Folosiţi cardul MasterCard®

Adunaţi puncte şi alegeţi recompensele preferate

Data ultimei versiuni: 18.10.2013


MasterCard vă respectă confidenţialitatea. Prezenta Politică de Confidenţialitate se aplică datelor cu caracter personal colectate în cadrul Programului de Recompense din România („Programul”), şi datelor cu caracter personal colectate online la adresa www.mastercard.ro/recompense  („Site-ul Web al Programului”). Instituţiile responsabile de colectarea şi utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul Programului sunt:

MasterCard Europe SA                                    MasterCard Europe SA
Chaussée de Tervuren 198A                               Reprezentanţa România
B-1410, Waterloo                                               Str. N. Titulescu nr. 4-8,
Belgia                                                               011141, Bucureşti 
                                                                        România

Prezenta Politică de Confidenţialitate descrie modul în care procesăm datele cu caracter personal, tipurile de date cu caracter personal pe care le colectăm, scopurile în care utilizăm respectivele date cu caracter personal, şi entităţile cu care le împărtăşim. De asemenea, aceasta descrie măsurile luate pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal. Mai mult, furnizăm informaţii cu privire la modul în care ne puteţi contacta pentru a: (1) accesa, corecta, bloca sau şterge datele cu caracter personal pe care le-aţi furnizat; (2) retrage oricare acord exprimat anterior cu privire la procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal; (3) ne transmite să nu vă contactăm cu materiale publicitare; şi (4) pentru a adresa orice întrebare cu privire la practicile noastre de confidenţialitate.

Prezenta Politică de Confidenţialitate nu acoperă colectarea şi utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal oferite pe alte site-uri web purtând marca MasterCard sau de către emitenţii dumneavoastră de carduri MasterCard (de ex., banca dumneavoastră), sau oricare alte informaţii sau comunicări referitoare la MasterCard în afara cadrului Programului (de ex., comunicări de la bănci, emitenţi de carduri, etc.). Mai mult, în cazul în care deţineţi un Card Corporativ, prezenta Politică de Confidenţialitate nu acoperă colectarea şi utilizarea datelor cu caracter personal de către angajatorul dumneavoastră.

Vă rugăm să aveţi în vedere că o parte a termenilor folosiţi în prezenta Politică de Confidenţialitate (de ex. „Achiziţie Eligibilă”) sunt definiţi în Termenii & Condiţiile Programului www.mastercard.ro/recompense/regulament. Pentru mai multe informaţii cu privire la practicile de confidenţialitate ale MasterCard în afara sferei acestui Program, vă rugăm să vizitaţi secţiunea noastră Global Privacy Policy (Politica de Confidenţialitate Globală) la adresa www.mastercard.com.

Pentru orice întrebare privind cardul dumneavoastră MasterCard şi Achiziţiile dumneavoastră, trebuie să contactaţi emitentul cardului dumneavoastră MasterCard (de ex. banca dumneavoastră) sau Comerciantul.  Informaţii suplimentare cu privire la modul în care îi puteţi contacta pot fi găsite pe site-urile web ale acestora.
MasteCard prelucrează date cu caracter personal în calitate de operator de date personale potrivit notificării nr. 23671 transmisă la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

  În cazul în care deţineţi un Card Corporativ, vă rugăm să vă contactaţi angajatorul cu privire la orice întrebări referitoare la modul în care acesta colectează, utilizează şi dezvăluie datele dumneavoastră cu caracter personal.

Apăsaţi pe oricare dintre link-urile de mai jos pentru a fi direcţionat imediat la secţiunea menţionată:
1. Date cu Caracter Personal pe care le colectăm şi Modul în care le utilizăm
            1.1 Datele cu Caracter Personal pe care ni le furnizaţi în mod voluntar
            1.2 Datele cu Caracter personal pe care le colectăm în mod automat
2. Drepturile şi Opţiunile dumneavoastră
3. Informaţii pe care le împărtăşim
4. Transferuri de Date
5. Link-uri către alte site-uri web
6. Securitate
7. Actualizarea prezentei Politici de Confidenţialitate
8. Cum ne puteţi contacta

1. Date cu Caracter Personal pe care le colectăm şi Modul în care le utilizăm

Colectăm date cu caracter personal în cadrul Programului. Înţelegem prin date cu caracter personal „orice informaţie cu privire la o persoană fizică identificată sau care poate fi identificată.” Datele cu caracter personal pe care le procesăm fie sunt furnizate direct de dumneavoastră sau sunt colectate automat pe Site-ul Web al Programului nostru, astfel cum este detaliat mai jos.

Datele cu caracter personal procesate în cadrul Programului pot fi colectate direct de catre MasterCard, de către organizatorul promoțiilor comerciale, sau de către banca emitentă a cardului.

1.1. Datele cu Caracter Personal pe care ni le furnizaţi în mod voluntar

Datele cu caracter personal pe care ni le furnizaţi în mod voluntar sunt procesate şi folosite exclusiv în scopul descris în prezenta Politică de Confidenţialitate. O parte din datele dumneavoastră cu caracter personal procesate în cadrul Programului sunt colectate de banca dumneavoastră în numele nostru şi ne sunt furnizate ulterior. În cadrul Programului de Recompense pentru Carduri Corporate, angajatorul dumneavoastră poate de asemenea să colecteze o parte din datele dumneavoastră cu caracter personal în numele nostru şi să ni le furnizeze ulterior.

Datele cu caracter personal pe care le furnizaţi nu sunt niciodată obligatorii, exceptând cazul în care sunt marcate altfel. În cazul în care alegeţi să nu furnizaţi anumite date cu caracter personal, acest fapt poate afecta serviciile pe care vi le putem oferi. Regăsiţi mai jos modalităţile în care puteţi furniza datele cu caracter personal, tipurile de date cu caracter personal pe care le puteţi transmite şi modalitatea în care putem utiliza datele cu caracter personal.

  • Procesul de înregistrare: Când vă înregistraţi în Program, vă invităm să comunicaţi anumite date cu caracter personal cum ar fi numele, numărul de telefon, adresa poştală, data naşterii şi adresa de e-mail. Pe durata procesului de înregistrare, puteţi decide să furnizaţi informaţii suplimentare care nu sunt obligatorii în procesul de înregistrare. De exemplu, puteţi alege preferinţele şi domeniile dumneavoastră de interes (de ex. călătorii, hoteluri, modă, produse electronice de consum, etc.). În plus, vă solicităm să configuraţi modalitatea preferată de comunicare şi să alegeţi dacă doriţi să primiţi materiale publicitare de la MasterCard şi partenerii săi. În cazul Cardurilor Corporative, angajatorul dumneavoastră poate colecta anumite date cu caracter personal menţionate mai sus, şi apoi să ni le furnizeze direct pentru a finaliza procesul de înregistrare.

 

  • Loialitate şi recompense: De fiecare dată când folosiţi cardul dumneavoastră MasterCard pentru Achiziţii Eligibile, puteţi câştiga puncte pentru respectiva tranzacţie. În acest context, vă procesăm detaliile aferente tranzacţiei (de ex. numărul cardului de credit, data şi valoarea tranzacţiei, denumirea comerciantului şi codul, starea tranzacţiei) şi le înregistrăm pentru a vă putea aloca puncte pe care le puteţi răscumpăra cu obiecte din Catalogul de Recompense. De asemenea, putem procesa respectivele date pentru a vă verifica eligibilitatea în cadrul Programului.  Când vă răscumpăraţi punctele, vă vom procesa datele de contact pentru a vă putea transmite articolul (articolele) Premiu selectate. Modul de obţinere şi răscumpărare a Punctelor este reglementată în Termenii & Condiţiile Programului www.mastercard.ro/recompense/regulament. În cazul în care cardul dumneavoastră este un Card Corporativ, angajatorul dumneavoastră poate obţine puncte pentru tranzacţiile efectuate de dumneavoastră şi le poate răscumpăra direct. Vă rugăm să vă contactaţi angajatorul pentru a obţine mai multe informaţii despre cum vor fi obţinute şi răscumpărate punctele şi recompensele aferente Cardului dumneavoastră Corporativ.
  • Buletine Informative Electronice şi Mesaje Publicitare: Vă puteţi înscrie să primiţi buletine informative electronice şi e-mail-uri promoţionale de la MasterCard şi partenerii săi, inclusiv oferte speciale de la comercianţii selectaţi, promoţii, actualizări cu privire la idei şi evenimente de ultimă oră. În acest caz, vă putem solicita informaţii precum: numele, adresa de e-mail, adresa poştală, numărul de telefon, vârsta, sexul, preferinţele în materia cumpărăturilor şi în materia modalităţilor de comunicare. Pentru a vă transmite mesaje personalizate şi relevante, vom aduna datele cu caracter personal colectate în cadrul Programului pentru a putea crea un profil de utilizator. Acest profil este adaptat profilurilor pre-definite care ne ajută să aflăm mai multe informaţii despre comportamentele şi preferinţele consumatorilor, permiţându-ne să ne optimizăm ofertele şi să ne îmbunătăţim relaţia cu dumneavoastră. De exemplu, putem sugera produse, oferte specifice ale comercianţilor sau activităţi privind comercializări speciale care v-ar putea interesa în mod particular.

 

  • Site-ul Web al Programului: MasterCard găzduieşte un Site Web al Programului care furnizează informaţii cu privire la Program, modalitatea în care funcţionează, tipul de recompense disponibile, modalitatea de schimbare a punctelor şi de obţinere a recompenselor. Pe site-ul web al Programului există o secţiune care vă permite să verificaţi dacă emitentul cardului dumneavoastră MasterCard (de ex. banca dumneavoastră) participă la Program. În cazul în care v-aţi înregistrat în Program, puteţi să vă autentificaţi pe site-ul web al Programului folosind numărul dumneavoastră de card şi răspunzând la două întrebări secrete. MasterCard poate procesa autentificarea dumneavoastră, parola, întrebările secrete, numărul de card, starea, numărul de puncte şi adresa. În plus, putem procesa automat online anumite date cu caracter personal suplimentare, astfel cum este descris la punctul 1.2. de mai jos.
  • Corespondenţa privind Serviciul de Asistenţă Clienţi: Ne puteţi contacta folosind secţiunea „Cum ne puteţi contacta” din prezenta Politică de Confidenţialitate. Toate informaţiile furnizate în acest context vor fi procesate şi păstrate în baza noastră de date în scopul oferirii de răspunsuri la întrebările dumneavoastră şi pentru gestionarea evidenţelor noastre. Aceste informaţii pot include data şi ora la care a fost adresată întrebarea, numele, adresa de e-mail, scopul întrebării sau al reclamaţiei, răspunsul şi data răspunsului. Putem împărtăşi aceste date cu caracter personal cu afiliaţii, filialele şi furnizorii noştri de servicii pentru a vă putea răspunde întrebărilor sau reclamaţiilor. Aceste tipuri de comunicări sunt necesare pentru a vă ajuta, pentru a vă răspunde la întrebări şi pentru a vă oferi servicii de asistenţă clienţi la standardul înalt de calitate oferit de MasterCard clienţilor săi.

 

  • Alte elemente:Putem oferi titularilor noştri de carduri diferite articole spre informare şi delectare (de ex. promoţii, concursuri), pe care le putem schimba la anumite intervale de timp. Vă putem solicita să furnizaţi anumite date cu caracter personal pentru a vă putea furniza aceste articole. Pentru informaţii suplimentare cu privire la modul în care vor fi procesate datele dumneavoastră cu caracter personal în legătură cu aceste articole specifice, vă rugăm să consultaţi Politica de Confidenţialitate relevantă, dacă aceasta există.

1.2. Datele cu Caracter Personal pe care le colectăm în mod automat

Pe Site-ul Web al Programului nostru, putem colecta anumite informaţii prin mijloace automate (cum ar fi cookies şi fişiere jurnal). Datele cu caracter personal colectate automat sunt procesate în vederea îmbunătăţirii Site-ului Web al Programului nostru şi a furnizării celor mai bune informaţii şi servicii. Informaţiile pe care le colectăm în acest mod ne indică, spre exemplu, numărul de vizitatori ai Site-ului Web al Programului şi paginile accesate, daca ne-aţi mai vizitat anterior sau dacă sunteţi vizitator nou, şi ne ajută să identificăm elementele care prezintă un interes ridicat pentru dumneavoastră. Aceste informaţii ne permit de asemenea să îmbunătăţim şi să intensificăm experienţa dumneavoastră.

  • Cookies. „Cookies” din programul de navigare reprezintă mici fişiere de text care sunt situate pe unitatea de disc a calculatorului dumneavoastră atunci când vizitaţi un site web. „Flash cookies” sunt similare celor din programul de navigare, exceptând faptul că acestea pot stoca date mai complexe decât un simplu text şi sunt regăsite în programul dumneavoastră de navigare, iar nu pe unitatea de disc.

 

În cazul în care doriţi să opriţi funcţia „cookie” din programul dumneavoastră de navigare, secţiunea „ajutor” („help”) din bara de instrumente a celor mai multe programe de navigare vă va indica modul în care puteţi opri acceptarea de „cookies” noi, modul în care veţi fi notificat când primiţi un „cookie” nou, modul în care puteţi dezinstala „cookies” existente, modul in care puteti sa stergeti informatia stocata, precum şi modul in care puteti sa refuzati accesul tertilor la aceasta informatie. În cazul în care respingeţi „cookies” puteţi folosi în continuare Site-ul Web al Programului, dar este posibil sa fie limitată posibilitatea folosirii anumitor caracteristici. Anumiţi parteneri ai noştri de afaceri sau proprietari de site-uri web care conectează sau către care există conexiuni de la Site-ul Web al Programului nostru pot folosi de asemenea „cookies”, însă asupra acestor „cookies” nu avem acces sau control.

  • Fişiere jurnal şi adrese IP: Fişierele jurnal reprezintă fişiere de pe serverul web (conţinând informaţii cum ar fi numele de domeniu sau adresa IP, URL-ul, codul de răspuns http, site-ul web de unde ne vizitaţi sau data şi durata vizitei dumneavoastră) care sunt create automat atunci când un utilizator de Internet vizitează un site. Adresa IP reprezintă identificatorul unic folosit de anumite echipamente electronice pentru a se identifica şi comunica între ele prin intermediul Internetului. Atunci cand vizitati Site-ul Web al Programului nostru, putem colecta adresa IP a echipamentului pe care îl folosiţi pentru a vă conecta la Internet. De exemplu, atunci când solicitaţi o pagină de pe Site-ul Web al Programului, serverele noastre înregistrează adresa dumneavoastră IP. În combinaţie cu alte date, aceste informaţii ne ajută să aflăm ce pagini sunt mai atractive pentru vizitatorii noştri. Mai mult, fişierele jurnal ne ajută să identificăm întreruperi ale echipamentelor de telecomunicaţii şi să identificăm abuzuri ale serviciilor noastre de telecomunicaţii.

 

2. Drepturile şi Opţiunile dumneavoastră

Aveţi dreptul de a primi informaţii cu privire la datele cu caracter personal stocate în legătură cu dumneavoastră şi de a accesa datele dumneavoastră cu caracter personal folosind informaţiile de contact furnizate mai jos în secţiunea „Cum ne puteţi contacta”. De asemenea, puteţi solicita la orice moment rectificarea, blocarea sau ştergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care acestea sunt incorecte, inexacte sau învechite. Ca urmare a oricărei solicitări de acces, rectificare sau ştergere a datelor, vă vom trata solicitarea în conformitate cu legea aplicabilă. În baza unor motive legitime riguroase, puteţi invoca la orice moment obiecţii cu privire la situaţia dumneavoastră particulară faţă de procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către MasterCard, cu excepţia prevederilor contrare din legea aplicabilă. Sub rezerva legii aplicabile, puteţi avea de asemenea dreptul de a nu fi supuşi unei hotărâri care produce efecte juridice cu privire la persoana dumneavoastră sau care vă afectează substanţial şi se bazează exclusiv pe procesarea automată a datelor pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la dumneavoastră, precum şi să introduceţi o acţiune în faţa instanţelor de judecată.

În cazul în care decideţi că nu mai doriţi ca MasterCard să proceseze datele dumneavoastră cu caracter personal în cadrul Programului sau doriţi să vă retrageţi oricare dintre acordurile exprimate, la solicitarea dumneavoastră, vom anula calitatea de membru al Programului şi vom face ca datele dumneavoastră cu caracter personal din cadrul bazei de date să devină anonime, iar orice referire la dumneavoastră va fi ştearsă.

La orice moment, cu titlu gratuit, puteţi alege să nu mai primiţi e-mail-uri cu caracter comercial din partea noastră prin apăsarea link-ului de dezabonare din cadrul acestor e-mail-uri, sau folosind detaliile de contact furnizate în secţiunea „Cum ne puteţi contacta” de mai jos.

3. Informaţii pe care le împărtăşim

Nu dezvăluim datele cu caracter personal colectate în cadrul Programului, cu excepţia prevederilor contrare din prezenta.
Este posibil să împărtăşim datele dumneavoastră cu caracter personal cu administraţia noastră centrală şi cu afiliaţii noştri. De asemenea, este posibil să împărtăşim datele dumneavoastră cu caracter personal cu furnizorii de servicii angajaţi pentru a presta servicii în numele nostru şi în scopurile descrise în prezenta Politică de Confidenţialitate. Printre exemple enumerăm furnizorii de servicii de asistenţă clienţi şi companiile ce se ocupă de logistică (de ex. companii care coordonează expedierile prin poştă). Atunci când folosim furnizori de servicii terţe, le solicităm să proceseze exclusiv datele cu caracter personal în conformitate cu instrucţiunile noastre şi să garanteze securitatea datelor cu caracter personal prin aplicarea măsurilor tehnice şi organizatorice adecvate pentru protecţia datelor împotriva distrugerii, pierderii, modificării, dezvăluirii accidentale sau ilegale şi a accesului neautorizat, în special în cazul în care procesarea implică transmiterea de date în cadrul unei reţele, precum şi împotriva oricărei alte forme de procesare ilegală. Aceşti furnizori de servicii nu sunt autorizaţi de noi să utilizeze sau să dezvăluie informaţiile, cu excepţia operaţiunilor necesare furnizării serviciilor în numele nostru sau respectării prevederilor legale.
De asemenea, este posibil să furnizăm anumite date cu caracter personal către entitatea care a emis cardul dumneavoastră MasterCard (de ex. banca dumneavoastră) şi care este înscrisă în Program. Vă rugăm să consultaţi politica de confidenţialitate a emitentului cardului dumneavoastră, precum şi contractul încheiat cu acesta pentru determinarea modului în care acesta administrează datele dumneavoastră cu caracter personal. Mai mult, este posibil să furnizăm acestor entităţi informaţii generale cu privire la desfăşurarea Programului pentru a demonstra performanţa şi utilitatea Programului, precum şi pentru a îmbunătăţi performanţa Programului.
În ceea ce priveşte Cardurile Corporative, este posibil să furnizăm anumite date cu caracter personal angajatorului dumneavoastră. De exemplu, angajatorul dumneavoastră poate primi o serie de instrumente de raportare care să îi permită să revizuiască plăţile efectuate cu cardul de plată, să controleze cheltuielile şi să realizeze statistici. Vă rugăm să consultaţi politica de confidenţialitate a angajatorului dumneavoastră pentru a vă informa asupra modului în care acesta administrează datele dumneavoastră cu caracter personal.
În plus, este posibil să dezvăluim anumite date cu caracter personal ale dumneavoastră (i) dacă ne este astfel solicitat conform legii sau în baza proceselor legale, (ii) ca răspuns la o cerere din partea unei instanţe de judecată, autorităţi de aplicare a legii sau a oficialilor guvernamentali, sau (iii) atunci când considerăm că se impune sau este adecvată dezvăluirea pentru a preveni daunele fizice sau pierderile financiare sau în legătură cu o investigaţie referitoare la activităţi criminale suspectate sau efective.
Ne rezervăm dreptul de a transfera oricare date cu caracter personal pe care le deţinem cu privire la dumneavoastră în cazul în care vindem sau transferăm integral sau parţial activitatea sau activele noastre. În cazul în care intervine o astfel de vânzare sau un astfel de transfer, vom depune toate eforturile de a ne asigura că cesionarul/cumpărătorul utilizează datele cu caracter personal colectate în cadrul Programului într-un mod conform cu prezenta Politică de Confidenţialitate.

4. Transferuri de Date

Transferul datelor cu caracter personal în afara Zonei Economice Europene face obiectul restricţiilor. În cazul în care transferăm date cu caracter personal în afara Zonei Economice Europene, luăm toate măsurile necesare pentru a asigura conformitatea cu legea aplicabilă privind protecţia datelor, în special, cu prevederile legale privind protecţia adecvată a transferurilor de date către ţări din afara Uniunii Europene.

În cadrul acestui Program, MasterCard transferă, procesează şi stochează datele dumneavoastră cu caracter personal într-o bază de date situată în SUA. MasterCard este certificat în conformitate cu reglementările Programului de Protecţie a Datelor astfel cum este stabilit de Departamentul de Comerţ din SUA, şi de Comisia Europeană pentru a acorda protecţie adecvată datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vă rugăm să vizitaţi www.mastercard.com sau click aici pentru a vizualiza Programul nostru de Protecţie a Datelor.

 

Banca dumneavoastră /instituția financiară emitentă va transfera către MasterCard, MasterCard International Incorporated (precum și tuturor instituțiilor participante în Program), și în special către partenerii de rascumparare, datele dumneavoastră cu caracter personal care fac obiectul secretului bancar în sensul articolului 111 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 99 din 2006 cu privire la instituțiile de credit și adecvarea capitalului, astfel cum este necesar pentru a stabili participarea dumneavoastră efectivă la Program. MasterCard, precum și toate instituțiile participante direct la furnizarea serviciilor în cadrul Programului, și în special partenerii de rascumparare vor procesa aceste date astfel cum este necesar pentru a stabili participarea dumneavoastră efectivă la Program.

 

5. Link-uri către alte site-uri web

Ocazional, pe Site-ul Web al Programului, inserăm link-uri către alte site-uri web spre referinţă.  Aceste site-uri web funcţionează independent de www.mastercard.ro/recompense şi nu se află sub controlul nostru. Este posibil ca aceste site-uri să deţină propriile politici de confidenţialitate, pe care care vă sfătuim să le consultaţi în cazul în care le vizitaţi. Nu suntem responsabili pentru conţinutul acestor site-uri web, pentru oricare produse sau servicii care pot fi oferite prin intermediul acestor site-uri web sau pentru oricare altă utilizare a acestora.

6. Securitate

Menţinem dispozitive de securitate administrative, tehnice şi fizice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii accidentale, modificării neautorizate, dezvăluirii sau accesului neautorizat, folosirii neadecvate şi a oricărei forme ilegale de procesare a datelor cu caracter personal aflate în posesia noastră. Atunci când furnizaţi date cu caracter personal online, folosim standardul aplicabil în domeniu pentru criptare pe Internet – tehnologia Secure Socket Layer (SSL) – pentru a proteja informaţiile furnizate de dumneavoastră.

Nu vă vom solicita niciodată parola în cadrul vreunei comunicări nesolicitate (inclusiv corespondenţa nesolicitată, cum ar fi adrese, apeluri telefonice sau mesaje e-mail). În cazul în care consideraţi că numele dumneavoastră de utilizator şi parola au fost compromise, vă rugăm să ne contactaţi urmând instrucţiunile prevăzute în secţiunea „Cum ne puteţi contacta" de mai jos.

7. Actualizarea prezentei Politici de Confidenţialitate

Este posibil să schimbăm sau să actualizăm secţiuni ale Politicii de Confidenţialitate la orice moment, fără a va notifica în prealabil. Cu toate acestea, în cazul unor modificări semnificative aduse prezentei Politici de Confidenţialitate, vom publica o notificare pe Site-ul Web al Programului sau vom solicita emitentului cardului dumneavoastră MasterCard (de ex. banca dumneavoastră) să vă furnizeze o copie a acesteia. Modificările vor intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării. În cazul în care în termen de 14 zile de la intervenirea oricăror modificări nu refuzaţi acceptarea acestora în scris, acest fapt va fi interpretat drept acceptare a Politicii de Confidenţialitate, astfel cum a fost modificată. Refuzul de a accepta modificările echivalează cu încetarea participării dumneavoastră la Program după 30 de zile de la refuzul respectiv. Vă rugăm să accesaţi această Politică de Confidenţialitate la anumite intervale de timp pentru a putea lua cunoştinţă de orice modificări sau actualizări ale acesteia. Vom indica mai sus data intrării în vigoare a Politicii de Confidenţialitate şi versiunea publicată pe Site-ul Web al Programului.

8. Cum ne puteţi contacta

 

În cazul în care doriţi să (i) obţineţi mai multe informaţii cu privire la modul în care vă procesăm datele cu caracter personal sau pentru a accesa datele dumneavoastră cu caracter personal, (ii) rectificaţi, blocaţi sau ştergeţi orice date cu caracter personal în legătură cu dumneavoastră, (iii) vă retrageţi acordul exprimat pentru anumite tipuri de procesări ale datelor, (iv) ştergeţi adresa dumneavoastră de e-mail din lista noastră de corespondenţă, sau dacă aveţi orice întrebare, comentarii sau probleme cu privire la practicile de confidenţialitate, vă rugăm să ne contactaţi:

  • Contactaţi centrul de asistenţă clienţi al Programului: 021.207.00.25; sau
  • În scris la:         Global Privacy & Data Usage Officer

MasterCard Europe SA
Chaussée de Tervuren 198A
B-1410, Waterloo
Belgia

În plus, puteţi contacta emitentul cardului dumneavoastră MasterCard (de ex. banca) cu privire la orice întrebări legate de prezentul Program. În cazul în care deţineţi un Card Corporativ, vă puteţi contacta de asemenea angajatorul cu privire la orice întrebări legate de Cardul Corporativ.

Pentru toate celelalte întrebări cu privire la cardul dumneavoastră MasterCard şi Achiziţiile dumneavoastră, trebuie să contactaţi emitentul cardului dumneavoastră (de ex. banca) sau Comerciantul. Mai multe informaţii cu privire la modul de contactare a acestora pot fi găsite pe site-urile web relevante.