Personlige Kort

Merchants

About Us

MasterCard

®

SecureCode

Innledning
Redskaber til bedre sikkerhed

MasterCard SecureCode, gir muligheter til å beskytte netthandelen mot uautoriserte kjøp. MasterCard SecureCode er tatt opp i detaljistens nettsider og kommuniserer med både kortholder og deres kortutsteder. Når dine kunder forlater nettstedet, åpnes en rubrikk der de får beskjed om å skrive inn en unik, personlig kode de har registrert hos banken. Deretter autoriserer banken kjøpet, og utruster dermed brukerstedet med bevis for den elektroniske transaksjonen.

Mange fordeler med SecureCode

Det finnes mange fordeler med MasterCard SecureCode for brukersteder innenfor e-handel

  • MasterCard SecureCode gjør det mulig for netthandelen å redusere reklamasjoner og kostnader ved kort-svindel.
  • 44% av konsumentene indikerte at de med SecureCode med stor sannsynlighet vil handle mer på internett*
  • MasterCard SecureCode gjør det enklere og mindre risikabelt å akseptere kort fra andre land – det hjelper netthandelen å innta nye markeder.
*MasterCard Worldwide Consumer Research