Protecţie împotriva fraudei

Cum să folosiţi cardul sigur şi fără riscuri

Pentru a ajuta la prevenirea utilizării frauduloase a cardului dvs, aceştia sunt paşii care trebuie urmaţi:

  • Semnaţi noile carduri imediat ce le primiţi.
  • Păstraţi numerele conturilor dvs de card şi numărul personal de identificare (PIN#) într-un loc sigur.
  • Verificaţi-vă cardurile periodic, pentru a vă asigura că nu lipseşte nici unul.
  • Distrugeţi şi aruncaţi copiile chitanţelor, biletele de avion, itinerariile de călătorie, orice ar putea afişa numerele cardurilor dvs.
  • Memoraţi codul PIN.
  • Verificaţi companiile ce nu vă sunt familiare, contactând agenţia locală de protecţie a consumatorului.
  • Nu oferiţi informaţii, pe care vă simţiţi stânjeniţi să le daţi.
  • NICIODATĂ să nu daţi altei persoane parola pe care o folosiţi pentru a vă loga la contul dvs online sau al furnizorului de servicii Internet.
  • Nu oferiţi informaţii financiare despre cont, dacă nu faceţi o achiziţie folosind acel cont.

Recunoaşterea fraudei

Frauda este orice tranzacţie care nu a fost operată de dvs. Există mai multe forme de fraudă

Card pierdut sau furat. Cardul dvs este pierdut sau furat şi, în consecinţă, acesta este folosit fără permisiunea dvs.

Eroare de primire. Dacă nu aţi primit un card nou sau un card înlocuit care v-a fost trimis de banca emitentă. Poate nu aţi observat dispariţia cardului până nu primiţi un raport lunar cu tranzacţii pe care dvs nu le-aţi operat.

Cereri frauduloase. Informaţia dvs personală este folosită pentru o cerere de emitere pentru un card de credit. Acest tip de fraudă este deseori dificil de detectat, până în momentul în care emitentul primeşte o plângere de la client sau în cazul în care contul acumulează datorii la puţin timp după ce a fost folosit. Dacă nu sunteţi clientul băncii emitente a cardului, se poate să nu ştiţi că a fost emis un card în numele dvs, până când nu aplicaţi pentru un credit în altă parte şi cererea vă este refuzată din cauza unui scoring defavorabil de credit.

Contrafacere. Chiar dacă banca dvs a emis cardul, apar pe extrasul dvs tranzacţii neefectuate de dvs. Acesta poate fi un indiciu că un card contrafăcut, care poartă numărul dvs de cont, este în circulaţie şi este folosit simultan cu achiziţiile dvs legitime.

Preluare de cont. În timp ce sunteţi în posesia cardului dvs, altcineva care trece drept posesor “preia” contul, prin cererea unui card înlocuitor pentru acelaşi cont, de obicei trimis la o altă adresă. Dvs nu puteţi şti acest lucru deoarece această preluare este făcută înainte ca dvs să primiţi un extras de cont care să arate tranzacţii neefectuate de dvs, sau nu primiţi  extrasul de cont lunar.

Fără card. În timp ce dvs sunteţi în posesia unui card, cineva face tranzacţii folosind numai numărul cardului, ca în cazul comenzilor prin poştă, prin telefon sau a achiziţiilor de pe Internet. Nu puteţi şti că acest lucru a fost făcut până nu primiţi un extras de cont care conţine comenzi prin poştă/ telefon sau tranzacţii online neefectuate de dvs.

Alte cazuri. Există şi alte cazuri care constituie fraudă, dar care nu cad sub incidenţa cazurilor descrise. Un exemplu ar fi furtul şi în consecinţă, uzul unor cecuri transferate pe un alt sold, care au fost sau nu comandate către banca dvs.

Ce trebuie să faceţi dacă suspectaţi un caz de fraudă

Contactaţi imediat banca sau instituţia financiară care v-a emis cardul. Este posibil ca emitentul să dorească să anuleze cardul dvs prezent şi să vă emită unul nou. Verificaţi cu emitentul dacă adresa dumneavoastră de contact nu a fost schimbată.

Dacă încă mai aveţi cardul, dar s-au operat tranzacţii frauduloase cu ajutorul lui, contactaţi emitentul pentru a raporta frauda şi cereţi un nou card.

De asemenea, contactaţi biroul de credit pentru a îl anunţa că a avut loc o fraudă. Un mesaj de “Alertă de fraudă” va fi trecut pe dosarul dvs. Trebuie să cereţi o copie a raportului dvs de credit, pe care să-l reverificaţi cu atenţie.

Cum vă protejează MasterCard®

Cu politica MasterCard® de responsabilitate zero, sunteţi protejat împotriva folosirii frauduloase a contului dvs. Nu plătiţi decât pentru achiziţiile pe care le-aţi autorizat pe cardul dvs MasterCard®.

Atâta timp cât contul dvs este echilibrat, dvs aţi exercitat o grijă rezonabilă în protejarea cardului dvs, nu aţi raportat mai mult de una sau două incidente neautorizate în ultimele douăsprezece luni, achiziţiile neautorizate nu sunt responsabilitatea dvs.

[an error occurred while processing this directive]