Personlige Kort

Merchants

About Us

MasterCard global


minibankplasseringer

Med mer enn en million minibanker i over 210 land er du aldri langt fra en minibank som tar MasterCard, Maestro eller Cirrus.
Opplysningene er kun til informasjon. Minibankbeskrivelser er blitt oppgitt til MasterCard av relevante institusjoner. Informasjonen kan være unøyaktig eller ha blitt endret. MasterCard påtar seg ikke noe ansvar for presisjonsnivået i denne informasjonen. I tillegg kan minibankbeskrivelsene som er brukt variere fra sted til sted.