Personlige Kort

Merchants

About Us

Forstå begrepet kreditt

Ting du bør vite om kreditt
Hva er kreditt?

Kreditt er en avtale mellom en utlånsorganisasjon (for eksempel en bank, forretning eller et kredittkortselskap) og deg, lånetakeren. Avtalen gir deg tilgang til penger, i banken eller på et kredittkort. Tilbakebetalingsvilkårene, inkludert rentebelastningen, blir vanligvis fastsatt forskuddsvis og styres av en avtale mellom deg og banken.

Forskjeller mellom kredittkort og betalingskort

Kredittkort
Du kan handle opptil kredittgrensen. Når fakturaen kommer må du betale minst minimumssaldoen. Bankene beregner renter av ubetalt saldo. Generelt er det slik at dersom du betaler hele fakturaen i slutten av måneden, trenger du ikke å betale renter. Hvis du opprettholder en utestående saldo, blir du belastet for renter til en forhåndssatt årlig prosentsats, som varierer fra utsteder til utsteder.

Betalingskort
Det blir automatisk trukket penger fra kontoen din for å dekke omkostninger. Du kan bruke hele beløpet som står på kontoen.

Opprette kreditt

Først må du søke om å få et kredittkort som dekker dine behov og passer til dine forbruksvaner. Se Finn et kort. Så lenge du nedbetaler kjøpene dine i rett tid, bygger du opp en god kreditthistorikk.

Opprettholde god kreditt

Det viktigste er å betale fakturaene på kredittkortet regelmessig. Betal hele fakturaen eller så mye som du har råd til (minst minimumsbeløpet), hver måned.

Hvis du får fakturaen sent eller ikke klarer å betale den i tide, må du kontakte utstederselskapet for å lage en betalingsavtale.

Hvis du vet at du kommer til å overføre en saldo hver måned, bør du vurdere et kredittkort med lav rentesats. Og sørg for å lære deg hva rentes rente innebærer – beløpet som du blir belastet i renter på toppen av kjøpesummen og rentene som ikke er betalt de foregående månedene.

Forstå kredittrapporten

Når du søker om et lån eller en kreditt, kontrollerer utlåneren din kredittverdighet. Dette er gjerne en tallfestet vurdering som viser hvor kredittverdig tidligere utlånere synes at du er.

Din kreditthistorikk, sammenfattet i en kredittvurdering, er egentlig ditt finansielle omdømme. Den gjør at banker, arbeidsgivere og andre som du inngår økonomiske avtaler med, kan se hvordan du tidligere har håndtert dine økonomiske forpliktelser. Vurderingen finnes i en rapport som kan fåes gjennom et kredittopplysningsfirma, og blir oppdatert en gang i måneden av banker, kredittkortselskaper og andre som du har låneavtaler med.

Du oppnår god kreditt når du beviser at du håndterer den gjelden du påtar deg, på en ansvarlig måte. Det innebærer å betale fakturaer i tide og holde seg innenfor kredittgrensen. Kredittrapporten er det offisielle dokumentet som inneholder disse opplysningene.