Sugestii de economisire

Cum gestionaţi momentele dificile

Există momente în viaţă când ni se întâmplă lucruri cu totul neaşteptate; în general este vorba de situaţii dificile, pentru care nu suntem pregătiţi. Natura umană ne face, de cele mai multe ori, chiar să evităm să ne gândim la asemenea evenimente neplăcute, dar ele vor fi mai uşor de depăşit dacă realizăm în avans o planificare. Atunci când vă confruntaţi cu situaţii dificile, este foarte important să acţionaţi rapid şi să căutaţi soluţii pentru a păstra controlul asupra situaţiei financiare personale. Dacă nu ştiţi ce trebuie să faceţi, cereţi sprijinul unor persoane ce v-ar putea ajuta.

Pierderea unei fiinţe dragi
Nu este niciodată uşor să pierzi pe cineva drag; în astfel de momente, ne confruntăm cu o situaţie emoţională complicată, iar de cele mai multe ori trebuie să rezolvăm şi o serie de probleme practice, cum ar fi, de exemplu, lichidarea bunurilor persoanei decedate. În această secţiune vă oferim câteva sfaturi care vă pot fi de folos pentru a depăşi mai uşor asemenea situaţii dificile.

Pasul 1: Cereţi ajutor
Pentru orice om obişnuit, astfel de momente sunt extrem de dificile, şi nu ştim întotdeauna cum ar trebui să procedăm şi ce ar trebui să facem. Dacă aţi fost numit administrator pentru bunurile persoanei decedate sau executor testamentar şi nu ştiţi exact ce presupune acest lucru, puteţi cere asistenţă unui specialist. În funcţie de situaţie, şi de problema pe care trebuie să o rezolvaţi, puteţi apela la un avocat, la un contabil, un consilier fiscal sau financiar. Onorariile acestor specialişti sunt mari în general, şi tocmai de aceea, pentru a vă reduce cheltuielile, vă recomandăm să căutaţi diferite oferte, să comparaţi preţurile, să negociaţi onorariul şi să ştiţi foarte bine care sunt serviciile pe care trebuie să le obţineţi în schimbul acestui onorariu.

Pasul 2: Strângerea documentelor de care aveţi nevoie
Ocupaţi-vă cât mai repede de obţinerea documentelor de care aveţi nevoie pentru a vă îndeplini sarcina şi creaţi un registru pentru a nota întreaga procedură urmată. Nu neglijaţi niciun document, pentru că s-ar putea să aveţi nevoie de el mai târziu. Se poate întâmpla, de exemplu, să descoperiţi pe parcurs că poliţa de asigurare pe care o avea persoana decedată este încă activă, şi pentru a rezolva această situaţie veţi avea nevoie de o serie de documente.
Găsiţi mai jos o listă a documentelor pe care trebuie să le adunaţi:
- Certificate de deces, de naştere şi de căsătorie
- Hotărâre de divorţ (dacă este cazul)
- Codul numeric personal (CNP)/numărul de paşaport
- Declaraţii de impozit
- Poliţe de asigurări
- Situaţii de la bănci
- Extrase de cont de la bănci şi alte instituţii financiare
- Situaţia cardurilor de credit
- Titluri de valoare şi alte investiţii financiare


Pasul 3: Obţinerea certificatelor legale
În situaţia în care va trebui să faceţi diferite reclamaţii sau anumite demersuri, aveţi nevoie de câteva certificate: de naştere, de căsătorie/divorţ şi/sau deces. De cele mai multe ori, copiile nu sunt suficiente, şi trebuie să prezentaţi copii legalizate. Legalizarea copiilor se face apelând la un notar public. Pentru înlocuirea certificatelor pierdute, distruse sau furate trebuie să vă adresaţi serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, primăriei, şi să achitaţi taxele de timbru prevăzute de lege.

Pasul 4: Autorităţi pe care trebuie să le contactaţi
1. Atunci când există un testament
În cazul în care aţi fost numit executor testamentar, primul lucru pe care trebuie să îl faceţi este să deschideţi procedura succesorală; acest lucru se realizează la un notar public, care înregistrează cauza dvs. şi dispune citarea persoanelor care au drept de moştenire. Pentru deschiderea procedurii succesorale trebuie să completaţi o cerere care include: datele de stare civilă ale defunctului, numele, prenumele, domiciliul moştenitorilor prezumtivi, bunurile defunctului (şi valoarea acestora), pasivul succesoral. Cererea trebuie însoţită de certificatul de deces, pentru a face dovada decesului şi a ultimului domiciliu al persoanei decedate. Chiar dacă nu aţi fost numit executor testamentar, trebuie să ştiţi că procedura succesorală se deschide la cererea oricărei persoane interesate, a procurorului, precum şi a secretarului consiliului local al localităţii în raza căreia defunctul şi-a avut ultimul domiciliu, atunci când are cunoştinţă că moştenirea cuprinde bunuri imobile. În cazul în care moştenitorii nu se înţeleg între ei, acestia se pot adresa instanţei în raza căreia se află domiciliul defunctului pentru împărţirea succesiunii, urmând ca aceasta să pronunţe o hotărâre judecătorească.

2. Atunci când nu există un testament
Şi în situaţia în care persoana decedată nu a întocmit un testament, trebuie să procedaţi la împărţirea succesiunii, apelând la un notar public sau la instanţă, şi să identificaţi posibilii moştenitori: soţ, părinţi, copii etc. Potrivit Codului Civil, rudele sunt chemate la succesiune (1) în ordinea claselor de moştenitori legali, (2) în funcţie de proximitatea gradului de rudenie şi (3) între rudele din aceeaşi clasă şi de acelaşi grad moştenirea se împarte egal. Modalitatea de împărţire a bunurilor deţinute de persoana decedată se stabileşte, în această situaţie, conform cotelor legale.

Instituţii la care trebuie să vă prezentaţi: - Compania de asigurări de viaţă: Aflaţi dacă persoana pe care aţi pierdut-o avea o asigurare de viaţă; în caz că da, trebuie să înaintaţi o cerere pentru a încasa despăgubirile. Contactaţi un birou local al companiei pentru a obţine toate detaliile privind procedura prin care anunţaţi producerea evenimentului şi solicitaţi despăgubirile care se cuvin; cel mai probabil, va trebui să completaţi un formular şi să puneţi la dispoziţia companiei de asigurare o serie de documente.
- Angajatorul persoanei decedate: Solicitaţi companiei la care a lucrat persoana decedată informaţii privind asigurările şi programele de pensie la care contribuia, beneficiile cuvenite pentru concediile neefectuate şi alte informaţii de acest fel. În unele cazuri, abonamentele şi asigurările medicale oferite angajaţilor de către companii permit şi familiei să beneficieze de servicii medicale; întrebaţi dacă acestea sunt disponibile şi în continuare şi pentru ce perioadă.
- Emitenţii cardurilor de credit: Contactaţi serviciul de relaţii cu clienţii al companiei care a emis cardul de credit pentru persoana decedată, pentru a afla dacă există o asigurare de viaţă ataşată acestui card şi dacă da, care sunt evenimentele şi suma asigurate.
- Băncile: În cazul în care persoana decedată are conturi deschise la bancă, sumele respective vor fi împărţite între moştenitori. Este recomandabil să prezentaţi o cerere pentru a suspenda aceste conturi până la finalizarea împărţirii. În general, băncile opresc plăţile automate la primirea notificării privind decesul, şi de aceea este important să vă asiguraţi că banca a primit informarea dvs.
- Companiile furnizoare de servicii publice: Este nevoie să anunţaţi decesul şi companiilor care furnizează servicii de electricitate, apă, gaz etc., precum celor de servicii comerciale (telefonie, internet etc.), astfel încât acestea să sisteze contractele.


Pasul 5: Impozitele
Pentru bunurile imobile, este nevoie să plătiţi impozite; contactaţi administraţia financiară de care aparţinea persoana decedată pentru a afla procedura pe care trebuie să o urmaţi. Ulterior, în cazul în care proprietăţile vor fi vândute, responsabilitatea pentru plata impozitelor aferente deţinerii de imobile revine noului proprietar.

Împărţirea obligaţiilor privind creditele
Dacă parcurgeţi un proces de divorţ sau de separare, este important să urmaţi câţiva paşi pentru a vă asigura independenţa financiară şi pentru a evita să vă fie afectate creditele pe care le-aţi contractat. În această situaţie, este bine să contactaţi un specialist şi să evaluaţi împreună care sunt cele mai potrivite măsuri pe care le puteţi lua.
Divorţul
Inapoi

Divorţul

De multe ori, atunci când se destramă o căsătorie, comunicarea dintre cei doi parteneri este viciată; chiar şi aşa, este extrem de important să încercaţi să ajungeţi la un acord cu partenerul dvs. în privinţa modului în care vă veţi separa, şi din punct de vedere financiar, vieţile.

Într-un proces de divorţ, o etapă importantă o reprezintă gestionarea datoriilor acumulate în perioada căsătoriei.
- Potrivit Codului Familiei, regula este ca bunurile dobândite în timpul căsătoriei, de oricare dintre soţi, sunt bunuri comune ale soţilor iar excepţiile de la această regulă sunt limitativ prevăzute de lege: (i) bunurile dobândite înainte de încheierea căsătoriei; (ii) bunurile dobândite în timpul căsătoriei prin moştenire, legat sau donaţie, afară numai dacă dispunatorul a prevăzut că ele vor fi comune; (iii) bunurile de uz personal şi cele destinate exercitării profesiei unuia dintre soţi; (iv) bunurile dobândite cu titlu de premiu sau recompensă, manuscrisele ştiinţifice sau literare, schiţele şi proiectele artistice, proiectele de invenţii şi inovaţii, precum şi alte asemenea bunuri; (v) indemnizaţia de asigurare sau despăgubire pentru pagube pricinuite persoanei; şi (vi) valoarea care reprezintă şi înlocuieşte un bun propriu din orice categorie de la literele (i) – (v) de mai sus sau bunul în care a trecut această valoare. La desfacerea căsătoriei, bunurile comune se împart între soţi, potrivit acordului dintre ei, iar dacă soţii nu se învoiesc asupra împărţirii bunurilor comune, decizia este luată de instanţa judecătorească.

Creditul obţinut în comun Pentru a obţine un credit de valoare mai mare, cererea poate fi făcută în comun de ambii soţi – în evaluarea solicitării fiind luate în calcul, în această situaţie, activele, veniturile şi isoricul fiecăruia. La contractarea unui credit comun, unul dintre soţi este debitor principal, iar celălat este co-debitor. În situaţia unui divorţ, dacă în timpul căsătoriei au fost dobândite bunuri prin împrumuturi bancare, datoriile care au rămas neachitate se împart între soţi sau creditul este preluat integral de unul dintre cei doi.

Dacă parcurgeţi un proces de divorţ sau de separare, vă recomandăm să urmaţi cei 4 paşi de mai jos:

Pasul 1: Întocmiţi o listă cu conturile de credit
Este important să faceţi o listă cu împrumuturile şi cardurile de credit pe care le deţineţi; asiguraţi-vă că ştiţi ce datorii au rămas neachitate şi care sunt conturile dvs. personale, respectiv cele pe care le aveţi în comun cu partenerul dvs.

Pasul 2: Efectuaţi în continuare plăţile
Indiferent care dintre dvs. era responsabil pentru achitarea datoriilor, plăţile trebuie menţinute în continuare la zi, pentru a nu ajunge să aveţi întârzieri care să vă afecteze istoricul de credit.

Pasul 3: Comunicaţi cu creditorii dvs.
Luaţi legătura cu creditorii dvs. pentru a-i informa despre schimbările intervenite în starea dvs. civilă. Creditorul nu poate închide sau anula un cont în urma divorţului, însă dvs. puteţi solicita acest lucru; închideţi, aşadar, conturile comune sau transformaţi-le în conturi individuale. Consilierul de la bancă, sau un consilier financiar independent, vă poate ajuta să faceţi ordine în situaţiile financiare ale dvs. şi ale partenerului dvs.

Pasul 4: Solicitaţi credite individuale
Dacă solicitaţi un împrumut în nume personal, creditorul vă va evalua cererea bazându-se pe activele dvs. personale, pe istoricul dumneavoastra de creditare şi pe veniturile de care dispuneţi. Poate că la început va fi mai dificil să obţineţi un împrumut, dar este important să începeţi aceste demersuri pentru a stabili în timp o relaţie în nume propriu cu instituţia financiară.