Personlige Kort

Merchants

About Us

Å velge kort

Slik finner du det riktige kortet for deg

Det er mange faktorer som må vurderes, for eksempel kortfunksjoner, hvor mange steder i verden kortet kan brukes, årlige gebyrer og så videre.

Rentesatser

Disse vil avgjøre hvor store kostnader du har på kortet over tid. Den årlige prosentsatsen er satsen du må betale på den utestående saldoen i form av renter. Kredittkostnader er hva du må betale for bruken av lånte penger. Rentene blir belastet som en prosentdel av din utestående saldo (kjøp og gebyrer redusert med betalinger eller bokførte kreditter).

Bonuser

Bonusordninger kan øke verdien på kredittkortene og betalingskortene. En bonusordning bygger gjerne på oppsamlede poeng basert på kjøp eller transaksjoner som du gjør på kortet. Poengene kan løses inn i ulike produkter og tjenester som flyreiser, ferier og så videre.

Årlige gebyrer

Flere kortutstedere beregner et årlig gebyr som kan bidra til å utligne kostnader som utstederen pådrar seg for å holde kontoen.

Hvor kortet kan brukes hen i verden

Et viktig aspekt er hvor mange steder et kort kan brukes. Mer enn 32 millioner steder tar MasterCard, og det er mer enn noe annet kort.

Slik søker du om å få et kort

MasterCard International utsteder ikke kort direkte. Kortene blir i stedet utstedt gjennom våre medlemsinstitusjoner.

Finn et kredittkort