FAQs

Aflaţi răspunsul la întrebări frecvente despre rata de schimb valutar
Î: De ce a creat MasterCard Convertorul Valutar?
R: Convertorul Valutar oferit de MasterCard a fost creat pentru a ajuta clienţii din Europa să se conformeze dispoziţiilor Directivei privind Serviciile de Plată, dispoziţii care solicită transparenţă în ceea ce priveste cursul de schimb valutar. Directiva privind Serviciile de Plată face trimitere la transparenţa informaţiilor în Capitolul III, care se aplică serviciilor de plată în euro sau în orice altă valută din zona economică europeană. În plus, pentru a furniza clienţilor rate de schimb calculate pentru întreaga zonă economică a Europei, MasterCard a extins gama valutelor cu scopul de a oferi asistenţă clienţilor şi posesorilor de carduri la nivel global.
Sus
Î: Ca emitent, cum pot accesa ratele de schimb pentru alte valute decât cea oficială, rate care nu sunt afişate în cadrul Convertorului Valutar?
R: Emitenţii pot regăsi ratele de schimb pentru alte valute în cadrul fişierului ratelor de conversie valutară T057. Pentru a primi fişierul ratelor de conversie valutară T057, vă rugăm să contactaţi serviciul dumneavoastră de relaţii cu clienţii.
Sus
Î: Cum sunt calculate ratele de schimb valutar în altă monedă decât cea oficială, prezentate pe acest website?
R: Ratele de schimb valutar calculate de MasterCard se bazează pe diverse surse de pe piaţă (de exemplu Bloomberg, Reuters, Bănci Centrale şi altele). Aceste rate de schimb reflectă, în general, fie indici generali ai pieţei, fie ratele oficiale guvernamentale, care sunt colectate în timpul procesului zilnic de stabilire a ratei de schimb. Ratele de schimb afişate pe site provin din ratele de cumpărare-vânzare incluse în fişierul zilnic T057 al ratelor de conversie valutară.

Vă rugăm să ţineţi cont că MasterCard nu aplică ratele de schimb în altă monedă decât cea oficială, atunci când calculează conversia valutară. Aşa cum este precizat şi în Capitolul 12 din manualul de referinţă GCMS, MasterCard foloseşte dolarul ca monedă unică de reconciliere, cu scopul de a gestiona toate celelalte conversii valutare globale. Ca urmare a unor posibile diferenţe de ajustare, ratele de schimb în alta monedă decât cea oficială, calculate pe site este posibil sa nu reflecte în mod exact rata actuală aplicată sumei tranzacţionate, când se converteşte la suma facturată pe card. Ratele de schimb în altă monedă decât cea oficială vor fi afişate zilnic. Aceste rate publicate nu includ evaluarea conversiei valutare (CCA) şi taxele sau adaosurile emitentului.

MasterCard aplică rata de schimb pentru tranzacţii în momentul când o stabileşte şi nu când se autorizează vânzarea. Aşadar, data afişată pe site este data stabilită de MasterCard (aşa cum se specifică şi la întrebarea 4).
Sus
Î: Ce înseamnă data stabilită de MasterCard?
R: Data stabilită de MasterCard este data la care MasterCard fixează valoarea care va fi schimbată între comerciant (cel ce achiziţionează) şi bancă (emitentul). Aşadar, data stabilită de MasterCard diferă de data tranzacţiei propriu-zise. Astfel, emitenţii nu vor putea să furnizeze posesorilor de card ratele de schimb în altă monedă decât cea oficială, mai devreme de data stabilită de MasterCard, adică înainte de a avea loc tranzacţia sau în timpul autorizaţiei.
Sus
Î: Cât timp vor fi disponibile online ratele calculate de MasterCard?
R: Din 31 martie 2010, MasterCard oferă un istoric al ratelor de schimb valutar de până la 365 zile.
Sus
Î: Ca şi emitent, cum folosesc ratele de conversie valutară calculate?
R: Emitenţii pot downloada ratele de schimb valutar în altă monedă decât cea oficială şi le pot oferi direct posesorilor de card sau îi pot îndruma către site-ul MasterCard. Nu este permis emitenţilor să afişeze sau să prezinte oricare alte rate de schimb ca şi rate de referinţă MasterCard. Singurele rate permise sunt cele publicate pe site-ul MasterCard sau provenite din fişierul ratei de conversie valutară T057. Convertorul Valutar este un serviciu oferit de MasterCard ce se conformează standardelor. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să accesaţi Regulile MasterCard, Capitolul III, Regulile globale Maestro, Capitolul III şi Regulile de operare Cirrus Worldwide, Capitolul III.
Sus
Î: Este nevoie ca emitenţii să plătească un comision pentru a accesa Convertorul Valutar oferit de MasterCard?
R: Nu. Nu există un comision pentru accesarea Convertorului Valutar.
Sus