Personlige Kort

Merchants

About Us

Hva gjør du ved mistanke om svindel

Dersom det foreligger kortsvindel Handlingsregler for å begrense risiko og potensielle tap
Hvad gør du, hvis du får mistanke om bedrageri?
MasterCard har etablert sikkerhetsrutiner som kan hjelpe deg til å sikre ditt firma mot tap.
Når du mistenker kort-svindel
Dersom dine ansatte fatter mistanke mot et kort eller en kortholder når som helst i forbindelse med en transaksjon, be dem ringe kortinnløser og rekvirere en Kode 10-autorisasjon. En Kode 10-autorisasjon varsler utsteder av kortet om mistenkelig aktivitet – uten å varsle kortinnehaveren. Ved en Kode 10-varsling, kan kortinnløser komme til å be om detaljer ved transaksjonen. Dine ansatte vil bli satt over til kortutsteder, som gir informasjon om nødvendige tiltak.
Slik foretar du en Kode 10-forespørsel

Når en av dine ansatte mistenker kortsvindel, tren dem i å opptre rolig og ringe kortinnløser umiddelbart. Når operatøren svarer, tren de ansatte til å si: "Jeg har en kode 10-autorisasjonsforespørsel", og deretter følge disse trinnene:

  1. Vær rolig, for å unngå å alarmere kortinnehaveren.
  2. Behold det aktuelle kortet i hånden
  3. Besvar operatørens spørsmål i en normal tone, med et enkelt "ja" eller "nei."
  4. Følg operatørens instruksjoner.
  5. For dine ansattes sikkerhet, er det viktig at de aldri, under noen omstendighet, konfronterer eller forsøker å anholde kunden.
  6. Dersom det er nødvendig å tilkalle politiet, vil operatøren gjøre dette imens den ansatte holder linjen.

Rapportering av kort-svindel

Av og til forekommer kortsvindel til tross for at man har tatt sterke sikerhetsmessige forhåndsregler. Oppbevar kontakt-informasjon for å rapportere kort-svindel lett tilgjengelig, og vær sikker på at de ansatte vet hvordan de skal bruke den.

Hvem kontakter du

Dersom en suspekt transaksjon finner sted, ta kontakt med følgende for assistanse:

  • Din bank eller kortinnløser
  • Din lokale politistasjon