Personlige Kort

Merchants

About Us

Søk om kort

Her kan du søke om MasterCard.

MasterCard WorldWide er et globalt betalingssystem, med mer enn 25 millioner brukersteder. Om du ønsker å søke om et kort, kan du kontakte en av de banker eller finanseringsselskap som utsteder MasterCard og/eller Maestro-kort. Som oftest finnes søknadsskjemaer for nedlastning på deres hjemmesider, men du kan også ringe til deres kundeservice. Se kontaktinformasjon i listen under.

Aurland Sparebank
Kundservice Åpningstider:
Telefon:
www.aurlandsparebank.no
Aurskog Sparebank
Kundservice Åpningstider:
Man-fre 09.00-15.30
Tor 09.00-18.00
Telefon: 638 544 40
www.aurskog-sparebank.no
Bank 1
Kundservice Åpningstider:
Man-fre 08.00-19.00
www.oslo.sparebank1.no
BN Bank
Bolig – og Naeringsbanken AS (BN Bank)
Telefon: 08020
www.bnbank.no
DNB
Kundservice Åpningstider:
Alltid åpent.
Telefon: 04800
www.dnb.no
EnterCard
Holbergsg 21
Postboks 67 83 St: Olovs plats
NO-0130 Oslo, Norway
www.entercard.no
www.remember.no
Fokus Bank ASA
Kundservice Åpningstider:
Man-tor 07.00-21.00
Fre 07.00-18.00
Telefon: 08540
www.fokus.no
Santander Consumer Bank
Kundservice Åpningstider:
Man-fre 08.00-20.00
Lör 09.00-16.00
Telefon: 518 360 60
www.santanderconsumer.no
Gjensidige
www.gjensidige.no
Gjerpen og Solum Sparebank
Kundservice Åpningstider:
Man-tor 08.30-19.00
Fre 08.30-15.30
Telefon: 35 58 89 00
www.gsbanken.no
Halden Sparebank
Kundservice Åpningstider:
Man-fre 09.00-15.30
Tor 09.00-17.00
Telefon: 69 17 88 00
www.halden.sparebank1.no
Hallingbanken Aal Sparebank
Lillestrom Sparebank
Kundservice Åpningstider:
Man-fre 08.15-15.30
Tor 08.15-18.00
Telefon: 63 80 42 00
www.lillestombanken.no
Handelsbanken
www.handelsbanken.no
Landkreditt Bank AS
Kundservice Åpningstider:
Man-fre 08.00-16.00
Telefon:230 008 00
www.landkredittbank.no
Lom og Skjak Sparebank
Telefon: 61 21 90 00
www.lomogskjak.sparebank1.no
Modum Sparebank
Kundservice Åpningstider:
Man-tor 08.30-16.30
Fre 08.30-15.15
Telefon: 327 819 00
www.modum.sparebank1.no
Nordea Bank Norge ASA
Kundservice Åpningstider:
Telefon: 815 325 00
www.nordea.no
Nordlandsbanken
www.nordlandsbanken.no
Nottero Sparebank
Kundservice Åpningstider:
Man-fre 09.00-15.30
Tor 09.00-17.00
Telefon: 02440
www.nottero.sparebank1.no
Ringerikes Sparebank
Kundservice Åpningstider:
Man-fre 08.00-15.30
Telefon: 321 133 00
www.ringerike.sparebank1.no
Romsdals Fellesbank A/S
Kundservice Åpningstider:
Man-fre 07.00-23.00
Telefon: 07300
www.romsdals.fellesbank.no
Rygge-Vaaler Sparebank
Kundservice Åpningstider:
Man-fre 09.00-15.30
Tor 09.00-17.00
Telefon: 05700
www.rsv.sparebank1.no
Sparebank Sor
Kundservice Åpningstider:
Man-tor 08.00-20.00
Fre 08.00-15.30
www.sor.no
Sandsvaer Sparebank
Sparebanken Grenland
Telefon: 02670
www.spb-grenland.sparebank1.no
SEB Kort
Postboks 203 Sköyen
NO-0213 Oslo, Norway
www.seb.no
www.eurocard.no
Sparebanken Hedmark
Kundservice Åpningstider:
Man-tor 08.00-21.00
Fre 08.00-16.00
Telefon:625 122 00
www.sparebanken-hedmark.no
Sparebanken Jevnaker Lunner
Kundservice Åpningstider:
Man-fre 09.00-15.30
Tor 09.00-17.30
Telefon: 613 148 00
www.jevnaker.sparebank1.no
Sparebanken Midt-Norge
Kundservice Åpningstider:
Man- fre 07.30-19.00
Telefon: 07300
www.smn.no
Sparebanken Nord-Norge
Kundservice Åpningstider:
Man-fre 07.00-21.00
Lör 10.00-15.00
Telefon: 02244
www.snn.no
Sparebanken Rogaland
Kundservice Åpningstider:
Telefon: 02002 (privat) 02008 (företag)
www.sr-bank.no
Sparebanken Vest
Kundservice Åpningstider:
Man-fre 07.00-21.00
Lör 09.00-16.00
Telefon: 815 220 02
www.spv.no
Storebrand Bank
www.storebrand.no
Storebrand Bank AS
Kundservice Åpningstider:
Man-fre 08.00-20.00
Lör 09.00-15.00
Telefon:08880
www.storebrand.no
Vestfold Sparebank
Kundservice Åpningstider:
Man-fre 08.00-16.00
Tor 08.00-17-00
Telefon: 02480
www.sparebank1vestfold.no