Personlige Kort

Merchants

About Us

Online and katalog

Retningslinjer for hva MasterCard kortutsetedere kan gjøre og ikke gjøre knyttet til sikkerhet.
Redskaber til bedre sikkerhed

Hvert år håndterer flyselskaper og Internett/ postordreselskaper transaksjoner for 200 milliarder dollar, ved såkalte "card-not-present". MasterCard kortverifisering og sikkerhetsverktøy bidrar til at kortbrukeren kan føle seg tryggere når de utfører transaksjoner ved netthandel.

1. Unngå svindel ved "Card-Not-Present" transaksjoner.

Brukersteder kan redusere antallet suspekte transaksjoner gjennom en rekke sikkerhetsrutiner.

  • Ring telefonnummeret kunden oppga og bekreft handelen før varen sendes. Som regel er ikke svindleren i stand til å verifisere informasjonen de oppga ved transaksjonen. De handler ofte vilkårlig og fører ikke oversikt over hva de bestiller.
  • Vær oppmerksom på bestillinger fra eksisterende kunder der handelen skiller seg klart fra tidligere kjøpsmønster.

2. Cardholder Verification Program
Card Validation Code 2 (CVC 2). Card Validation Code 2 (CVC 2) er en tresifret kode trykket i signatur-feltet på MasterCards kort. Denne gjør det mulig for brukerstedet å få bekreftet at kortholderen benyttet det aktuelle kortet ved en card-not-present-transaksjon. MasterCard anbefaler på det sterkeste at forhandlere spør hver enkelt kunde om Card Validation Code (CVC2) ved gjennomføring av en transaksjon på internett eller per telefon.
I likhet med magnetstripe-data, skal utsteder aldri oppbevare CVC2- koder
For mer informasjon om CVC 2, vennligst kontakt din bank eller kortinnløser.
3. Beskytt Online Transaksjoner med MasterCard SecureCode®
MasterCard SecureCode gjør internetthandel sikrere for forhandlere og deres kunder gjennom å utstyre kortholderen med en unik, personlig kode for hver enkelt transaksjon. I tillegg til å bidra til færre reklamasjoner og kortsvindel, kan MasterCard SecureCode gi kundene økt tillit, samt gjøre det tryggere for e-handelsbedrifter å sende fra seg varer. MasterCard SecureCode er en enkel og kostnadseffektiv måte å stimulere kundene til å handle på internett samtidig som risikoen reduseres.
Beskytt Data med "MasterCard Site Data Protection"
Du kan bidra til å beskytte din virksomhet og dine kunder mot data-hackere og andre sikkerhets-utfordringer ved å delta i MasterCards "Site Data Protection Program". Dette programmet sørger for betingelser, retningslinjer og verktøy for å øke din sikkerhetsprofil, gjennom å avdekke svakheter i sikkerhets-prosedyrer, rutiner og internett-konfigurasjoner.