Personlige Kort

Merchants

About Us

Beskyttelse mot bedrageri

Slik bruker du kortet trygt og sikkert.

Følgende tiltak bør iverksettes for å hindre falsk bruk av kortet:

  • Signer nye kort straks du mottar dem.
  • Oppbevar kontonummer og PIN-kode til kortet på et sikkert sted.
  • Kontroller kortene dine med jevne mellomrom for å forsikre deg om at ingen mangler.
  • Tilintetgjør og kvitt deg med kopier av kvitteringer, flybilletter, reiseruter og annet som viser kortnumrene dine.
  • Lær deg PIN-koden utenat.
  • Undersøk selskaper som du ikke kjenner ved å ta en telefon til ditt lokale forbrukerkontor.
  • Ikke oppgi opplysninger som du er ubekvem med å gi fra deg.
  • Gi ALDRI passordet som du bruker til å logge på kontoen din på nettet eller Internett-leverandøren, til andre.
  • Ikke oppgi kontoinformasjon med mindre du betaler for et innkjøp ved hjelp av kontoen.

Slik gjenkjenner du et bedrageri

Bedrageri er alle transaksjoner som ikke er gjort av deg. Det finnes flere former for bedrageri.

Mistet eller frastjålet kort. Du mister kortet eller får det stjålet, og kortet blir deretter brukt uten din tillatelse.

Manglende mottak. Du har ikke mottatt et nytt kort eller et erstatningskort som utstederbanken har sendt deg. Du aner kanskje ikke at kortet er borte før du mottar en kontoutskrift som viser transaksjoner som du ikke har gjort.

Falsk søknad. Dine personlige opplysninger er brukt til å søke om å få et kredittkort. Denne typen bedrageri er ofte vanskelig å oppdage før utstederen mottar klage fra forbrukeren eller kontoen går til inkasso like etter at kortet er utstedt. Hvis du ikke er kunde i banken som har utstedt kortet, aner du kanskje ikke at det er utstedt et kort i ditt navn før du søker om kreditt et annet sted og blir nektet på grunn av dårlig kredittverdighet.

Forfalskning. Kontoutskriften viser transaksjoner som du ikke har gjort, selv om kortet er utstedt til deg av banken din. Dette kan tyde på at et forfalsket kort med ditt kontonummer er i sirkulasjon og blir brukt samtidig som du gjør lovlige innkjøp.

Kontoovertakelse. Selv om du har kortet intakt, utgir noen seg som kortinnehaver og ”overtar” kontoen ved å be om et erstatningskort på den samme kontoen. Som regel blir erstatningskortet sendt til en annen adresse. Du kan ikke vite at dette har skjedd før du får en kontoutskrift som viser transaksjoner som du ikke har gjort, eller du ikke får den månedlige kontoutskriften.

Uten kort. Selv om du har kortet intakt, er det noen som foretar transaksjoner ved hjelp av bare kortnummeret, slik det gjøres ved postordrer, telefonordrer eller transaksjoner på Internett. Du vet kanskje ikke at dette er gjort før du får en kontoutskrift som viser post-/telefonordrer eller nettransaksjoner som du selv ikke har foretatt.

Andre scenarier. Det finnes også andre scenarier som sorterer under begrepet bedrageri, men som ikke faller inn under kategoriene som er beskrevet. Et eksempel er tyveri og deretter bruk av sjekker som du har eller ikke har bestilt fra banken din.

Hva gjør du hvis du har mistanke om bedrageri?

Kontakt øyeblikkelig banken eller finansinstitusjonen som har utstedt kortet. Utstederen vil kanskje annullere det gjeldende kortet og utstede et nytt. Få bekreftet fra utstederen at postadressen din ikke er endret.

Hvis du fremdeles har kortet, men det er foretatt falske kjøp på det, må du kontakte utstederen og melde fra om bedrageriet, og be om et nytt kort.

Kontakt også kredittopplysningsfirmaet og fortell at det har skjedd et bedrageri. Da blir det notert et ”bedragerivarsel” i arkivmappen din. Du bør også be om et eksemplar av kredittrapporten din og gå nøye gjennom den.

Slik beskytter MasterCard deg

Med MasterCards nullansvarspolicy er du beskyttet mot falsk bruk av kontoen din. Du betaler bare for de kjøpene som du har godkjent på MasterCard-kortet.

Så lenge kontoen din har en sunn status, du har utvist rimelig varsomhet når det gjelder å passe på kortet og du ikke har meldt om to eller flere uautoriserte hendelser i løpet av det siste året, er uautoriserte kjøp ikke ditt ansvar.