Sugestii de economisire

Tot ce trebuie să ştiţi despre Biroul de Credit

Notă: În România, există Biroul de Credit (înfiinţat la sfârşitul anului 2003) ai cărui acţionari sunt 25 de bănci, dar şi alte birouri de credit particulare (Expert Credit Bureau, de exemplu) ale căror servicii sunt totuşi folosite de un număr mai mic de parteneri.

Biroul de Credit are misiunea de a furniza informaţii complete, rapide şi de încredere care să ajute creditorii în determinarea capacităţii de plată a clienţilor. Biroul de Credit păstrează un istoric al datelor generale despre persoane fizice, precum şi al situaţiilor privind plata creditelor. În viitor, activitatea Biroului de Credit ar putea fi extinsă şi către procesarea informaţiilor referitoare la persoane fizice autorizate şi întreprinderi mici şi mijlocii.

Biroul de Credit este o societate ale cărei servicii ajută la accelerarea procesului de evaluare a riscului şi de acordare a creditelor, la creşterea calităţii creditelor, la stabilirea unor criterii uniforme de apreciere a clientelei (prin intermediul scoringului), şi permite gestionarea transparentă a informaţiei între consumatori şi creditori. De aceea, informaţiile cu care lucrează Biroul de Credit permit extinderea posibilităţilor de acces la împrumuturi pentru un număr mai mare de persoane fizice.

Clienţii Biroului de Credit sunt băncile şi instituţiile financiare nebancare. Informaţiile deţinute de Biroul de Credit sunt furnizate de clienţi, sunt stocate în sistem şi se afişează în raportul de credit pe o perioadă de 4 ani de la data achitării ultimei rate restante sau de la data ultimei actualizări transmise de către participant. În plus, datele solicitanţilor de credit care au renunţat la cerere sau a căror cerere a fost respinsă sunt stocate în sistem şi dezvăluite participanţilor pentru cel mult 6 luni de la data transmiterii către Biroul de Credit.

Informaţiile sunt transmise atât participanţilor (instituţii financiare), cât şi persoanelor fizice prin intermediul Raportului de credit.

Biroul de Credit nu emite nicio opinie asupra informaţiei conţinute într-un Raport de Credit. Doar instituţia care acordă împrumutul face o analiză a informaţiei şi, în funcţie de politica proprie, decide dacă aprobă sau nu cererea clientului.

Dacă aveţi un istoric de credit care nu conţine datorii neachitate şi reflectă un comportament de plată corect, aveţi un element de sprijin important atunci când doriţi să obţineţi un împrumut sau o linie de credit.
Istoricul de credit
Cum puteţi afla dacă sunteţi în evidenţa Biroului de Credit?
În cât timp primiţi raportul de credit?
Cum puteţi solicita raportul de credit?
Puteţi şterge informaţii?
Cât costă să obţineţi o copie a raportului de credit?
Care sunt beneficiile raportului de credit?
Ce puteţi face dacă există vreo informaţie inexactă în raportul de credit?
Cum sunt protejate drepturile privind informaţiile cu care lucrează Biroul de Credit?