Informaţii actualizate destinate comercianţilor


Comisionul interchange este suma plătită de instituţia bancară a comerciantului (banca acceptatoare) către banca deţinătorului cardului (banca emitentă) pentru o tranzacţie de plată, cu scopul de a compensa o parte din riscurile şi costurile băncii emitente generate de administrarea conturilor posesorului de card. MasterCard are dreptul de a defini comisioane interchange implicite pentru tranzacţii internaţionale şi domestice. Consecvent demersului său de a stabili comisioane interchange oriunde în lume, MasterCard urmăreşte ca prin fixarea unor comisioane implicite să asigure atât emiterea pe scară largă a cardurilor MasterCard de către instituţii autorizate, cât şi acceptarea pe scară largă a cardurilor MasterCard de către comercianţi.


MasterCard este lider in industrie în ceea ce priveşte asigurarea transparenţei sistemului de comisioane interchange, prin afişarea pe site-ul companiei a comisioanelor interchange Intra-SEE (SEE – Spaţiul Economic European) şi domestice definite de MasterCard pentru statele din interiorul SEE, asigurand, de asemenea, şi accesul la documente ce conţin diverse reguli aplicabile.


 [an error occurred while processing this directive]