Personlige Kort

Merchants

About Us


Informasjon for brukersteder


Interchange (formidlingsgebyr) er et gebyr som betales av innløser til kortinnehaverens bank (utstedende bank) i forbindelse med en betalingstransaksjon for å kompensere den utstedende banken for en del av de risikoene og kostnadene den pådrar seg for å opprettholde kontoene til korteieren. MasterCard har fullmakt til å fastsette internasjonale og innenlandske standarder for interchangebyrer. I samsvar med den praksisen MasterCard har for å fastsette interchangegebyrer andre steder i verden, er selskapets mål for å fastsette standard interchangegebyrer å sikre at det i omfattende grad utstedes MasterCard-kort via lisensinnehavere, og at brukersteder i like stor grad skal godta MasterCard-kort.

MasterCard er er bransjeledende med å skape åpenhet om interchangesystemet. På sin hjemmeside kunngjør selskapet interchangegebyrer som skal gjelde mellom EØS-landene, informasjon om interchangegebyrer fastsatt av MasterCard i det enkelte land i EØS-området og dessuten regeldokumenter.