Personlige Kort

Merchants

About Us

Ordliste

Her er noen begreper som kanskje kan være nyttige

b  | c  | f  | h  | i  | k  | l  | m  | n  | o  | p  | r  | å

B
Bevilget maksimumskreditt:
Omtales også som din kredittgrense. Dette er maksimalbeløpet du kan låne ved hjelp av kortet.
Bonusordning:
En ordning hvor du samler opp poeng på bakgrunn av kjøp eller transaksjoner som er foretatt på kortet. Poengene kan innløses for den bestemte ordningen du har meldt deg inn i (for eksempel flyreiser, bensin osv.). Bankene kan beregne en årsavgift for å delta i en bonusordning.
Brukersteder:
Sted eller forretning hvor man gjør innkjøp.

Tilbake til toppen


C
Concierge Service:
Concierge Service* gir MasterCard® kortinnehavere som er kvalifisert til det, tilgang til omfattende personlig bistand via telefon eller Internett – deriblant bordreservasjon på restauranter, billettreservasjon til populære kultur- og idrettsarrangementer, personlig shopping, golftimer, bedriftstjenester, støtte i forbindelse med reiser, en gratis påminnelsestjeneste samt en rekke andre tjenester.

* Concierge Service er en funksjon som kortutstederen tilbyr. MasterCards rolle i denne forbindelse er å skaffe til veie disse tjenestene på vegne av kortutstederen. Din deltakelse i denne tjenesten og opplysninger som innhentes i forbindelse med din deltakelse, styres av den kortavtalen du har med utstederen og utstederens gjeldende personvernpolicy. MasterCard kan også benytte tredjeparter til å yte personlige tjenester, og disse tredjepartene vil bare bruke opplysninger om deg som er nødvendige for å kunne yte de tjenestene du ber om.

Tilbake til toppen


F
Fastrente:
En fastsatt årlig prosentsats som ikke endrer seg med endringer i rentenivå og betingelser. En flytende rente går opp og ned med svingningene i markedsrenten, som gjenspeiles i en offentliggjort indeks (for eksempel basisrenten som offentliggjøres i Wall Street Journal).

Tilbake til toppen


H
Hvor kortet kan brukes hen i verden:
Mer enn 30 millioner steder tar MasterCard, og ingen andre betalingskort har så stor utbredelse over hele verden.

Tilbake til toppen


I
Ingen forhåndssatt bruksgrense:
Ingen forhåndssatt bruksgrense belønner forbrukere som har etablert en god kreditthistorikk. Bruksgrensen på kortet er ikke forhåndssatt. Den fastsettes i stedet av kortutstederen, på bakgrunn av kontohistorikk, forbruksmønster, betalingshistorikk og andre personlige variabler.
Introduksjonsperiode:
Perioden hvor introduksjonsrenten gjelder for utestående saldoer på kontoen.
Introduksjonsrente:
En spesiell årlig prosentsats som gjelder bare en begrenset tid.

Tilbake til toppen


K
Kontantforskudd:
Du kan få kontanter på stedet ved å bruke kortet i en bank eller minibank. Beløpet blir trukket fra din bevilgede kreditt eller dine bankinnskudd. Det blir ofte beregnet et gebyr på kontantforskudd. Dessuten er rentesatsen vanligvis høyere enn på kjøp, og det beregnes gjerne ingen løpedager. (Et kontantforskudd er noe annet enn et uttak du gjør med minibankkortet ditt.)
Kreditthistorikk:
Et register over hvordan du har pleid å gjøre opp for deg. Brukes som en veiledning for å avgjøre om du sannsynligvis kommer til å gjøre opp for deg i fremtiden. ditt kort.
Kredittkostnader:
Prisen du betaler til en långiver for bruken av de lånte pengene. Rentene blir belastet som en prosentdel av din utestående saldo (kjøp og gebyrer redusert med betalinger eller bokførte kreditter). Denne prosentdelen, eller rentesatsen, kan variere fra kort til kort.

Tilbake til toppen


L
Løpedager:
Tiden – vanligvis 20-25 dager – hvor du ikke blir belastet renter på kjøpene du har foretatt. Hvis for eksempel faktureringsdatoen på kredittkortet er 1. mai og du har betalt den forrige saldoen i sin helhet, trenger du ikke å betale den nye saldoen i sin helhet før 20. mai. Da slipper du å betale renter. Hvis betalingen kommer etter 20. mai – eller hvis du ikke betaler hele saldoen – kan du bli belastet renter fra den bokførte kjøpsdatoen. Noen kontoer opererer ikke med løpedager. Det betyr at det blir beregnet renter på kjøpene fra den datoen de er bokført.

Tilbake til toppen


M
MasterCard Global Service®:
24-timers service hvor du kan melde fra om kort som er mistet eller stjålet, be om kontantforskudd eller få informasjon.
MasterRental® forsikringsdekning:
MasterRental-forsikringen kan bidra til at du slipper den ekstra kostnaden som leiebilselskapet belaster deg for dekning av tyveri og kollisjonsskader på leiebilen. Når du betaler for hele leietransaksjonen med det kvalifiserte MasterCard-kortet, kan du være dekket for opptil 50 000 USD uten den ekstra utgiften som bilutleieselskapet belaster deg for. Dette er en forsikringsordning hvor visse begrensninger og unntak gjelder. Du finner en fullstendig beskrivelse av ordningen i fordelsveiledningen.
Minibank:
Lar deg foreta banktransaksjoner hvor som helst og når som helst. Ved hjelp av betalingskort eller minibankkort kan du ta ut kontanter fra en sjekk- eller sparekonto, sette inn eller overføre penger fra en konto til en annen eller utføre andre funksjoner. Du kan også få kontantforskudd med et kredittkort i en minibank. Du bør også være oppmerksom på at mange banker beregner transaksjonsgebyrer for å bruke andre bankers minibanker.

Tilbake til toppen


N
Nettbank:
Online-systemer gjør at du får tilgang til en rekke banktjenester fra en PC ved å koble deg til bankens datamaskiner via Internett.
Nullansvar:
Betal bare for de kjøpene som du har godkjent på MasterCard-kortet. Så lenge kontoen din har en sunn status, du har utvist rimelig varsomhet når det gjelder å passe på kortet og du ikke har meldt om to eller flere uautoriserte hendelser i løpet av det siste året, er uautoriserte kjøp ikke ditt ansvar.

Tilbake til toppen


O
Overføring av saldo:
Flytte en ubetalt saldo på et kredittkort fra en utsteder til en annen.
Overtrekk:
Når beløpet på en betaling eller annet uttak overskrider disponibel saldo på kontoen (kan medføre gebyrer).

Tilbake til toppen


P
PIN: Personlig identifikasjonsnummer:
Hemmelig kode som du velger til kortet og som gir deg tilgang til pengene eller til å foreta banktransaksjoner gjennom minibanken. Du kan også gjøre innkjøp uten å signere på en kvittering i forretninger som har kortautomat. Ikke del PIN-koden din med andre.
Pantesikrede kort:
Pantesikrede kort er et fint sted å begynne for personer med liten eller ingen kreditthistorikk. Dette kortet krever pantsetting for å få bevilget en maksimumskreditt. Maksimumskreditten tilsvarer gjerne pantsettingsbeløpet.
Purchase Assurance®:
Mange nyinnkjøp er dekket mot tyveri eller skade i 90 dager fra kjøpsdato. Dette er en forsikringsordning hvor visse begrensninger og unntak gjelder. Du finner en fullstendig beskrivelse av ordningen i fordelsveiledningen.

Tilbake til toppen


R
Reisebistandstjenester:
Få nyttig informasjon om hvilke krav som gjelder når du skal ut å reise, deriblant dokumentasjon (visum, pass), vaksinering eller valutakurser. Kvalifiserte kortinnehavere er automatisk innmeldt i tjenesten, og tjenesten er gratis for kortinnehavere.
Reisebonus*:
MasterCards reisebonusordning gjør at du samler poeng til gratis reiser med alle flyselskaper, uten datorestriksjoner. Poengene vokser for hver dollar du bruker. *Bonusprogram uten datorestriksjoner: Bestemte betingelser og begrensninger gjelder. Ordningene kan omfatte bare ett flyselskap.

Tilbake til toppen


Å
Årlig gebyr:
Flere kortutstedere beregner et årlig gebyr som kan bidra til å utligne kostnader som utstederen pådrar seg for å holde kontoen.
Årlig prosentsats:
Noen ganger kalt årlig rentesats. Den årlige rentesatsen eller prosentdelen som du betaler på utestående saldo i form av renter.

Tilbake til toppen


b  | c  | f  | h  | i  | k  | l  | m  | n  | o  | p  | r  | å