiară şi pentru a evita să vă fie afectate creditele pe care le-aţi contractat. În această situaţie, este bine să contactaţi un specialist şi să evaluaţi împreună care sunt cele mai potrivite măsuri pe care le puteţi lua.
Dizabilităţi
Inapoi

Dizabilităţi

Prin dizabilitate nu se înţeleg doar afecţiunile sau problemele care vă afectează viaţa în mod permanent, ci tot aici intră şi acele evenimente sau stări care vă împiedică să desfăşuraţi, pentru o anumită perioadă, activităţile normale. Dacă vă confruntaţi cu o astfel de situaţie, vă recomandăm să întocmiţi un buget care să vă ajute să vă gestionaţi mai bine banii. Încercaţi ca, folosind acest buget, să reduceţi cheltuielile până în momentul în care veniturile dvs. vor reveni la nivelul obişnuit.

Pierderea locului de muncă
Pierderea locului de muncă este o situaţie care generează multă tensiune şi poate duce la acumularea de datorii. Pentru a evita acest lucru, este bine să aveţi economii disponibile imediat, care să echivaleze măcar cu veniturile pentru trei luni. În funcţie de situaţia de pe piaţa forţei de muncă şi de contextul economic general, poate dura între trei şi şase luni până să reuşiţi să vă găsiţi un nou loc de muncă.

Dacă vă pierdeţi slujba, interesaţi-vă care sunt ajutoarele de care puteţi beneficia din partea statului sau a fostului angajator. Pentru mai multe informaţii, adresaţi-vă Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM - http://www.anofm.ro) sau Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale (CNPAS - http://www.cnpas.org).

Câteva recomandări:
- Dacă ştiţi că societatea la care lucraţi va reduce personalul sau se va închide, vă recomandăm să reduceţi cât mai din timp cheltuielile.
- Plătiţi-vă la timp datoriile. Dacă nu le puteţi achita în totalitate, contactaţi-vă creditorii, explicaţi-le situaţia cu care vă confruntaţi şi solicitaţi un plan de rambursare care să vă permită să plătiţi mai puţin şi fără penalităţi în perioada în care nu aveţi un loc de muncă.
- Dacă sunteţi obligat să acceptaţi un loc de muncă unde câştigaţi mai puţin decât la cel dinainte, ajustaţi-vă cheltuielile în conformitate cu veniturile actuale. Realizaţi şi puneţi în aplicare un plan pentru a rambursa datoriile rămase neachitate din perioada în care nu aţi avut un loc de muncă.

Cheltuieli neprevăzute
În viaţa de zi cu zi apar de multe ori situaţii care implică cheltuieli neprevăzute. În aceste cazuri, trebuie să identificaţi categoriile de cheltuieli pe care le-aţi putea reduce pentru a dispune de banii necesari pentru urgenţe. Analizaţi ce opţiuni aveţi, şi stabiliţi o schemă de plăţi pe care să o puteţi folosi în asemenea situaţii.

Cheltuieli neaşteptate:
- Medicale (link la secţiune)
- Cu locuinţa sau cu maşina (link la secţiune)

NOTĂ: Pentru informaţii privind reglementările privind protecţia consumatorilor de servicii financiare, puteţi contacta Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC - http://www.anpc.gov.ro/anpc/index.php) sau Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor din România (APC - http://www.apc-romania.ro). Aceste organisme vă pot ajuta să rezolvaţi problemele din relaţiile cu agenţii economici.

Cheltuieli medicale neprevăzute
Este absolut normal ca, atunci când vă confruntaţi cu o problemă de sănătate sau cu una medicală, să resimţiţi atât o tensiune emoţională cât şi una financiară; aşa se întâmplă chiar şi dacă aţi încheiat în prealabil o asigurare medicală privată. Trebuie să aveţi în vedere că nu toate asigurările acoperă cheltuielile în totalitate, şi de aceea vă recomandăm să identificaţi care sunt cheltuielile mai puţin importante pentru dvs. şi să le reduceţi în consecinţă. Supravegheaţi îndeaproape cheltuielile medicale şi de sănătate. Nu este exclus ca furnizorii medicali sau societăţile de asigurare să facă greşeli, aşa că este bine să le revizuiţi personal, pentru a evita majorări inutile.
- Dacă aţi încheiat o asigurare medicală cu o instituţie privată, revizuiţi contractul, poliţa, precum şi datele suplimentare care v-au fost puse la dispoziţie. Este important să vă asiguraţi că beneficiaţi de acoperire pentru toate serviciile pe care le-aţi inclus în planul dvs.
- În cazul în care nu aveţi o asigurare medicală privată, informaţi-vă care sunt serviciile acoperite prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi în ce condiţii puteţi beneficia de ele. Puteţi obţine mai multe informaţii contactând Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, la adresa http://www.cnas.ro.

Cheltuieli neaşteptate cu locuinţa sau cu maşina
Dacă maşinii dvs. nu îi mai funcţionează sistemul de transmisie, i s-a defectat încălzirea sau prin plafon începe să curgă apa, atunci este evident că aveţi nevoie de o sumă importantă pentru a remedia defecţiunile. Astfel de cheltuieli importante pot avea un impact semnificativ asupra finanţelor dvs. personale şi s-ar putea să vă reducă banii disponibili la minim.

Identificaţi ce alte cheltuieli puteţi reduce pentru a face rost de banii necesari pentru rezolvarea unor probleme de acest fel. Analizaţi toate opţiunile pe care le aveţi şi stabiliţi un grafic de plăţi pentru acest tip de urgenţe.